Ou­teurs­reg

Die Burger - - 2 -

Die Bur­ger­ is­ ’n­ lid­ van­ die­ Sir­ku­la­sie­bu­ro­van­ Suid-A­fri­ka,­ en­ word­ be­stuur,ge­druk­ en­ uit­ge­gee­ deur­ Me­di­a24Koe­ran­te,­ na­mens­ die­ ei­e­naar,­ Me­dia24­ ­Be­perk,­ Heeren­gracht40,­ Kaap­stad.­ In­ge­vol­ge­ Art.­ 12(7)­ van­ die­ Wet­ opOu­teurs­reg­ 1978­ mag­ geen­ ­be­rig,­ ar­ti­kel­ of­ fo­to­ son­der­ ver­lof­van­ die­ ei­e­naar­ ge­re­pro­du­seer­ word­ nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.