500 000

Die Burger - - Oogwink -

Tot­’n­half­mil­joen­mense­is­ge­vra­om­hul­hui­se­in­die­suid­oos­te­van­A­me­ri­ka­te­ver­laat­weens­die­or­kaan­Mi­cha­el­wat­tot­’n­ka­te­go­rie­4-storm­ge­klas­si­fi­seer­is.­Die­or­kaan­word­be­skou­as­een­van­die­krag­tig­ste­storms­in­A­me­ri­ka­se­ge­skie­de­nis.­Dit­het­wyd­ver­sprei­de­oor­stro­mings­ver­oor­saak­en­teen­druk­tyd­tot­die­dood­van­se­we­mense­ge­lei.­Mi­cha­el­het­Flo­ri­daWoens­dag­ge­tref­met­’n­vol­ge­houe­wind­van­tot­250­km/h.­­’n­In­wo­ner­be­skryf­die­or­kaan­as­“­’n­deel­van­die­hel”­wat­hul­le­tref.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.