U­ni­le­ver wil swart haar­sti­lis­te help

Die Burger - - 17 - Han­lie S­tad­ler

U­ni­le­ver, die in­ter­na­si­o­na­le fir­ma wat die haar­sorg­pro­duk­te TRE­sem­mé be­sit, be­lo­we om met die de­par­te­ment van klein­sa­ke­ont­wik­ke­ling saam te werk om on­der meer swart haar­sti­lis­te te on­der­steun.

Dit volg ná die ras­se­her­rie oor ’n TRE­sem­mé-veld­tog op C­licks se web­werf wat swart vroue se ha­re as “be­ska­dig” en “kroes” be­skryf, teen­oor wit ha­re wat “fyn” en “nor­maal” ge­noem word.

Die de­par­te­ment van klein­sa­ke­ont­wik­ke­ling sê in ’n ver­kla­ring Luc-O­li­vier Mar­quet, uit­voe­ren­de hoof van U­ni­le­ver, en an­der di­rek­teu­re van die fir­ma het met K­hum­bu­d­zo Nts­ha­vhe­ni, die mi­nis­ter, en ver­teen­woor­di­gers van die klein­sa­ke­ont­wik­ke­lings­a­gent­skap (Se­da) en die klein­sa­ke­fi­nan­sie­rings­a­gent­skap (Se­fa) ver­ga­der.

Dit blyk U­ni­le­ver het nie nood­wen­dig be­lo­we om meer geld te be­lê nie, maar gaan op ’n wye front met die de­par­te­ment saam­werk om klein on­der­ne­mings te help be­vor­der.

Mar­quet sê lui­dens die ver­kla­ring hul­le was “ge­skok” toe hul­le ag­ter­kom die ad­ver­ten­sie is deur U­ni­le­ver ver­skaf. “Dit was ras­sis­ties en ons vra on­voor­waar­de­lik om ver­sko­ning.”

U­ni­le­ver het ’n ad­vies­raad saam­ge­stel oor hoe haar­sorg­pro­duk­te in Suid-A­fri­ka ver­be­ter kan word, op ’n po­si­tie­we ma­nier. U­ni­le­ver gaan nou steun aan swart haar­sti­lis­te en klein sa­lon­ne ver­skaf en ook spa­za­win­kels help ont­wik­kel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.