Klein­sa­ke­on­der­ne­mings­kry­Co­vid-19-geld­hulp­van­W-Kaap­se­re­ge­ring

Die Burger - - 2 - War­da­ Mey­er

Die Wes-Kaap­se re­ge­ring het ’n sa­ke­ver­lig­tings­fonds op die been ge­bring waar­mee R27 mil­joen ge­bruik sal word om klein sa­ke­on­der­ne­mings in die for­me­le en die in­for­me­le sek­tor, wat swaar deur die Co­vid-19-in­per­kings­re­gu­la­sies ge­tref is, te help.

Da­vid May­nier, die pro­vin­sie se LUR vir fi­nan­sies en e­ko­no­mie­se aan­ge­leent­he­de, sê sa­ke­on­der­ne­mings het weens die Co­vid-19-pan­de­mie ’n swaar tyd­perk ag­ter die rug en sy de­par­te­ment werk hard daar­aan om on­der­ne­mings te help om vei­lig te her­o­pen so­dat werk­ge­leent­he­de en die e­ko­no­mie ge­red kan word.

Die fonds sal gel­de­li­ke hulp ver­leen in die vorm van toe­lae, wat uit­sluit­lik ge­bruik mag word om sa­ke­ver­wan­te uit­ga­wes, soos be­dryfs­uit­ga­wes of skuld aan ver­skaf­fers, te dek.

May­nier sê ’n be­wus­ma­kings­veld­tog oor maat­re­ëls om steeds vei­lig ten ty­de van die Co­vid-19-pan­de­mie te kan werk, is ook van sta­pel ge­stuur. Vlak 1 van die in­per­king het Maan­dag in wer­king ge­tree en heel­par­ty meer sa­ke­on­der­ne­mings mag nou her­o­pen.

May­nier sê die ver­lig­tings­fonds is ’n be­lang­ri­ke stap om die e­ko­no­mie te help her­stel.

■ On­der­ne­mings kan op die web­werf wes­ter­n­ca­pe.gov.za aan­soek doen om hulp. Die slui­tings­da­tum vir aan­soe­ke is 12 Ok­to­ber 10:00.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.