Ver­dui­de­li­kings­en­reg­stel­lings

Die Burger - - 2 -

S­tuur­ in­lig­ting­ oor­ die­ reg­stel­ling­ van­ fou­te­ in­ die­ koe­ran­t­aan­ Die Bur­ger­ se­ om­buds­man­ per­ e-pos­ na­ T­he­re­sa­ O­li­vier­by­ t­he­re­sa.o­li­vier@me­dia24.com­ of­ bel­ haar­ by­ 021­ 4063537. Die Bur­ger­ ver­wel­kom­ voor­stel­le­ en­ kom­men­taar­ oor­die­ koe­rant­ se­ in­houd.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.