Me­die­se stu­den­te ‘neem ou­mas en ou­pas aan’

Die Burger - - 6 -

’n Groep me­die­se stu­den­te aan die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad (UK) het ten ty­de van die in­per­king ’n be­jaar­de ou­ma of ou­pa “aan­ge­neem” waar­mee hul­le week­liks te­le­fo­nies ge­sels het.

“Niks het my ‘ou­pa’ meer op­ge­wek ge­maak as om oor sy kin­ders en klein­kin­ders te ge­sels nie. Ek kon am­per hoor hoe hy straal van trots,” sê C­ha­nel­le P­re­to­ri­us, ’n vier­de­jaar­stu­dent en vry­wil­li­ger.

Dit het haar die waar­de van fa­mi­lie ge­leer en dit is die groot­ste les waar­mee sy weg­ge­stap het, lui ’n ver­kla­ring van die UK.

“Die i­ni­si­a­tief staan be­kend as A­dopt a Gran­ny or Grand­pa en is die werk van die UK-stu­den­te­or­ga­ni­sa­sie Sur­gi­cal So­cie­ty (Sur­gSoc), in ven­noot­skap met Com­mu­ni­ca­re, ’n or­ga­ni­sa­sie wat ge­sub­si­di­eer­de huur­wo­nings aan­bied.

Toe Com­mu­ni­ca­re Sur­gSoc na­der met die i­dee, het die stu­den­te die kans aan­ge­gryp.

Toe die i­ni­si­a­tief in Ju­lie be­gin is, het Com­mu­ni­ca­re vry­wil­li­gers en in­wo­ners by me­kaar ge­pas op grond van ge­meen­skap­li­ke be­lang­stel­lings en waar­des. Die pro­jek het oor drie maan­de ge­strek.

Die stu­den­te­vry­wil­li­gers het ’n lys met lei­den­de vrae, wen­ke en teg­nie­ke ont­vang om hul­le te help wan­neer hul­le week­liks te­le­foon­op­roe­pe na hul ‘ou­ma’ of ‘ou­pa’ doen.

“Hier­die i­ni­si­a­tief is ’n u­nie­ke ge­leent­heid om aan ons me­de­mens te­rug te gee en te help ten ty­de van die in­per­king,” sê Ala­na Wil­li­ams, ’n vyf­de­jaar- me­die­se stu­dent en hoof van so­si­a­le ge­leent­he­de en uit­rei­ke van Sur­gSoc.

“Be­jaar­des word so dik­wels ver­geet en hier­die i­ni­si­a­tief was ’n uit­ste­ken­de ge­leent­heid om hul­le te ver­eer. Hul­le het ’n mag­dom ken­nis en er­va­ring om te deel.”

P­re­to­ri­us wou deel­neem in die hoop dat sy die ly­ding van be­jaar­des ten ty­de van die in­per­king kon ver­lig, lui die ver­kla­ring.

Sy sê die een­saam­heid wat baie ou­er men­se er­vaar, is deur die pan­de­mie ver­er­ger. Die­ge­ne wat wel sorg­sa­me fa­mi­lies het, is ten ty­de van die in­per­king van hul on­der­steu­ning­stel­sels af­ge­sny.

P­re­to­ri­us sê in plaas daar­van dat sy haar ‘ou­pa’ ge­help het, het hy haar ge­help deur “ho­pe vreug­de en be­moe­di­ging” te ver­skaf.

Vol­gens Wil­li­ams het hul­le nog nie die moont­lik­heid be­spreek om hul ‘groot­ou­ers’ in die reg­te le­we te ont­moet nie, maar sê dit kan moont­lik ge­re­ël word.

C­ha­nel­le­ P­re­to­ri­us,’n­ vier­de­jaar­stu­den­ten­ vry­wil­li­ger. ­

Ala­na­ Wil­li­ams,­ ­ ­ Sur­gSoc­ se­ hoof­van­ uit­rei­ke­ en­ge­leent­he­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.