Kan GW Eng­le­dow op hoog­te­punt groet?

Die Burger - - Sake - Mar­nus Kok

Elke keer wan­neer G­rie­kwas se rug­by­span ver­loor het, was dit ’n laag­te­punt vir die s­pan se af­rig­ter, Peter Eng­le­dow.

Hy is die laaste keer aan die stuur van sa­ke wan­neer die Pou­blou­es van­dag gas­heer speel vir die Haaie in die twee span­ne se Cur­rie­be­ker-wed­stryd in Kim­ber­ley.

Die Pou­blou­es sal hoop om Eng­le­dow met ’n oor­win­ning te groet.

“Om des­tyds (2014) by G­rie­kwas aan­ge­stel te word toe ek van En­ge­land af te­rug­ge­keer het, was ’n hoog­te­punt. Ek onthou hoe op­ge­won­de ek was om hier af te rig.

“My hoog­te­pun­te was om die Vrystaat ver­le­de jaar twee keer (30-25 en 59-24) te klop en ook teen die Wes­te­li­ke Pro­vin­sie (4434) te wen.

“Dit was be­son­der­se oor­win­nings,” sê Eng­le­dow.

“Ek dink elke keer as die s­pan ver­loor het, was dit ’n laag­te­punt vir my. Een van die an­der laag­te­pun­te was die laaste drie maan­de (toe sy kon­trak nie her­nu is nie) hier by G­rie­kwas.

“Dit was nie ’n lek­ker er­va­ring nie, maar dit is be­lang­rik om met ’n hoog­te­punt af te sluit,” sê Eng­le­dow.

Hy sê daar is nie ’n to­wer­for­mu­le om te wen nie.

“Jy het spe­lers no­dig wat al ’n ruk saam­speel en be­reid is om vir me­kaar te speel.”

Die Haaie is reeds ver­se­ker van ’n plek in die half­eind­ron­de en sal hoop om twee­de te bly met die oog op ’n tuis­half­eind­stryd.

Die s­pan se af­rig­ter, Ro­bert du P­reez, sal die ge­leent­heid ge­bruik om te kyk hoe sy seun Ro­bert op sen­ter vaar.

Boon­op maak sy an­der seun, die los­voor­spe­ler Je­an-Luc, wat op die plaas­ver­van­gers­bank in­ge­sluit is, sy te­rug­keer ná ’n be­se­ring.

)­G­rie­kwas:­ AJ­ Coert­zen,­ E­de­ries­ A­rend­se,­ Ky­leS­teyn­ (k),­ An­dré­ Swarts,­ En­ver­ Brandt,­ Ge­or­geW­hi­te­he­ad,­ Zak­ Bur­ger,­ Con­way­ P­re­to­ri­us,­ Si­asKoen,­ Wen­dal­ Wehr,­ Pie­ter­ Jansen­ van­ Vu­ren,Sin­tu­ Man­je­zi,­ E­wald­ van­ der­ West­hui­zen,­ Khwe­ziMk­ha­fu,­ De­von­ Mar­ti­nus.­ PLAAS­VER­VAN­GERS:Li­am­ Hen­dricks,­ Ni­co­laas­ Oost­hui­zen,­ Jo­no­ Jan­se­van­ Rens­burg,­ Ei­tal­ B­re­den­kamp,­ Lou­is­ Venter,S­te­phan­ Jan­se­ van­ Rens­burg,­ Ed­win­ Sass. Haaie:­ Ap­he­le­le­ Fas­si,­ Sbu­ N­ko­si,­ Je­re­my­ Ward,Ro­bert­ du­ P­reez,­ L­wa­zi­ M­vo­vo,­ Cur­win­ Bosch,Lou­is­ S­chreu­der­ (k),­ Dan­ du­ P­reez,­ Ty­ler­ Paul,Ja­c­ques­ Ver­meu­len,­ Hy­ron­ Andrews,­ Gi­de­on­ Koe­ge­len­berg,Coe­nie­ Oost­hui­zen,­ Ak­ker­ van­ derMer­we,­ Ju­an­ S­choe­man.­ PLAAS­VER­VAN­GERS:C­hi­li­boy­ Ra­le­pel­le,­ T­ho­mas­ du­ Toit,­ JJ­ van­ derMes­cht,­ Je­an-Luc­ du­ P­reez,­ Grant­ Wil­li­ams,­ Ma­ri­usLouw,­ Ko­bus­ van­ Wyk.

S­keids­reg­ter: Ma­ri­us­ van­ der­ West­hui­zen. As­sis­tent-skeids­reg­ters: Ben­ Crou­se­ en­ Ja­coKot­ze.

TV-s­keids­reg­ter: Lou­rens­ van­ der­ Merwe.

Foto:­ GALLO­ IMAGES

Ro­bert du P­reez jr. wat op bin­ne­sen­ter vir die Haaie teen G­rie­kwas uit­draf, se twee­stryd met An­dré Swarts be­loof ’n lip­lek­ker stryd te wees.

Foto:­ AR­GIEF

Peter Eng­le­dow groet G­rie­kwas van­dag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.