Lig dan ’n glas op Kaap­se wyn op Er­fe­nis­dag

Die Burger - - 14 - Van Al­le Kan­te E­mi­le Jou­bert

As die waar­heid wel in wyn lê, soos wat die La­tyn­se spreuk In vi­no ve­ri­tas be­weer, dan is dit nou maar so dat wyn dalk een van die A­fri­kaan­se taal se groot­ste am­bas­sa­deurs en voor­ste vaan­del­dra­ers is.

On­langs het die wê­reld – van wyn en an­der te­kens van be­ska­wing – ge­gons oor twee na­me uit Suid-A­fri­ka, al twee so A­fri­kaans jy kan die aards­heid van A­fri­ka se stof, bos­sie­veld en klip tus­sen jou tan­de proe soos die e­ti­ket­te op die bot­tel ge­lees word. Por­se­lein­berg en S­kurf­berg, daar is van jul­le no­ti­sie ge­neem.

Toe die B­rit­se wyn­mees­ter en in­ter­na­si­o­na­le kri­ti­kus Tim At­kin on­langs sy ver­slag oor SuidA­fri­kaan­se wy­ne die wê­reld in­stuur, het twee wy­ne heel bo­aan sy lys ge­sit. Nie net ge­sit nie, ge­skit­ter, toe hy aan el­ke wyn die haas on­moont­li­ke er­ken­ning van 100 uit 100 pun­te ge­gee het.

En soos dit met sul­ke skie­li­ke roem gaan, het die ly­ne van oor die aar­de heen ge­gons na die ma­kers van die Por­se­lein­berg Sy­rah 2018 en S­kurf­berg C­he­nin Blanc 2019 in die hoop om ’n kis of wat van hier­die nu­we uit­skiet-wy­ne te kry. Net een an­der Kaap­se wyn kon van­te­vo­re 100 pun­te uit At­kin se be­faam­de pen wurg, en dit was Ka­non­kop, wie se Paul Sau­er 2015 hier­die er­ken­ning in

2018 be­haal het.

Dit is op­merk­lik dat die land se drie be­roemd­ste wy­ne, wat dank­sy di­gi­ta­le kom­mu­ni­ka­sie­gol­we ook in­ter­na­si­o­na­le be­kend­heid ver­werf het, A­fri­kaans in murg en been is.

Goeie wyn is, soos Er­nest He­ming­way ge­skryf het, “die mees be­skaaf­de ding op aar­de”. Die­ge­ne wat hier­mee eens is, sal die kul­tu­re­le re­le­van­sie van en on­los­maak­li­ke ver­bin­te­nis tus­sen A­fri­kaans-wees en wyn be­sef, en om­hels.

Dis wyn wat in 2020 be­wys dat hy, se­dert die eer­ste Kaap­se drui­we in 1659 ge­pars is, nie toe­ge­laat het dat iets of ie­mand sy i­den­ti­teit weg­neem nie. Ko­lo­nis­te het ge­kom en ge­gaan. Heer­skap­py en re­vo­lu­sie het me­kaar af­ge­wis­sel. Oor­heer­sers het met kul­tu­re­le hens­op­pers op die voor­ste sit­plek ge­vry. Meer is ge­breek as ge­bou.

Die ge­skie­de­nis is ver­wring en her­skryf, om­ge­keer. Maar in 361 jaar het die Kaap­se wyn­kul­tuur ge­trou ge­bly aan sy wor­tels, ge­wil­lig ver­bind aan wie en wat dit is.

Die hui­di­ge drie uit­skie­ters – Por­se­lein­berg, S­kurf­berg en Ka­non­kop – is maar net drie voor­beel­de van die A­fri­kaan­se weef­sel wat on­her­roep­baar is in Suid-A­fri­ka se po­si­sie as in­ter­na­si­o­naal be­ken­de wyn­land. Dink maar aan He­mel-en-Aar­de Val­lei. Rust en Vre­de. Meer­lust. Slang­hoek. B­ree­de­kloof. De G­ren­del A­man­del­boord. En meer, baie meer.

Vier maan­de se wyn­ver­bod ty­dens die tyd van in­per­king het ver­woes­ting ge­saai in die plaas­li­ke wyn­be­dryf, en nou word ge­grap hoe dit el­ke mens se plig is om die be­dryf “uit die moei­lik­heid uit te drink”. Dit mag dus op hier­die Er­fe­nis­dag meer as ooit ge­pas wees om wel ’n glas te lig op Kaap­se wyn. Nie net om­dat dit van die bes­te ter wê­reld is nie, maar om­dat die al­ge­he­le by­drae daar­van nog al­tyd ge­sorg het dat die glas half­vol is, eer­der as half­leeg.

‘‘

So A­fri­kaans jy kan A­fri­ka se stof, klip en bos­sie­veld tus­sen jou tan­de proe as jy die e­ti­ket lees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.