Pers­raad

Die Burger - - 2 -

Die Bur­ger on­der­skryf­ die­ Suid-A­fri­kaan­sePers­ko­de­ wat­ ons­ ver­bin­dom­ joer­na­lis­tiek­ te­ be­oe­fen­ wat­ ge­grond­ is­ op­ die­ waar­heid,as­ook­ ak­ku­raat,­ reg­ver­dig­ en­ ge­ba­lan­seerd­ is.­ In­die­nons­ nie­ vol­doen­ aan­ die­ ver­eis­tes­ van­ die­ Pers­ko­de­ nie,­ is­le­sers­ wel­kom­ om­ dit­ on­der­ die­ aan­dag­ van­ die­ Pers­om­buds­man­te­ bring­ by­ 0­ 011­ 484­ 3612,­ faks­ 011­ 484­ 3619­ ofe-pos­ en­qui­ries@om­buds­man.org.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.