A­gri SA wil met Cy­ril praat oor Ce­le

Die Burger - - 2 - Sa­rel­van­der­Walt

A­gri SA gaan B­he­ki Ce­le, mi­nis­ter van po­li­sie, se uit­bars­ting ty­dens ’n im­bi­zo met boe­re in K­waZu­lu-Na­tal met p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa be­spreek.

’n S­torm het om Ce­le se kop los­ge­bars oor uit­la­tings wat hy op die im­bi­zo tus­sen die boe­re en die po­li­sie in Nor­man­dien na­by Ne­w­cas­t­le ge­maak het.

Die im­bi­zo is ge­hou ná die moord op G­len (63) en Vi­da Raf­fer­ty (60) in dié om­ge­wing drie we­ke ge­le­de.

Ve­ral sy uit­la­ting “wie dink jy is jy?” wat hy glo aan Ro­land Col­ly­er, voor­sit­ter van die plaas­li­ke boe­re­ver­e­ni­ging en ’n fa­mi­lie­lid van die ver­moor­de eg­paar, ge­rig het, het boe­re en die land­bou­ge­meen­skap erg ont­stel.

Ce­le het aan Col­ly­er ge­sê hy is “on­eer­bie­dig”.

Col­ly­er het ná die ver­ga­de­ring ge­sê dit het gou dui­de­lik ge­word dat ’n deel van die ge­meen­skap wat by die by­een­koms op­ge­daag het an­der plan­ne ge­had het. Hul­le het die kom­mer­si­ë­le boe­re ver­skree en be­le­dig.

Vol­gens hom het Ce­le na die im­bi­zo ge­kom om die boe­re uit te trap.

A­gri SA sê in ’n ver­kla­ring Ce­le se op­mer­king “wie dink jy is jy?” is neer­ha­lend en on­van­pas.

“Daar is geen reg­ver­di­ging vir woe­de-uit­bars­tings of neer­ha­len­de uit­spra­ke deur dié mi­nis­ter nie. Wat ver­on­der­stel was om ’n kon­struk­tie­we ge­sprek tus­sen die land­bou­ge­meen­skap en die mi­nis­ter van po­li­sie te wees, het nou in ’n o­pen­ba­re uit­val ont­aard,” sê A­gri SA.

“Dit is die re­ge­ring se plig is om sy bur­gers te be­skerm en dit is die reg van e­ni­ge bur­ger om met die re­ge­ring hier­oor in ge­sprek te tree.

“Re­ge­rings­amp­te­na­re moet die no­di­ge eer­bied hand­haaf en ten al­le tye em­pa­tie toon. As hul­le daar­in mis­luk, is dit stry­dig met die Grond­wet.”

Hier­die soort woe­de-uit­bars­tings het tot ge­volg dat die po­si­tie­we ge­sind­heid teen­oor land­bou­ers en wer­kers deur die o­wer­heid van die dag be­lem­mer word.

“Dit is waar­om A­gri SA hier­die voor­val met p­res. Ra­map­ho­sa sal be­spreek so­dat hy kan toe­tree deur die saak te on­der­soek en op­los­sings vir kon­struk­tie­we sa­me­wer­king en eens­ge­sind­heid te help vind.”

A­gri SA het ’n goeie ver­hou­ding met die pre­si­dent.

“Die ver­al­ge­me­ning van ’n en­ke­le voor­val kan nie as die norm voor­ge­hou word nie; dit is eer­der die uit­son­de­ring op die re­ël.

“A­gri SA het hom nog al­tyd be­y­wer om deel te wees van die op­los­sing en die no­di­ge on­der­steu­ning te gee ra­ken­de pro­ble­me wat ons er­vaar met lan­de­li­ke vei­lig­heid,” sê Tom­mie Ester­huy­se, voor­sit­ter van A­gri SA se lan­de­li­ke vei­lig­heids­ko­mi­tee.

“Dit is die mi­nis­ter van po­li­sie en die po­li­sie se plig om son­der uit­son­de­ring hul taak uit te voer en die no­di­ge ge­duld en takt aan die dag te lê om op­los­sings vir die mis­daad­pro­ble­me in die land in sa­me­wer­king met al­le wets­ge­hoor­sa­me lands­bur­gers te vind. Dié plig­te word in die Grond­wet uit­een­ge­sit.”

Ce­le het Dins­dag op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie in P­re­to­ria ont­ken hy het op die ver­ga­de­ring ge­sê dat hy hom ty­dens die im­bi­zo teen die ver­kla­ring van plaas­moor­de tot pri­o­ri­teits­mis­daad uit­ge­spreek het. Dié be­weer­de uit­spraak het ook baie men­se ont­stel.

Die land­bou-or­ga­ni­sa­sie Saai het in

’n ver­kla­ring ge­sê Ce­le se ti­ra­de, na­dat ’n vraag baie be­leefd aan hom ge­stel is, ont­bloot baie din­ge.

“El­ke boer in Suid-A­fri­ka – groot en klein, arm en ryk, swart en wit, en on­ge­ag po­li­tie­ke af­fi­li­a­sie – wil weet: Hoe moet ons boer as kom­mu­na­le bees­te el­ke nag in ons lan­de in­ge­jaag word en ons oes­te ver­nie­tig?

“Hoe moet land­bou ge­dy as daar geen re­spek vir ei­en­doms- of ver­blyf­reg is nie? Die mi­nis­ter se ti­ra­de ont­bloot die kern van die pro­bleem en die ANC se rol daar­in.

“Die mi­nis­ter het ná sy e­mo­si­o­ne­le uit­bars­ting nooit die vraag be­ant­woord nie,” sê Saai.

“Vi­de­o­ma­te­ri­aal soos dié van mi­nis­ter Ce­le se op­tre­de in Nor­man­dien kom nut­tig te pas om aan te toon hoe die ANC-re­ge­ring ’n kli­maat skep waar­in plaas­aan­val­le ge­dy en waar­om bui­te­land­se druk no­dig is om die Ver­e­nig­de Na­sies se u­ni­ver­se­le ver­kla­ring van men­se­reg­te in Suid-A­fri­ka af te dwing,” sê Saai.

In­tus­sen het die VF Plus ’n uit­la­ting van Sel­lo Le­ha­ri, Noord­wes se LUR vir ge­meen­skaps­vei­lig­heid, dat plaas­aan­val­le en -moor­de tot pri­o­ri­teits­mis­daad in dié pro­vin­sie ver­klaar word, ver­wel­kom.

B­he­ki­ Ce­le,­ mi­nis­ter­van­ po­li­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.