Ge­slags­ge­weld: Agt brand­pun­te in Kaap­stad

Die Burger - - 13 - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Agt van Suid-A­fri­ka se ge­ï­den­ti­fi­seer­de brand­pun­te vir ge­slags­ge­weld is in die Wes-Kaap.

En al agt, naam­lik Delft, Ny­an­ga, K­haye­lit­sha, M­fu­le­ni, Mit­chells Plain, Kraai­fon­tein, Gu­gu­le­tu en Bell­vil­le, is in Kaap­stad.

Alan Win­de, Wes-Kaap­se pre­mier, het gis­ter­mid­dag hier­oor ge­sê ge­slags­ge­weld is ’n “mas­sie­we be­kom­mer­nis” vir sy ad­mi­nis­tra­sie en dat dit een van die re­des is waar­om sy re­ge­ring ver­le­de jaar ’n vei­lig­heids­plan in wer­king ge­stel het.

“Dié plan het twee as­pek­te, naam­lik om by­ko­men­de wets­toe­pas­sings­hulp­bron­ne in ’n da­ta-ge­dre­we wy­se in ge­bie­de te ont­plooi waar ge­weld die erg­ste is.

“Ver­der is pro­gram­me vir ge­welds­voor­ko­ming in al ons de­par­te­men­te in­ge­stel om die kern­oor­sa­ke van ge­weld te ta­kel.”

Win­de het by­ge­voeg dat die brand­pun­te wat B­he­ki

Ce­le, mi­nis­ter van po­li­sie, Dins­dag vir die Wes-Kaap aan­ge­kon­dig het reeds vir in­gry­ping as deel van die pro­vin­si­a­le vei­lig­heids­plan ge­ï­den­ti­fi­seer is.

“Som­mi­ge as­pek­te van die plan is weens Co­vid-19 ver­traag of ge­wy­sig, maar vei­lig­heid bly ’n fo­kus­ge­bied vir die Wes-Kaap­se re­ge­ring in ons her­stel ná Co­vid-19.”

In­tus­sen het p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê dat Er­fe­nis­maand ook daar­op ge­mik is om die stryd teen ge­slags­ge­weld en die moor­de op vroue in die land te be­klem­toon. Hy het ge­sê die re­ge­ring sal voort­gaan om ge­meen­skap­pe be­ter in te lig om po­si­tie­we ge­drags­ver­an­de­ring te­weeg te bring.

Nie-re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies wat daag­liks met slag­of­fers van ge­slags­ge­weld in Kaap­stad werk, het gis­ter ook hul me­nings oor die brand­pun­te ge­lig.

Joy Lan­ge, uit­voe­ren­de lid van die Na­ti­o­nal Wo­men S­hel­ter Mo­vement en di­rek­teur van die St. An­ne’s Ho­me for Wo­men and C­hild­ren in Wood­stock, het ge­sê hoe­wel die i­den­ti­fi­se­ring van brand­pun­te ’n stap in die reg­te rig­ting is, be­no­dig Suid-A­fri­ka eg­ter ’n mul­ti­sek­to­ra­le be­na­de­ring teen ge­slags­ge­weld. “Ter­self­der­tyd moet baie meer ook ge­doen word om ge­slags­ge­weld in lan­de­li­ke ge­bie­de te be­stry.”

Vol­gens haar moet die wet­ge­wing en be­leid ook tot op grond­vlak ge­ïm­ple­men­teer word.

Siy­a­bu­le­la Mo­na­ka­li, woord­voer­der van I­li­tha La­ban­tu in Gu­gu­le­tu, het ge­sê die Kaap­se Vlak­te was nog al­tyd ’n ge­weld­da­di­ge sa­me­le­wing in die al­ge­meen en dat ge­slags­ge­weld in die brand­pun­te deel daar­van is.

Hy wil weet wat ver­skil­lend in die brand­pun­te ge­doen sal word om daar­die ge­meen­skap­pe op grond­vlak te ver­an­der.

Mo­na­ka­li meen die fi­nan­sie­ring van nie-re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies, “wat in­tree waar die re­ge­ring op grond­vlak mis­luk”, moet ook deeg­li­ke aan­dag kry.

Je­an­ne Bo­den­stein, ’n spe­si­a­lis by die Ra­pe C­ri­sis Ca­pe To­wn Trust, het ge­sê dat die brand­pun­te die be­hoef­te vir ge­spe­si­a­li­seer­de on­der­steu­nings­diens­te vir slag­of­fers van mis­daad uit­wys wat tans be­dreig word deur die be­oog­de wets­ont­werp oor slag­of­fer­diens­te.

“Hier­die wets­ont­werp wil bur­ger­li­ke sa­me­le­wings­or­ga­ni­sa­sies wat tans baie no­di­ge on­der­steu­ning aan slag­of­fers bied, oor­re­gu­leer.”

Sy meen die straf­reg­stel­sel moet ver­der ver­sterk en dat spe­si­a­lis­ho­we vir sek­su­e­le oor­tre­dings land­wyd op­ge­rig moet word.

Ce­le het Dins­dag ge­sê die brand­pun­te is ge­ï­den­ti­fi­seer om­dat ge­slags­ge­weld kri­sis­vlak­ke be­reik het. Be­hal­we die brand­pun­te in die Wes-Kaap, is ne­ge an­der in me­tro’s dwars­oor Gau­teng, se­we in K­waZu­lu-Na­tal en die oor­bly­wen­de ses in on­der­skei­de­lik die Oos-Kaap, Vry­staat en Noord­wes.

Die brand­pun­te is po­li­sie­kan­to­re waar­by die mees­te sa­ke van huis­hou­de­li­ke ge­weld, ver­krag­tings, men­se­han­del en ont­voe­rings in 2019-’20 aan­ge­meld is.

Ce­le sê die po­li­sie se kort­ter­myn-ak­sie­plan teen ge­slags­ge­weld sluit in dat al­le po­li­sie­kan­to­re per­ma­nen­te toon­ban­ke vir ge­slags­ge­weld so­wel as slag­of­fer­vrien­de­li­ke ka­mers sal kry om slag­of­fers by te staan.

Alan Win­de

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.