Di­rek­teur van Dis­co­ve­ry ver­koop oor­nag R390 mil­joen se aan­de­le

Die Burger - - 17 - Nel­lie Brand-Jon­ker

Herschel May­ers, nie-uit­voe­ren­de di­rek­teur van Dis­co­ve­ry, het ver­le­de week am­per R390 mil­joen se aan­de­le ver­koop. Hy was tot ein­de No­vem­ber 2019 uit­voe­ren­de hoof van Vi­ta­li­tyLi­fe en Vi­ta­li­tyIn­vest in B­rit­tan­je.

Die groep het ein­de No­vem­ber, ná ’n tyd­perk waar­in hy met siek­ver­lof was, aan­ge­kon­dig May­ers word met on­mid­del­li­ke in­gang van ’n uit­voe­ren­de rol ge­skuif na ’n nie-uit­voe­ren­de rol by Vi­ta­li­ty. Hy is ook met on­mid­del­li­ke in­gang van ’n uit­voe­ren­de di­rek­teur op Dis­co­ve­ry se di­rek­sie tot nie-uit­voe­ren­de di­rek­teur ge­skuif.

Die 2,9 mil­joen aan­de­le is op 16 Sep­tem­ber en 17 Sep­tem­ber ver­koop. Dis teen ’n ge­mid­del­de prys van R129,95 en R128,54 on­der­skei­de­lik ver­koop.

Die groep se re­sul­ta­te vir die geld­jaar tot ein­de Ju­nie is op 16 Sep­tem­ber uit­ge­reik.

’n Na­vraag is aan Dis­co­ve­ry ge­stuur om te hoor of hy wil kom­men­taar le­wer oor die baie aan­de­le wat ver­koop is, maar teen druk­tyd is nog geen ant­woord ont­vang nie.

May­ers het hom in 2000 by Dis­co­ve­ry aan­ge­sluit as be­stu­ren­de di­rek­teur van Dis­co­ve­ry Li­fe, toe hy dié ver­se­ke­raar be­kend ge­stel het.

In Ja­nu­a­rie 2006 is hy as uit­voe­ren­de hoof by Dis­co­ve­ry Li­fe en Dis­co­ve­ry In­vest aan­ge­stel en hy het dié pos be­klee tot De­sem­ber

2015, toe hy uit­voe­ren­de hoof van Vi­ta­li­tyLi­fe in B­rit­tan­je ge­word het. Hy het in 2018 hoof van Vi­ta­li­tyIn­vest ge­word.

Hy is ’n ak­tu­a­ris van be­roep en het voor­heen 18 jaar by Li­ber­ty Li­fe ge­werk.

Hy het ne­ge jaar ge­le­de aan Mo­ney­mar­ke­ting.co.uk ge­sê hy het in 2000 in ’n tyd van groot om­wen­te­ling in die fi­nan­si­ë­le sek­tor in Suid-A­fri­ka be­gin dink daar­aan om sy eie on­der­ne­ming te be­gin. Hy het sy oud­kol­le­ga A­dri­an Go­re, wat in 1992 dié ver­se­ke­raar ver­laat het om Dis­co­ve­ry He­alth te be­gin, ge­kon­tak en dié het voor­ge­stel hy be­gin sy eie on­der­ne­ming.

May­ers is in 1960 in die des­tyd­se R­ho­de­sië (Zim­bab­we) ge­bo­re.

’n Fo­to van Herschel May­ers wat in Ja­nu­a­rie 2019 op Vi­ta­li­ty Ad­vi­ser se T­wit­ter­re­ke­ning ge­plaas is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.