Di­ack se seun tart uit Da­kar o­wer­he­de

Die Burger - - 19 - La­mi­ne Di­ack S­port­re­dak­sie –

Pa­pa Mas­sa­ta Di­ack tart die Fran­se o­wer­he­de en sê as hul­le hom in heg­te­nis wil neem om sy von­nis van vyf jaar in Frank­ryk uit te dien, sal hul­le ’n taak­mag na Se­ne­gal moet s­tuur om hom aan te keer.

Di­ack, seun van La­mi­ne Di­ack, voor­ma­li­ge pre­si­dent van Wê­reldat­le­tiek (voor­heen die IAAF), is aan kor­rup­sie skul­dig be­vind.

Hy is der­hal­we vier jaar tronk­straf op­ge­lê, waar­van twee jaar op­ge­skort is.

Pa­pa Mas­sa­ta is eg­ter in ab­sen­tia ge­von­nis om­dat hy ge­wei­er het om Se­ne­gal te ver­laat en in Frank­ryk ver­hoor te word.

In­ter­pol, die in­ter­na­si­o­na­le po­li­sie-a­gent­skap, het in 2016 ’n in­ter­na­si­o­na­le ken­nis­ge­wing uit­ge­reik waar­vol­gens Pa­pa Mas­sa­ta op sy lys van ge­soek­te per­so­ne is.

Hy is in Se­ne­gal ge­se­tel om die in­ter­na­si­o­na­le o­wer­he­de te ont­duik.

“Hul­le kan ’n spe­si­a­le taak­mag s­tuur om my te kom haal,” het hy dié week lui­dens ’n BBC-be­rig ge­sê. Hy hou vol dat hy on­skul­dig is.

Sy pa is ook aan kor­rup­sie skul­dig be­vind met be­trek­king tot die Rus­sie­se op­kik­kerskan­daal, en tot ’n ver­de­re boe­te van 500 000 ge­von­nis.

Hy is skul­dig be­vind daar­aan dat hy min­stens 3,45 mil­joen se om­koop­geld ont­vang het so­dat dat Rus­sie­se at­le­te wat po­si­tief toets vir die op­kik­ker­mid­del, nie aan die pen ry nie en hul deel­na­me aan die s­port kon voort­sit.

Die 87-ja­ri­ge La­mi­ne was van 1999 tot 2015 in be­heer van die IAAF voor­dat Se­bas­ti­an Coe oor­ge­neem het.

Pa­pa Mas­sa­ta, wat in dié tyd die be­mar­kings­hoof van die IAAF was, is ook ’n boe­te van $1,2 mil­joen op­ge­lê.

Fran­se on­der­soe­kers sê Pa­pa Mas­sa­ta is een van die baas­brei­ne ag­ter die kor­rup­sie­ske­ma, wat on­der meer die toe­ken­ning van die O­lim­pie­se S­pe­le aan Rio de Ja­nei­ro in 2016 en die To­kio-S­pe­le (wat uit­ge­stel is na vol­gen­de jaar) in­ge­sluit het.

Pa­pa Mas­sa­ta het in 2017 die be­skul­di­gings teen hom as “die groot­ste leu­en in die ge­skie­de­nis van s­port” be­stem­pel.

Of­skoon hy glad nie by die hof­saak be­trok­ke wou wees nie, het sy pro­ku­reurs in Se­ne­gal ge­sê dat hy nie ’n reg­ver­di­ge ver­hoor ge­kry het nie en dus sal ap­pel­leer.

“Dit is nie vir my no­dig om at­le­te af te pers nie. Ek het ge­noeg geld om ge­mak­lik te le­we,” het hy van­uit Se­ne­gal se hoof­stad, Da­kar, ge­sê.

“Wat Frank­ryk, die land van men­se­reg­te, ge­doen het, is af­sku­we­lik. Wat ons in Pa­rys ge­sien het, was ’n klap in die ge­sig van ge­reg­tig­heid, ’n grap.”

Pa­pa Mas­sa­ta het selfs die ras­se­kaart ge­speel en ge­sê dat hy “nie bang is om te sê dat daar ras­sis­me in dié sto­rie is nie”.

Die Ja­pan­se pu­bli­ka­sie Kyo­do News be­rig dat ’n kon­sul­ta­sie­fir­ma wat vir die To­ki­oS­pe­le se re­ë­lings­ko­mi­tee ge­werk het, Pa­pa Mas­sa­ta $370 000 be­taal het.

Dié be­ta­ling is glo ge­maak in die tyd­perk toe die S­pe­le aan To­kio toe­ge­ken is en het be­spie­ge­lin­ge weer laat op­vlam dat daar stem­ko­pe­ry ty­dens die bod­pro­ses was.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.