Plan vir strand­meer se re­ha­bi­li­ta­sie op ta­fel

Die Burger - - 7 - Jackie Kru­ger

’n Re­ha­bi­li­ta­sie­plan is op die ta­fel om die be­soe­de­ling van die Knys­na-strand­meer te ta­kel.

Die plan is on­langs op ’n ver­ga­de­ring van die be­plan­nings-en-ont­wik­ke­lings­ko­mi­tee van die mu­ni­si­pa­li­teit voor­ge­lê.

Dr. Lou­is S­chee­pers, mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, sê in ’n ver­kla­ring die maat­skap­py Groun­dTruth Wa­ter, Wet­lands and En­vi­ron­men­tal En­gi­neer­ing is in 2018 aan­ge­stel om ’n lys op te stel van vlei­lan­de en ’n as­ses­se­ring te doen bin­ne ’n 25 km-ra­di­us van die Knys­na- en die Swart­vlei-ri­vier­mon­ding (laas­ge­noem­de in Sed­ge­field).

Daar­uit het dit ge­blyk die Bon­ga­ni­ri­vier en ver­wan­te vlei­lan­de is die hoof­bron­ne van be­soe­de­ling van die Knys­na-ri­vier­mon­ding.

Groun­dTruth is ge­vra om vars­wa­ter-e­ko­stel­sels wat met die Bon­ga­ni­ri­vier se op­vangs­ge­bied ver­bind word, te i­den­ti­fi­seer en te on­der­soek en ’n re­ha­bi­li­ta­sie­plan te ont­wik­kel.

Die be­oog­de plan sluit on­der meer grond­wer­ke en stu­wings van be­ton in, struk­tu­re om so­lie­de stow­we op te vang, as­ook dam­struk­tu­re by die Bon­ga­ni­ri­vier se mond.

Vol­gens die plan word daar ook ver­eis dat die Knys­na­mu­ni­si­pa­li­teit se teg­nie­se diens­te en af­de­ling van mens­li­ke ne­der­set­tings ten nou­ste moet saam­werk om die re­ak­sie­tyd te ver­be­ter vir die her­stel van ri­oolin­fra­struk­tuur wat oor­stroom.

Die goed­ge­keur­de be­gro­ting vir die pro­jek is R200 000.

Vol­gens S­chee­pers moet die plan so gou as moont­lik in wer­king ge­stel word.

S­chee­pers raai die stads­raad aan om die plan in te sluit by die be­gro­ting vir 2021-’22.

Vol­gens hom is die Knysna­ri­vier­mon­ding eer­ste uit 250 ri­vier­mon­dings in Suid-A­fri­ka ge­plaas op grond van die be­lang­rik­heid van die be­wa­ring daar­van. Dit is ook die sleu­tel tot Knys­na se e­ko­no­mie­se wel­stand.

Hy sê dit moet drin­gend aan­dag ge­niet.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.