Dié Co­vid-19-pro­jek slaag met by­na 80%

Die Burger - - 2 - Mal­her­be­ Nie­na­ber

Die Wes-Kaap se te­le­ge­nees­kun­de­pro­jek het ’n suk­ses­koers van 79,5% ge­had met die in­gry­pings vir men­se met ’n hoë ri­si­ko om erns­tig siek aan Co­vid-19 te word.

Die Vir­tu­al E­mer­gen­cy Ca­re Tacti­cal O­pe­ra­ti­on (Vec­tor) het 356 men­se in sy eer­ste fa­se be­reik, waar­van 122 na die hos­pi­taal ver­wys is, 87 ont­slaan is en 14 nog her­stel het.

Wen­dy P­hi­lan­der, DA-LPW, het dit gis­ter in ’n ver­kla­ring be­ves­tig aan die hand van ant­woor­de op mon­de­lik­se vrae aan dr. No­m­afrench M­bom­bo, LUR vir ge­sond­heid. “Vec­tor is be­gin op grond van be­wy­se dat be­jaar­des en di­a­be­te ho­ër sterf­te­koer­se het, maar se­dert die pro­jek in wer­king ge­stel is, het ons dras­ties ver­be­ter­de re­ak­sies on­der ho­ë­ri­si­ko­groe­pe ge­sien.”

P­hi­lan­der, die DA se pro­vin­si­a­le woord­voer­der oor ge­sond­heid, sê die te­le­ge­nees­kun­de­pro­jek het in­ter­nis­te, en­do­kri­no­loë en vi­ro­loë be­trek waar­heen men­se met ’n gro­ter ri­si­ko ver­wys is.

Teen Dins­dag het die Wes-Kaap ku­mu­la­tief 108 900 be­ves­tig­de ge­val­le van die ko­ro­na­vi­rus ge­had, waar­van 2 501 ak­tie­we ge­val­le is en 102 266 al her­stel het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.