Op­skaal­en­dán­don­kie

Die Burger - - Oogwink -

“O,­ die­ don­kie,­ o­ don­kie,­ o­ die­ don­kie­ is­ ’nwon­der­li­ke­ding!”­–­ve­ral­in­Fi­ra,­die­hoof­stad­van­ die­ G­riek­se­ ei­land­ San­to­ri­ni.

Oor­se­se­ be­soe­kers­ wat­ die­ steil­ bul­te­van­Fi­ra­ver­ken­op­die­rug­van­don­kies,­sal­dalk­nou­eers­op­die­skaal­moet­klim­voor­dat­hul­le­ op­ don­kie­ se­ kind­ die­ s­tad­ kan­ver­ken.

Die­re­reg­te­ak­ti­vis­te­ is­ van­ mening­ tes­waar­toe­ris­te­(dit­is­nou­die­ge­ne­wat­die­skaal­oor­100­kg­trek),­ver­oor­saak­rug­pro­ble­me­by­ die­ don­kies,­ oop­ se­re­ en­ stres.

Hoe­wel­die­ak­ti­vis­te­sê­hul­le­wil­nie­die­don­kies­ se­ ei­e­naars­ van­ ’n­ in­kom­ste­ ont­neem­nie,­is­hul­le­be­kom­merd­daar­oor­dat­van­ die­ don­kies­ se­we­ dae­ per­ week­ in­ die­toe­ris­te­sei­soen­ diens­ doen­ sonder­ ge­noeg­sa­me­wa­ter,­ rus­ en­ skui­ling.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.