2

Die Burger - - Oogwink -

Bla­de­N­zi­man­de,­mi­nis­ter­van­ver­voer,het­die­voort­sle­pen­de­brand­stig­ting­op­trei­ne­van­Me­tro­rail­in­Kaap­stad­ver­oor­deel.­N­zi­man­de­se­op­mer­king­volg­na­dat­bran­de­van­dees­week­op­ twee­ trein­wa­ens­op­die­Kaap­stad­se­sta­sie­uit­ge­breek­het.­Hy­sê­bran­de­op­trei­ne­bly­’n­kom­mer­wek­ken­de­ saak­ en­ dit­ wil­ voor­kom­of­dit­voor­af­beplan­is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.