Be­leg­ging of her­ont­wik­ke­ling in Wynberg met dié ei­en­dom­me by Cla­reMart-vei­ling W

Die Burger - - Veilings -

yn­berg in Kaap­stad se sui­de­li­ke voor­ste­de bied ’n ryk meng­sel van kom­mer­si­ë­le en re­si­den­si­ë­le ei­en­dom­me wat vir ja­re reeds in har­mo­nie saam voort­be­staan.

Cla­reMart Aucti­on Group gaan twee aan­gren­sen­de Wynberg-ei­en­dom­me met uit­son­der­li­ke her­ont­wik­ke­lings­po­ten­si­aal en be­leg­gings­waar­de a­part en ge­sa­ment­lik op­veil by hul veel­vul­di­ge vei­ling wat hul­le op Dins­dag 30 Ok­to­ber om 12:30 by die One&On­ly-ho­tel in die V&A Wa­ter­front gaan hou.

Ge­leë by Hoof­straat 230, is hier­die kom­mer­si­ë­le hoek­ge­bou i­de­aal vir uit­ge­brei­de her­ont­wik­ke­ling saam met die re­si­den­si­ë­le ge­bou langs­aan by Ben­ja­min­weg 20.

Die ver­huur­de kom­mer­si­ë­le ge­bou op ’n 507 m²-erf ge­niet hoë sig­baar­heid aan bei­de voer­tuig- en voet­ver­keer, ter­wyl die re­si­den­si­ë­le ge­bou met al­ge­meen re­si­den­si­eel 4-so­ne­ring tans ge­bruik word as ’n kan­toor met par­ke­ring op die 629 m²-erf.

Dié ei­en­dom be­slaan ’n raad­saal, agt kan­to­re, twee bad­ka­mers en ’n kom­buis. Bui­ten die stoor- en werf­ge­deel­te is daar par­ke­ring vir vyf voer­tuie.

Deur hier­die twee ei­en­dom­me saam te s­melt, kan ’n gro­ter ont­wik­ke­ling­ske­ma geskep word met uit­ste­ken­de op­waart­se huur­in­kom­ste.

“Hier­die is ’n seld­sa­me ge­leent­heid om twee aan­gren­sen­de ge­boue te be­sit met bei­de kom­mer­si­ë­le en re­si­den­si­ë­le sta­tus. Tal­le op­sies is moont­lik, van ’n huis met ’n be­sig­heid reg langs­aan tot ’n vol­le­dig ge­ïn­te­greer­de ont­wik­ke­ling met ge­meng­de ge­bruik, i­de­aal in ’n buurt met ’n groot aan­vraag na ge­boue om te huur,” sê Mi­ke Bai­gel, vei­lings­di­rek­teur.

Gaan be­sig­tig die ei­en­dom­me op Woens­dag 17 en Don­der­dag 25 Ok­to­ber tus­sen 12:00 en 14:00.

Vir meer in­lig­ting, bel vir Bai­gel by 082 926 9479 of 021 425 8822. Stuur ook vir hom e-pos na mi­ke@cla­remart.co.za en be­soek www.cla­remart.co.za vir die vei­lings­voor­waar­des.

Foto’s: CLA­REMART AUCTI­ON GROUP

Die re­si­den­si­ë­le ge­bou huis­ves on­der meer ’n raad­saal en kan­to­re. Dit is langs die kom­mer­si­ë­le ge­bou, wat ’n sa­me­smel­ting van die twee vergemaklik en uit­ste­ken­de her­ont­wik­ke­lings­po­ten­si­aal as­ook fan­tas­tie­se be­leg­gings­waar­de in ’n ge­sog­te Kaap­stad-voor­stad bied.

Dié kom­mer­si­ë­le ge­bou is op ’n hoek en hoogs sig­baar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.