Wat is ’n

Die Burger - - Eiendomme -

Dit­het­mode­ge­word­om­groen­e­le­men­te­in­jou­huis­en­le­wen­styl­te­in­kor­po­reer.­Nie­net­is­dit­ui­ters­be­lang­rik­vir­die­om­ge­wing­nie,­maar­dees­dae­oorweeg­som­mi­ge­ko­pers­dit­ookwan­neer­hul­le­’n­huis­koop.

Een­van­die­grootste­pro­ble­me­waar­deur­mense­in­die­ge­sig­ge­staar­word,­is­aard­ver­war­ming.­Die­ge­vol­ge­daar­van­op­die­re,­die­landbou­en­op­men­se­is­vrees­aan­ja­end­en­dra­daar­toe­by­dat­baie­huis­ei­e­naars­dees­da­e­so­groen­as­moont­lik­pro­beer­leef.Maar­wat­is­’n­vol­hou­ba­re­huis?

Die­be­lang­rik­ste­ken­merk­van­’nvol­hou­ba­re­huis­is­dat­dit­saam­met­die­ om­ge­wing­ werk­ en­ nie­ daar­téén­nie.

’n­Vol­hou­ba­re­huis­ge­bruik­ook­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.