Plaas­aan­val­le: Ce­le se op­tre­de strem vor­de­ring

Die Burger - - 14 -

Hy was nog nooit be­kend vir sy deur­dag­te en ge­nu­an­seer­de op­tre­de nie, maar die jong­ste uit­bars­ting van B­he­ki Ce­le, mi­nis­ter van po­li­sie, ver­teen­woor­dig ’n nu­we laag­te­punt.

Te mid­de van die hoogs e­mo­si­o­ne­le kwes­sie van plaas­aan­val­le en die grond­kwes­sie is dit van­self­spre­kend dat har­de vrae ge­vra sou word op ’n im­bi­zo tus­sen die po­li­sie en boe­re in K­waZu­lu-Na­tal.

Dit was om vei­lig­heids­pro­ble­me in die ge­bied te be­spreek ná die moord op G­len en Vi­da Raf­fer­ty drie we­ke ge­le­de. Ce­le het boe­re uit­ge­trap en na be­rig word, ook ge­dreig om ’n saak teen ’n boer te her­o­pen wat reeds af­ge­han­del is.

Sy op­tre­de is ui­ters on­ver­ant­woor­de­lik en nie waar­dig van die hoë amp wat hy be­klee nie.

Eer­stens is dit mi­nis­ters se werk om juis die tem­pe­ra­tuur af te draai wan­neer e­mo­sies op­vlam oor po­la­ri­se­ren­de land­sa­ke soos dié.

Ce­le kon hom nie daar­van weer­hou om eer­der o­lie op die vuur te gooi nie.

Die mi­nis­ter se op­tre­de, te­sa­me met die her­nu­de on­se­ker­heid wat sy uit­la­tings oor die sta­tus van plaas­aan­val­le as pri­o­ri­teits­mis­daad mee­ge­bring het, doen erns­ti­ge af­breek aan die vor­de­ring wat die laas­te tyd oor die kwes­sie ge­maak is.

Daar was kon­struk­tie­we ver­ga­de­rings tus­sen die po­li­sie en boe­re wat nu­we hoop vir lan­de­li­ke vei­lig­heid ge­bring het.

Te­sa­me met be­lof­tes van re­ge­rings­kant oor ge­spe­si­a­li­seer­de po­li­sie-een­he­de en ’n nu­we plan vir lan­de­li­ke be­vei­li­ging, het die hoop ge­kom dat ’n saak wat te lank ver­waar­loos is, ui­t­ein­de­lik die aan­dag sou kry wat dit ver­dien.

Suid-A­fri­ka­ners kan nie ver­kwa­lik word as hul­le diep wan­trou­ig bly oor die be­lof­tes nie, ve­ral ná Ce­le se uit­bars­ting.

Dit kom boon­op in ’n tyd waar­in die boer­de­ry­ge­meen­skap stei­er on­der al hoe meer én wre­der aan­val­le en moor­de.

Een van die groot re­des waar­om die re­ge­ring so suk­kel met die kwes­sie (en ook met dié van grond­her­vor­ming) is juis om­dat hy hom nie wil ver­wer­dig om die land­bou­ge­meen­skap as kern­ven­noot te be­trek nie – soos Ce­le nou maar weer be­wys het.

’n Be­dui­den­de af­na­me in aan­val­le en slag­of­fers bly ál maat­staf van die wel­slae van dié be­loof­de sker­per fo­kus op die be­kam­ping van plaas­aan­val­le. En die hor­lo­sie tik.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.