Ei­en­dom­me

Die Burger - - Eiendomme -

is, moet die huur­der en ver­huur­der ’n ge­sprek oor die ver­be­te­ring van die vei­lig­heids­maat­re­ëls hê. Dit moet dan op skrif ge­stel word voor­dat die huur­kon­trak on­der­te­ken word.

Die mees­te ei­e­naars sal waar­skyn­lik in­stem om self som­mi­ge van die kos­te te dra. Dít, of die huur­der sal toe­ge­laat word om ver­be­te­rin­ge te maak op voor­waar­de dat die ei­en­dom aan die ein­de van die huur­tyd­perk in sy oor­spronk­li­ke toe­stand ge­laat óf die ver­be­te­rin­ge net so ge­los word.

Dit is in die ei­e­naar se be­lang om ’n ge­luk­ki­ge huur­der te hê wat vei­ling in die ei­en­dom voel.

Wat van ver­se­ke­ring?

Dit is eg­ter be­lang­rik om te onthou dat ’n di­ver­se ver­skei­den­heid huureiendom in Suid-A­fri­ka be­skik­baar is.

In een buurt is ’n ei­en­dom met ’n deur wat kan sluit ge­skik en woon­baar, ter­wyl heel­tyd­se vei­lig­heid met wag­te ’n ver­eis­te in meer wel­va­ren­de buur­te kan wees waar die in­wo­ners meer vir huur moet be­taal.

Mense se o­pi­nies sal ver­skil oor wat “re­de­lik ge­skik” vir die doel­ein­des waar­voor dit ge­huur word, reg­tig be­te­ken. Hier kan ver­se­ke­rings­po­lis­se dalk lei­dra­de gee oor wat as die mi­ni­mum ver­eis­tes ge­sien moet word wat vei­lig­heid be­tref.

In die mees­te ge­val­le sal ’n ver­se­ke­rings­pre­mie ver­hoog word as die huureiendom nie ’n a­larm­stel­sel het, of dief­we­ring en vei­lig­heids­hek­ke voor oop ven­sters en deu­re nie.

Dit is nood­saak­lik dat huur­ders hier­die kwes­sie met die ei­e­naar of ver­huur­der be­spreek voor­dat hul­le die huur­kon­trak on­der­te­ken. As ’n oor­een­koms be­reik word, moet dit as ’n klou­su­le tot die kon­trak ge­voeg word. Dit is ui­ters be­lang­rik aan­ge­sien die huur­der self vir die ver­se­ke­ring van sy be­sit­tings in en op die ei­en­dom ver­ant­woor­de­lik is.

Ska­de tot die ei­en­dom self, soos by­voor­beeld deu­re, kan nie deur die huur­der ver­se­ker word nie om­dat dit nie sy of haar ei­en­dom is nie.

In die mees­te ge­val­le is die ei­e­naar vir e­ni­ge ska­de aan die ei­en­dom ver­ant­woor­de­lik, ten­sy die huur­der na­la­tig was.

Die huur­der moet sy eie per­soon­li­ke be­sit­tings self ver­se­ker.

Let hier­op

Wan­neer die huur­der in­trek, moet hy of sy ver­se­ker dat die ei­en­dom te al­le tye vei­lig is. Nie net om sy eie goed te be­skerm nie, maar ook die ei­e­naar se ba­te.

’n Goeie voor­beeld is wan­neer ei­en­dom­me on­der van­da­lis­me deur­loop. Die huur­der gaan by­voor­beeld weg met va­kan­sie en die ko­per­py­pe word ge­steel.

Die huur­der kan moont­lik vir die ska­de ver­ant­woor­de­lik ge­hou word as hy nie die no­di­ge stap­pe ge­doen het om te ver­se­ker dat die ei­en­dom vei­lig en al­les ge­sluit is nie.

Nog ’n be­lang­ri­ke punt vir huur­ders is om te onthou om hul ver­se­ke­rings­maat­skap­pye in ken­nis te stel as hul­le van a­dres ver­an­der.

Jy kan dalk sonder e­ni­ge dek­king sit as jy nie jou be­trok­ke maat­skap­py in ken­nis ge­stel het dat jy ge­trek het nie.

Mis­daad is on­ge­luk­kig ’n re­a­li­teit in ons sa­me­le­wing en vir huur­ders is hul ge­sin­ne se vei­lig­heid te­reg ’n pri­o­ri­teit.

Dit maak dus vir die ei­e­naar van ’n huureiendom sin om te ver­se­ker dat die huis of woon­stel goed beveilig is.

Raad­pleeg ’n be­trou­ba­re en er­va­re a­gent as jy hulp hier­mee no­dig het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.