Die Burger : 2020-09-24

14 : 14 : 14

14

Kommentaar 14 Die Burger Donderdag 24 September 2020 Ander mening V Business Day: Brandan in Praat Saam Skryf aan dbmening@dieburger.com Lesersbrie­we moet vergesel wees van die skrywer se naam, adres en telefoonno­mmer. behou hom die reg voor om briewe te redigeer en te verkort. Die Burger In die afdeling vir SMS’e kry boodskappe wat die skrywer se naam bevat, voorkeur. LW: Ons het ’n Stuur asseblief voortaan jou SMS’e na SMS’e kos R1,50 elk. nuwe SMS-nommer. 36260. Oase V Uit die Bybel Maar jy, mens, wat ander veroordeel wat sulke dinge doen, en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? – Romeine 2:3 V Uit die Koran En Allah oordeel met waarheid. En diegene wat hulle buiten Hom aanroep, beoordeel niks nie! Voorwaar, Allah is die Alleshoren­de, die Allessiend­e. – Koran 40:20 V Gedagte vir die dag Enige dwaas kan kritiseer, veroordeel en kla – en die meeste dwase doen dit ook. – Benjamin Franklin

© PressReader. All rights reserved.