Dít moet jy van ko­pers­mark weet

Die groot kop­krap:

Die Burger - - Eiendomme - Is, is dit dalk be­ter om jou ei­en­dom van die mark af te haal tot­dat din­ge ver­be­ter.

Ei­en­dom­me-re­dak­sie

Dit is nie die eer­ste keer dat jy dit hoor nie: Die voor­uit­sig vir ons land se e­ko­no­mie lyk tans nie baie be­lo­wend nie, en vol­gens ken­ners blyk dit dat daar nie bin­ne­kort ’n om­me­keer gaan wees nie.

Dit be­te­ken dat die ko­pers­mark­si­klus, wat tans in SuidA­fri­ka se ei­en­doms­mark heers, waar­skyn­lik nog tot ver in aan­staan­de jaar gaan voort­duur.

Wat pre­sies be­te­ken dit vir ko­pers en ver­ko­pers?

Die ei­en­doms­a­gent­skap Seeff sit dit as volg uit­een vir die­ge­ne wat daar­oor kop­krap:

Wat is ’n ver­ko­pers­mark?

Wan­neer die e­ko­no­mie en die ei­en­doms­mark ’n po­si­tie­we groei­fa­se be­leef, is die vraag na ei­en­dom ge­woon­lik hoog en is daar baie me­de­din­ging in die mark vir ei­en­dom.

In só ’n mark het die ver­ko­pers die hef in die hand en kan hul­le met ge­mak op ’n ge­wens­te ver­koop­prys be­sluit. Ko­pers, weer, be­taal dan dik­wels ho­ër pry­se net om hul droom­ei­en­dom te be­kom.

’n Ver­ko­pers­mark is wan­neer daar minder ei­en­dom­me te koop is as wat daar voor­ne­men­de ko­pers is.

En ’n ko­pers­mark?

Wan­neer die land se e­ko­no­mie en ei­en­doms­mark s­wak­ker pres­teer, is daar ge­woon­lik minder ko­pers, ter­wyl die aan­tal be­skik­ba­re ei­en­dom­me op die huis­mark toe­neem.

In só ei­en­dom­si­klus het die ver­ko­pers weer die hef in die hand en is dit mak­li­ker vir hul­le om ’n goeie prys vir ’n ei­en­dom te kry.

Ko­pers en ver­ko­pers in SuidA­fri­ka be­hoort teen hier­die tyd al goed te weet dat met die swak pres­te­ren­de e­ko­no­mie en die da­len­de huis­mark, heers ’n ste­wi­ge ko­pers­mark.

Dit mag dalk ’n moei­li­ke tyd vir ver­ko­pers wees, maar dit be­te­ken eg­ter nie dat al­les ver­lo­re is nie. Daar is al­tyd geleenthede in elke mark.

Hoe ver­koop jy in ’n ko­pers­mark?

Waar­skyn­lik die be­lang­rik­ste ding vir ver­ko­pers om in hier­die si­klus te onthou, is dat jou vra­prys by die mark­om­stan­dig­he­de moet pas.

As jy té hoog met jou prys mik, gaan jy voor­ne­men­de ko­pers af­skrik en hul­le gaan net ê­rens an­ders na ’n ei­en­dom soek.

Onthou: Ko­pers het nou ’n wye ver­skei­den­heid ei­en­dom­me om uit te kies en hul­le sal goeie waar­de vir hul geld wil hê.

Dit be­te­ken eg­ter nie dat ’n ver­ko­per sy ei­en­dom vir spot­goed­koop moet ver­koop nie. As ’n ko­per erns­tig is, sal hy/sy ’n erns­ti­ge aan­bod maak.

Maar hul­le sal goed van die mark­toe­stan­de en die hui­di­ge ver­koop­pry­se be­wus wees.

As jy meer vir jou ei­en­dom pro­beer vra as wat die hui­di­ge ver­koop­pry­se is, gaan dit waar­skyn­lik net op die mark bly.

Nog ’n be­lang­ri­ke stuk­kie advies vir ver­ko­pers om te onthou: Moe­nie ’n ei­en­doms­a­gent die mandaat gee om jou ei­en­dom te ver­koop slegs op grond daar­van dat die per­soon vir jou ’n hoë prys gaan kry nie.

Vra eers ’n ver­ge­ly­ken­de mark­a­na­li­se en maak se­ker dat dit die jong­ste vyf ver­ko­pe in jou buurt in­sluit.

Só sal jy kan sien wat­ter ti­pe ei­en­dom ver­koop word en vir hoe­veel. As die voor­ge­stel­de ver­koop­prys vir jou ei­en­dom té laag

Hoe koop jy in ’n ko­pers­mark?

As jy ’n ko­per is, is dit waar­skyn­lik die bes­te po­si­sie om in te wees, want dit is nou ’n goeie tyd om vir be­ter pry­se te on­der­han­del.

Dit be­te­ken eg­ter nie nood­wen­dig dat ver­ko­pers vir wins­ko­pie-jag­ters oop sal wees nie. ’n Ver­ko­per wil steeds ’n goeie ver­koop­prys vir sy ei­en­dom kry.

Die bes­te advies aan ko­pers is om ’n erns­ti­ge aan­bod te maak as hul­le erns­tig oor die ei­en­dom is – maar nie ’n oor­ma­tig hoë aan­bod nie.

Maak se­ker dat daar ruim­te vir on­der­han­de­ling is, maar moe­nie ’n té groot ri­si­ko neem nie. ’n Goeie ei­en­dom wat teen ’n reg­ver­di­ge vra­prys be­mark word, sal al­tyd voor­ne­men­de ko­pers lok – ve­ral as dit in ’n buurt is wat hoog in aan­vraag is.

Nog ’n nut­ti­ge brok­kie advies vir ver­ko­pers is om voor­af goed­keu­ring by die bank te kry as jy ’n ver­band be­no­dig. Dit maak dit moont­lik om met ge­mak na die ge­pas­te ei­en­dom te soek, met die we­te dat jy in ’n goeie po­si­sie is om te on­der­han­del.

As jy ’n be­dui­den­de kon­tant­de­po­si­to op ’n ei­en­dom kan neer­sit, is jy in ’n nóg be­ter po­si­sie om te on­der­han­del.

Laas­tens: As jy ’n goed­ge­prys­de ei­en­dom kry waar­van jy hou, moet dit nie deur jou vin­gers laat glip nie. Koop dit eer­der nou, want dit is am­per on­moont­lik om te voorspel wat die ei­en­doms­mark vol­gen­de gaan doen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.