A­veng gaan af­de­ling ver­koop

Die Burger - - Eiendomme - – El­vi­ra Wood

Die kon­struk­sie­groep A­veng gaan sy af­de­ling A­veng Rail vir R133 mil­joen aan Mat­hupha Ca­pi­tal ver­koop. Mat­hupha Ca­pi­tal is 100% in swart be­sit.

A­veng gaan ’n nu­we maat­skap­py, ty­de­lik ge­naamd A­veng Rail Ne­wCo, vir die doel van die tran­sak­sie skep. Al A­veng Rail se ba­tes, in­slui­ten­de le­nings, sal na dié maat­skap­py oor­ge­dra word. Al die wer­kers wat tans vir A­veng Rail werk, sal ook na die nu­we maat­skap­py oor­ge­dra word.

A­veng het ver­le­de week in ’n ver­kla­ring op die JSE se nuus­diens, Sens, ge­sê dat die R133 mil­joen ge­bruik gaan word om A­veng se skuld te help af­be­taal. A­veng het op 25 Sep­tem­ber met die be­kend­ma­king van sy jaar­re­sul­ta­te ge­sê hy beplan om van die af­de­lings wat nie sen­traal tot sy stra­te­gie staan nie, ont­slae te raak. “Die di­rek­sie het ’n nu­we en ge­fo­kus­de stra­te­gie vir A­veng geskep,” sê die maat­skap­py. A­veng sê hy gaan hom toe­spits op sy af­de­lings wat op in­ter­na­si­o­na­le in­fra­struk­tuur en hulp­bron­ne fo­kus.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.