Dan­kie vir Woord­be­die­ning in gren­del­tyd

Die Burger - - 15 - Ds. Jan­lu Kuy­ler (e­mi­ri­tus), Dur­ban­vil­le

Ko­men­de uit ’n be­die­ning van 47 jaar in ses ge­meen­tes glo ek dat die af­ge­lo­pe ses maan­de van gren­del­tyd hoë ei­se aan ons pre­di­kan­te en hul prak­tie­se en Woord­be­die­ning ge­stel het... en se­ker­lik ook ve­le frus­tra­sies op­ge­le­wer het.

Ek het my eg­ter met ver­won­de­ring ver­ge­wis van hul oor­spronk­li­ke en in­no­ve­ren­de den­ke en prak­tie­se re­ë­lings om die lid­ma­te ty­dens dié tyd­perk ge­reeld met die Woord te be­dien. Be­ne­wens die veel­ei­sen­de uit­werk van hul pre­ke, het hul­le ook die kos­ba­re bood­skap­pe met die tyd­ro­wen­de tik- én stem­bood­skap­pe daar­van in SMS-for­maat ge­reeld aan die lid­ma­te ge­stuur.

’n An­der be­son­der­se aan­bie­ding van die “Son­dag-e­re­diens­te” was ook om vi­deo-op­na­mes bin­ne- én bui­tens­huis te maak. Hoe­veel tyd dié op­na­mes ge­verg het, sal net hul­le weet. Om nie eens van die re­di­ge­ring daar­van en die in­speel van toe­pas­li­ke lie­de­re te praat nie. Som­mi­ge het selfs ter­saak­li­ke on­der­hou­de met be­lang­heb­ben­des by die te­mas van die pre­ke aan­ge­heg.

By wy­se van hier­die skry­we wil ek my dank­baar­heid en waar­de­ring teen­oor my broers en sus­ters boek­staaf vir die feit ons die af­ge­lo­pe ses maan­de ge­reeld op Son­dae op ’n be­paal­de tyd saam met ons ge­sin­ne kon “kerk hou”... al het die kerk­klok­ke nie ge­bei­er nie, die kerk­ge­boue se deu­re ge­sluit was en die or­rel­py­pe se klank ge­doof is. Dan­kie ook aan die ad­mi­nis­tra­tie­we per­so­neel in die kerk­kan­to­re én die ka­me­ra­man­ne en -vroue vir hul “be­die­ning” en “pas­to­raat” saam met hul en­toe­si­as­tie­se le­raars.

Ho­pe­lik kan mee­le­wen­de lid­ma­te van ons ge­loofs­ge­meen­skap­pe van­af eers­ko­men­de Son­dag weer ge­trou uit­voe­ring gee aan die op­drag en ver­wag­ting van He­bre­ërs 10:25 dat ons “nie van die sa­me­koms­te van die ge­meen­te sal weg­bly nie, maar me­kaar moet aan­moe­dig om daar­heen te gaan”.

Dan­kie, my broers en sus­ters.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.