50­Jaar­ge­le­de­|­12 Ok­to­ber 1968

Die Burger - - Forum -

V Ruim­te­tuig op pad:­Die­vol­maak­te­lan­se­ring­van­die­reu­se-ruim­te­tuig­A­pol­lo­VII­met­’n­be­man­ning­van­drie,­het­A­me­ri­ka­nog­’n­stap­na­der­aan­’n­be­man­de­ruim­te­vaart­na­die­maan­ge­bring.­Die­le­de­van­die­be­man­ning­van­die­wêreld­se­grootste­ruim­te­tuig­het­gis­ter­uit­die­bui­ten­ste­ruim­laat­weet­dat­hul­le­’n­“lek­ker­tyd­jie”ge­niet­–­en­dat­hul­le­daar­in­ge­slaag­het­om­’nma­neu­ver­uit­te­voer­wat­van­be­slis­sen­de­be­lang­is­vir­’n­be­man­de­vlug­na­die­maan.

V Seun be­steel oud-S­pring­bok:­’n­Vyf­tien­ja­ri­ge­seun­het­gis­ter­in­Bell­vil­le­voor­land­dros­C.J.Erasmus­ver­skyn­op­vier­aan­klag­te­dat­hy­al­te­sa­me­R896,14­van­die­oud-S­pring­bok­rug­by­spe­lerHen­nie­Mul­ler­ge­steel­het.­Mnr.­Mul­ler­het­ge­tuig­dat­die­seun­as­’n­bo­de­in­sy­kle­re-­en­sport­win­kel­ge­werk­het.­Mnr.­Mul­ler­het­ook­ge­tuig­dat­die­be­skul­dig­de­vier­keer­met­kontant­en­tjeks­na­die­bank­ge­stuur­is­voor­dat­hy­en­sy­vrou­ge­merk­het­dat­die­geld­nie­in­be­taal­is­nie.­Toe­hul­le­die­be­skul­dig­de­hier­om­trent­uit­ge­vra­het,het­hy­ge­ant­woord­dat­die­bank­se­ker­’n­fout­be­gaan­het.­ V Ba­ba ont­voer:­’n­Jong­kind­van­tien­maand­eis­gis­ter­voor­sy­ou­er­huis­in­Jo­han­nes­burg­ont­voer.­Die­ont­voer­der­het­R10­000­van­die­kind­se­ryk­ou­ers­ge­ëis,­maar­bin­ne­ne­ge­uur­ná­die­ont­voe­ring­het­speur­ders­die­kind­aan­sy­ou­ers­te­rug­be­sorg.­Die­ont­voer­de­is­klein­Bar­ry­de­Jongh,wat­weg­ge­vat­is­by­’n­be­dien­de­wat­hom­moes­ver­sorg­en­in­’n­mo­tor­ont­voer­is.­

V Slag­spreu­ke teen muur:­Die­po­li­sie­stel­on­der­soek­in­na­die­gods­las­ter­li­ke­slag­spreu­ke­wa­teer­gis­ter­aand­teen­die­muur­van­’n­N.G.­Kerk­in­Dur­ban­ge­verf­is.­Die­slag­spreu­ke­ver­wys­na­Nel­son­Man­de­la,­lei­er­van­die­ver­bo­de­A­fri­can­Na­ti­o­na­list­Con­gress,­wat­op­Rob­ben­ei­land­aan­ge­hou­word.

V Ad­ver­ten­sie: Vraag:­Wat­kan­’n­mens­dees­dae­vir­R50­kry?­Ant­woord:­’n­Groot­nu­we4-golf­band­ra­dio­en­50c­k­lein­geld!­Die­Su­per­so­nic­Com­man­do­bier­FM,­MG,­en­twee­kort­golf­ban­de­en­’n­skok­be­stan­de­ge­go­te­po­lis­te­reen­ka­bi­net­en­leer­dra­tas­is­Su­per­so­nic-waar­de­vir­u­geld.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.