HIER­DIE DAG, LANK GE­LE­DE

Die Burger - - Oogwink -

1981­

Hos­niMoe­ba­rak,ad­junk­pre­si­dent­vanE­gip­te,­ word­tot­ pre­si­dent­van­die­ land­ ver­kies. 2010­

Die­ Co­pi­apó-myn­on­ge­lu­kin­ C­hi­li­ kom­ tot­ ’n­ ge­luk­ki­ge­ein­de­ toe­ ál­ 33­ myn­wer­kers­ge­red­ word.­ Hul­le­ het69­ dae­ on­der­gronds­ oor­leef. 2013­

Al­te­saam­ 109­ men­sesterf­ in­ ’n­ storm­loop­ op­ ’nbrug­ in­ die­ Da­tia-dis­trik,­ Mad­hy­aPra­desh,­ In­dië.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.