Die Burger : 2020-09-24

17 : 17 : 17

17

Die Burger Sake 17 Donderdag 24 September 2020 SakeJSE P/V Do Mpy Pr H L @ Vol P/V Do Mpy Pr H L @ Vol P/V Do Mpy Pr H L @ Vol P/V Do Mpy Pr H L @ Vol P/V Do Mpy Pr H L @ Vol P/V Do Mpy Pr H L @ Vol *REUNERT *S.OCEAN *MUSTEK *NFGROWTH *NF LOWVOL *NFMODEQ *NF NAMB *NF VALUE *PREFTRAX *S&PGIVISA *SATRIX 40 *SATRIX500 *SATRIXCHN *SATRIXDIV *SATRIXEME *SATRIXEMG *SATRIXESG *SATRIX FINI *SATRIXGBD *SATRIXGOV *SATRIXILB *SATRIX INDI *SATRIXMMT *SATRIXNDQ *SATRIXPRO *SATRIXQUA *SATRIXRAF *SATRIXRES *SATRIXSWX *SATRIXWDM *SHARIAH40 *SYG4IRGE *SYGEURO50 *SYGFTSE100 *SYGMSCIJP *SYGMSCIUS *SYGMSCIWD *SYGPROP40 *SYGSP500 *SYGSWIX40 *SYGTOP40 +12.5 11.9 -1.9 0.0 2991 26 3070 0 2955 0 -67 0 265 0 +5.4 6.4 695 0 0 0 0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 2.4 1.7 1.5 0.0 3.0 9.5 3.3 2.2 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 1.2 2.7 0.0 2.3 3.5 2.8 2.0 1.9 0.0 2.9 0.2 0.9 3.3 1.4 0.5 1.1 2.5 1.2 2.2 2.3 830 829 849 1490 689 676 3564 5059 5673 5632 204 4569 5036 4839 964 4594 736 573 7091 929 10667 642 688 1277 5526 1028 5432 324 3864 6419 12943 1600 5367 4020 4075 5724 1028 5083 831 0 0 0 691 680 3574 5102 5748 5662 206 4616 5095 4900 975 4610 730 575 7125 929 10818 650 690 1280 5610 1033 5490 326 3890 6461 13020 1609 5395 4053 4110 5752 0 5096 831 0 0 0 691 671 3574 4950 5580 5601 200 4616 4990 4863 950 4610 730 575 7000 929 10476 642 690 1280 5450 1006 5403 322 3795 6369 12676 1555 5313 3968 4040 5641 0 5095 11 14 6 -6 2 -2 67 97 140 173 3 78 102 122 8 75 -1 -4 200 12 306 1 1 17 72 22 132 4 127 136 418 56 138 107 45 160 22 105 50 0 0 0 5 18 5 157 252 54 334 0 159 3 46 0 0 1 13 1 76 198 0 0 3 6 153 38 329 44 12 14 127 239 30 55 0 10 Geldeenhed­e INDUSTRIËL­E INGENIEURS­WESE 10 ALTX P/V Do Mpy Pr H L @ Vol = Prys/Verdienste = Dividend-opbrengs = Maatskappy = Sluitingsp­rys = Dag se hoogtepunt = Dag se laagtepunt = Dag se veranderin­g (sent) = Volume Gister (000) *BELL *INVICTA -6.2 +19.6 2.2 0.0 719 1120 0 1141 0 1120 0 -20 0 32 VSA RSA EURO VK JAPAN INDIË SWITS. AUS. NS. KAN. HK BRAS. CHINA 1 0.0585 1.1675 1.2731 0.0095 0.0136 1.0828 0.7089 0.6556 0.7478 0.1290 0.1794 0.1469 17.0906 0.8566 1 0.0501 19.9547 1 21.7581 1.0905 0.1621 0.0081 0.2320 0.0116 18.5087 0.9272 12.1166 0.6072 11.2030 0.5615 12.7795 0.6406 2.2058 0.1105 3.0660 0.1537 2.5030 0.1258 0.7854 0.0460 0.9170 1 0.0075 0.0107 0.8503 0.5568 0.5149 0.5874 0.1014 0.1410 0.1152 105.3790 73.5850 6.1655 4.3100 123.0225 85.9546 134.1595 93.7376 1 0.0070 1.4316 1 114.0985 79.7005 74.7020 52.2020 69.0795 48.2530 78.8020 55.0410 13.5967 9.4961 18.9090 13.2220 15.3510 0.0010 0.9236 1.4106 0.0541 0.0826 1.0782 1.6468 1.1758 1.7959 0.0088 0.0134 0.0126 0.0192 1 1.5274 0.6547 1 0.6054 0.9247 0.6907 1.0552 0.1192 0.1821 0.1657 0.2532 0.0000 0.0000 1.5259 0.0893 1.7809 1.9421 0.0145 0.0207 1.6516 1.0813 1 1.1411 0.1969 0.2738 0.0000 1.3372 0.0783 1.5611 1.7024 0.0127 0.0182 1.4475 0.9480 0.8766 1 0.1725 0.3870 0.0000 7.7500 0.4535 9.0479 9.8675 0.0735 0.1054 8.3888 5.4942 5.0781 5.7958 1 1.3905 1.1381 5.5682 0.3261 6.5064 7.0949 0.0005 0.0756 6.0341 3.9489 3.6519 4.1674 0.7191 1 0.8160 6.8094 0.0040 7.9491 8.6799 0.0646 0.0926 7.3749 4.8320 4.4690 5.0972 0.8786 1.2255 1 VSA RSA EURO VK JAPAN INDIË SWITS. AUS. NS. KAN. HK BRAS. CHINA *4SIGHT *ACCENT *ADVANCED *AFDAWN *AH-VEST *ALARIS *ALPHAMIN *ANCHOR *ASTORIA *BRIKOR *BUFFALO *Capped RESI *CASTLEVIEW *CHROMETCO *ETION *EUROMET *FRONTIER *GO LIFE *HERIOT *IMBALIE *ISA *JUBILEE *KIBO *METTLE *MINERESI *NEWPARK *NUTRITION *NVEST *OASIS *PL GROUP *PSV *RENERGEN *RI Top 30 *Share Top 40 Net *Shariah Top 40 Net *SILVERB *SOAPSTONE CB *SWIX Financia *SWIX Industri *SWIX Resource *TCS *TELEMASTR *Top 40 Index Net *UPARTNERS *VISUAL *WEARNE *WORKFORCE +10.6 -0.8 -1.5 -0.9 +4.7 +4.7 -38.5 +76.2 +73.6 +70.0 -4.7 +0.0 +11.3 -8.0 -13.7 -1607. 6 -0.1 +7.1 +14.4 -7.4 +4.6 +14.7 -0.9 +13.8 -3.1 +10.5 +20.0 +7.7 +68.7 -2.1 -0.9 -25.8 +0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 15 18 20 30 220 300 375 1259 7 80 0 500 9 11 37 0 18 0 0 221 315 375 0 0 0 1986192 0 9 13 37 0 18 0 0 220 300 371 0 0 0 1918875 0 8 11 2 0 -1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 -1 126 0 19 0 0 11 64 58 0 0 0 28177 0 21 57 INDUSTRIËL­E VERVOER *GRINDROD *GRINSHIP *IMPERIAL *ONELOGIX *SANTOVA *SUPRGRP *TEXTAINER *TRENCOR *VALUE +5.5 +2.8 +33.6 +12.6 +5.0 +13.7 +11.1 +70.0 +5.1 3.4 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9 6.8 330 6450 3518 237 212 2050 23851 495 465 342 6450 3598 272 212 2079 24299 499 465 322 5135 3464 223 212 2006 23500 495 465 -5 300 -12 21 5 -33 175 5 -10 270 0 563 47 4 349 121 3 2 Ofskoon die grootste sorg aan die dag gelê is met die voorbereid­ing van die inligting oor die pryse op die JSE, kan Media24 geen verantwoor­delikheid vir die korrekthei­d daarvan aanvaar nie. Alle navrae moet regstreeks tot die JSE gerig word. KONSTRUKSI­E & MATERIALE *AFRIMAT *AVENG *BASREAD *CALGRO M3 *CIL *KAYDAV *MAZOR *PPC *RAUBEX *SEPHAKU *STEFSTOCK *TRELLIDOR *WBHO +11.0 -0.5 -0.0 +152.5 -0.0 +4.9 -1.2 +11.0 +12.6 -4.8 -0.0 +13.7 +9.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 7.9 2.0 3785 2 4 250 16 50 29 53 1941 35 24 193 10750 3850 3 0 256 19 0 0 57 2115 35 26 194 11100 3701 2 0 250 16 0 0 50 1929 35 24 160 10513 -65 -1 0 -20 0 0 0 -2 -100 -4 -1 3 -378 127 15578 0 35 18 0 0 10007 65 75 232 34 65 0.0 186 220 185 -3 43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 7 1150 1 70 118 7 185 3 400 1 166 2150 10 8 1227 0 0 0 0 2 0 119 0 194 0 0 1 0 2150 0 0 1396 1185452 0 0 0 1 0 113 0 180 0 0 1 0 2150 0 0 1227 1153795 0 0 0 -1 0 -2 0 -5 0 0 0 0 25 0 0 2 0 0 0 0 832 0 1013 0 77 0 0 2909 0 465 0 0 2 87259 Sluitingsp­rys 2020/09/23 *ZARCLEAR -3.1 0.0 440 440 440 0 0 MEDIA 01 OLIE EN GAS EIENDOM *AME *BLACKSTAR *CAXTON *CAXTON 6%CPP *E MEDIA *E MEDIA N *MC GROUP +6.2 -2.3 +4.2 +0.0 +9.7 +11.9 +69.6 0.0 0.0 12.0 3.3 5.1 4.2 5.0 2350 390 400 11650 326 399 9002 0 390 400 0 0 0 9080 0 390 380 0 0 0 8900 0 2 0 0 0 0 85 0 12 154 0 0 0 869 *ACCPROP *ACSION *ATTACQ *AWAPROPA *AWAPROPB *BALWIN *CAPCO *CAPREG *DELPROP *DIPULA A *DIPULA B *EMIRA *EPP *EQUITES *EXEMPLAR *FAIRVEST *FORTRESSA *FORTRESSB *FREEDOM *GROWPNT *GTCSA *HAMMERSON *HOSP B *HYPROP *IAPF *INDLU *INVPROP *LIBERTY2D *LIGHTHCAP *MAS *NEPIROCK *OCTODEC *PUTPROP *RAVEN *RDI *REBOSIS *REBOSIS A *REDEFINE *RESILIENT *RMBH *SA CORP *SAFARI *SEREIT *SIRIUS *SPEARREIT *STENPROP *STOR-AGE *TEXTON *TOWER *TRADEH *TRANSCEND *VUKILE +5.5 0.0 +9.1 0.0 +3.0 0.0 -12.0 0.0 -2.2 0.0 +3.5 3.0 -135.5 0.7 -5.3 21.1 +1.2 0.0 +4.9 0.0 +1.2 0.0 +31.6 0.0 +4.8 13.8 +13.1 0.0 +11.7 0.0 +7.2 0.0 -19.0 0.0 -2.2 0.0 -3.9 0.0 +14.4 0.0 -86.5 0.0 +1.7 0.0 +3.2 0.0 +2.4 0.0 +23.1 0.0 +20.0 0.0 +3.0 0.0 +11.2 0.0 -5.3 0.0 +32.4 12.5 +15.4 11.7 +2.8 0.0 +7.2 5.6 -9.1 0.0 +13.0 4.6 -0.7 0.0 +0.4 0.0 +16.2 0.0 -5.4 0.0 +0.2 140.1 +14.0 0.0 +9.6 0.0 +12.6 7.7 +25.9 3.2 +5.5 0.0 +22.9 4.1 +23.1 0.0 +1.3 0.0 +5.8 0.0 +5.6 2.4 +304.5 0.0 +3.6 0.0 60 600 369 745 136 309 2423 925 25 453 123 596 546 1665 960 165 1212 157 7 1140 3350 466 279 1557 1565 287 914 479 715 1018 6500 467 300 950 1899 29 110 213 3515 113 123 340 1430 1550 533 2530 1284 89 252 975 600 446 60 0 383 745 139 309 2429 925 28 479 0 596 565 1699 0 169 1224 157 0 1161 3999 569 279 1607 1588 288 914 479 728 1018 6509 488 300 0 1900 36 0 223 3571 114 125 0 1431 1560 580 2570 1284 93 268 0 0 484 53 0 330 745 136 309 2369 922 25 425 0 570 520 1650 0 159 1197 140 0 1131 3350 466 236 1517 1540 287 858 442 693 980 6348 461 300 0 1850 27 0 213 3454 111 120 0 1430 1514 517 2500 1230 89 252 0 0 434 4 0 4 -5 -4 0 58 20 -2 -37 0 29 6 13 0 15 -8 10 0 -14 1351 -45 17 1 -13 -1 33 19 0 18 30 -14 -48 0 49 -1 0 -10 -5 2 3 0 -40 25 -17 0 54 9 -13 0 0 16 285 0 2182 0 111 4 428 2 1336 211 0 662 936 663 0 660 3362 1517 0 7651 2 1919 15 1590 711 8 978 116 178 416 1703 286 5 0 229 2259 0 19764 1427 6523 4837 0 4 688 113 226 410 511 89 0 0 7407 OLIE- EN GASVERSKAF­FERS *EFORA *ERIN *MONTAUK *OANDO +2.4 -3.0 +399.6 +2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12 3000 4740 20 0 0 4750 0 0 0 4404 0 0 0 283 0 0 0 60 0 STEUNDIENS­TE *ADCORP *ARGENT *CARTRACK *CSG *ELBGROUP *HUDACO *MARSHALL *METROFILE *MIXTEL *NET1UEPS *NOVUS *PRIMESERV +30.8 +4.2 +20.1 -1.6 +0.2 +7.0 -52.6 +10.8 +21.1 -3.5 +3.2 +2.2 0.0 0.0 1.8 0.0 86.4 4.5 2.6 5.3 2.2 0.0 0.0 3.3 140 560 3270 14 185 7293 1850 270 569 5350 75 72 190 0 3270 14 0 7293 0 270 572 5350 75 0 140 0 3050 14 0 7100 0 260 562 5350 75 0 -51 0 282 0 0 111 0 0 -1 294 0 0 30 0 188 7 0 50 0 8 132 1 66 0 REIS EN VRYETYD 02 GRONDSTOWW­E *ARDENCAP *CITYLDG *COMAIR *FAMBRANDS *HPLR *LUXE *PHUMELELA *SPURCORP *SUNINT *THL *TSOGO SUN +15.5 -0.7 +2.0 +11.7 +3.4 -11.7 -0.2 +6.7 +5.4 +7.9 +2.8 0.0 43.2 14.4 1.4 12.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 6.0 699 283 100 4850 300 149 41 1408 1325 158 345 0 300 0 4895 300 149 0 1420 1336 167 363 0 278 0 4760 300 110 0 1373 1312 152 343 0 -7 0 -29 0 39 0 2 -3 -4 -5 0 1758 0 30 28 0 0 190 197 405 1085 ALGEMENE MYNBOU *ANGLO *ARM *BAUBA *BHP *GLENCORE *KORE *MASTDRILL *MEDIAMOND *MERAFE *SOUTH32 *THARISA *UNICORN *UNION +14.7 +6.8 +2.7 +13.5 +15.8 -3.1 +6.8 -2.9 -5.3 +334.1 +22.7 -1.6 -8.3 2.3 8.4 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 1.0 0.1 0.0 0.0 39993 19800 20 37120 3747 14 780 11 40 2682 1589 13 4 40717 20174 0 37608 3818 14 840 0 43 2682 1610 0 0 39140 19275 0 36323 3650 14 780 0 36 2581 1525 0 0 696 177 0 716 83 -1 -43 0 1 64 -20 0 0 1177 586 0 2176 1614 8 11 0 3467 92 5 0 0 KORPORATIE­WE SKULD *ECSFIXN1 *ECSFIXN2 *ECSFIXN3 *ECSFIXN4 *ECSFIXN5 *ECSFIXN6 *ECSFLON1 *ECSFLON2 *ECSZERO1 *ECSZERO2 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0.0 0.0 1022278 0 0 21664 0 +0.0 0.0 317654 0 0 3723 0 +9.6 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 -0.3 +14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 82 2200000 0 0 0 1 90 0 0 809544 2026295 510552 0 0 0 0 787597 1946326 493555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68637 44313 28177 0 0 04 VERBRUIKER­SGOEDERE VOEDSEL- EN MEDISYNE-KLEINHANDE­L DRANK *BIDCORP *CHOPPIES *CLICKS *DIS-CHEM *PICKNPAY *SHOPRIT *SPAR +36.4 -1.4 +31.9 +25.3 +16.0 +19.0 +18.4 1.0 0.0 1.1 0.5 0.7 2.1 3.0 25652 64 22803 1767 4640 14200 18912 25891 0 22934 1800 4720 14534 19039 25007 0 22401 1731 4598 14120 18001 368 0 73 2 9 -199 228 622 0 499 588 1766 1753 898 *AB INBEV *DISTELL +66.6 +30.7 1.6 1.9 91270 7250 93630 7500 90967 7138 454 20 175 101 KRUGERRAND­E MOTORS EN ONDERDELE +0.0 0.0 5012705 0 0100090 0 BOSBOU EN PAPIER *KR *KR HALF *KR QUARTER *KR TENTH +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3400000 1475000 770000 350000 3400000 0 0 0 3400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *METAIR +14.9 5.3 1787 1794 1775 -4 87 *MONDIPLC *SAPPI *YORK +12.6 +65.2 +1.7 4.5 0.0 0.0 34008 2464 92 34156 2505 94 32628 2360 89 1569 29 6 620 836 127 -17.9 -0.3 -0.2 +5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1701 4 3 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ONTSPANNIN­GSGOEDERE *NUWORLD +3.4 10.0 2294 0 0 0 0 VOORKEURAA­NDELE CHEMIKALIE­Ë PERSOONLIK­E GOEDERE 07 TELEKOMMUN­IKASIE *ABSA BANK - P *AECI 5,5%P *BARWORLD 6%P *CAPITEC PREF *DSY B PREF *ECSPREFD *ECSPREFG *FIRSTRAND B-P *FRBAPREF *GRINDROD PRF *IBRPREF1 *IMRPREF1 *IMRPREF2 *IMRPREF3 *IMRPREF4 *IMRPREF5 *IMRPREF6 *IMRPREF7 *IMRPREF8 *IMRPREF9 *INVESTEC-P *INVLTD PREF *INVPLC PREF *INVPREFR *IVT PREF *LIB HOLD 11P *NAMPAK 6,5%P *NAMPAK 6% P *NEDBANK-P *NETCARE CP *PSGFIN PREF *RAC PREFS *REX TRUE 6%P *SASFIN PREF *SHFINV-PREF *STANBANK6,5%P *STANBANK-P *TDH B PREF *TFG 6.5%PREF *ZPLATPREF +25.3 +0.0 9.9 6.9 50150 1320 50500 0 50150 0 -50 0 6 0 *A E C I *AFROX *OMNIA *SASOL *SPANJAARD +7.7 +10.0 +15.2 -11.1 +6.3 5.3 6.2 0.0 0.0 0.0 7672 1770 2954 13313 175 8042 1780 2954 13573 0 7620 1705 2812 12856 0 -248 67 64 178 0 276 263 100 1536 0 *RICHEMONT +38.9 0.9 11398 11500 11133 265 4996 11 ONTWIKKELI­NGSKAPITAA­L MOBIELE TELEKOMMUN­IKASIE TABAK +0.0 4.3 110 0 0 0 0 *BLUETEL *HUGE *MTN GROUP *VODACOM +6.2 +7.9 +7.7 +13.0 0.0 1.1 4.9 5.0 363 454 5706 12394 379 0 5809 12499 355 0 5437 12150 2 0 239 90 1385 0 8478 1132 *BATS +9.8 5.7 60600 60948 58000 2600 1126 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 6.3 11.6 0.0 0.0 9350 6455 10000 10000 9350 6594 0 0 9350 6455 0 0 0 -145 0 0 0 18 0 0 VOEDSELVER­VAARDIGERS *INDEQTY +8.6 0.0 701 0 0 0 0 DIAMANTE EN HALFEDELST­ENE *ASTRAL *A V I *CROOKES *LIBSTAR *OCEANA *PFB *QUANTUM *RCL *RHODES *SEAHARVST *TIGBRANDS *TONGAAT +7.6 +15.7 -91.7 +12.0 +10.8 +10.1 +7.3 +46.6 +15.5 +9.4 +17.4 +6.8 2.6 7.1 0.0 3.1 4.6 10.9 2.8 4.7 1.7 2.5 1.9 0.0 13000 7377 4100 630 5870 73 600 590 1285 1400 18158 615 13307 7550 4151 650 5947 73 0 650 1299 0 18535 650 12626 7377 4100 630 5788 73 0 586 1271 0 18111 570 171 -38 -350 -20 -38 -9 0 -17 -5 0 -192 -2 223 656 4 38 472 20 0 785 297 0 418 503 *GEMFIELDS *ROCKWELL -2.5 -0.2 0.0 0.0 129 40 129 0 129 0 0 0 92 0 12 WAAGKAPITA­AL VASTELYN-TELEKOMMUN­IKASIE *TELKOM +11.5 3.9 2469 2550 2368 74 2022 +0.0 8.8 6125 6150 6020 55 10 GOUDMYNBOU +0.0 3.4 +0.0 10.9 +0.0 4.1 +0.0 63.3 +0.0 394.1 +0.0 59.6 +0.0 238.5 +0.0 85.3 +0.0 88.0 +0.0 74.1 +0.0 3.0 +0.0 3.0 +0.0 11.1 +0.0 10.7 +0.0 4.0 +0.0 10.4 +0.0 16.0 +0.0 8.0 +0.0 7.9 +0.0 7.6 +0.0 9.5 +0.0 10.7 +0.0 9.4 +0.0 0.0 +0.0 8.2 +0.0 12.9 +0.0 14.0 1000000 6038 100941 10201 10200 15631 15756 33490 33764 33374 4000000 4000000 6000 5800 7050 7350 5300 110 131 126 653 6150 6230 781 116 5150 4401 0 6038 100941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 6050 0 0 5300 0 0 0 670 6230 6230 781 0 5150 0 0 6038 100941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5985 5700 0 0 5300 0 0 0 646 6150 6100 781 0 5150 0 0 -161 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 -250 0 0 0 0 0 0 -22 -100 -19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 118 14 4 0 0 2 0 *ANGGOLD *DRDGOLD *GFIELDS *HARMONY *ORIONMIN *PAN-AF *RANGOLD +17.9 +23.1 +39.4 -58.4 +6.6 +13.9 +0.3 0.3 4.3 1.0 0.0 0.0 2.6 0.0 42862 1927 20018 8678 42 486 146 43867 1951 20691 8922 45 500 0 42442 1802 19809 8500 42 481 0 -922 20 -359 -322 0 -15 0 1326 3278 2974 4071 307 7393 0 *LABAT -4.5 0.0 41 43 36 -2 732 08 FINANSIEEL 13 ADDISIONEE­L ALGEMEEN FINANSIEEL *AEEI *AFORBES *BRAIT *CORONAT *DENEB *ECSPONENT *GRANPRADE *HCI *JSE *LONFIN *LONG4LIFE *NINETY 1L *NINETY 1P *PERGRIN *PSG *PSG KST *PURPLE *QUILTER *REINET *REMGRO *RMIH *SASFIN *SYGNIA *TRANSCAP *TRUSTCO *VUNANI *ZEDER +0.5 +9.6 -0.1 +10.7 -17.3 -0.0 +13.1 +2.7 +12.7 -11.8 +6.0 +14.0 +14.2 +13.8 +3.5 +14.2 +234.3 +25.6 -9.9 +5.9 +12.6 +3.1 +10.8 +17.9 +2.3 +476.0 +10.5 15.6 6.9 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.7 4.5 0.0 0.0 0.0 2.4 4.4 2.6 0.0 2.6 1.0 5.1 3.0 4.9 4.6 1.3 0.0 0.0 0.0 82 347 339 4031 155 1 210 3450 11621 605 271 4400 4399 2099 4313 687 71 2843 29976 8733 2916 1599 1301 2060 319 238 250 82 351 339 4070 0 1 210 3598 11775 0 271 4400 4420 2099 4371 693 77 2860 30187 8936 2975 1600 1335 2100 0 238 250 55 316 325 3827 0 1 204 3427 11410 0 260 4275 4329 2094 4190 643 70 2803 29270 8531 2885 1225 1301 2038 0 235 244 32 6 5 210 0 0 6 -65 -37 0 5 93 24 -1 78 1 -4 38 576 83 -8 49 1 7 0 0 0 22 839 1476 721 0 0 288 94 118 0 498 324 393 3166 760 190 1093 2891 771 2031 3806 4 25 1024 0 4 517 ANDER *ALTX 15 *RAFI 40 +0.0 +0.0 0.0 0.0 36022 913353 37793 922489 35769 897829 119 1205 1193914023­9 INDUSTRIËL­E METALE BEURSVERHA­NDELBARE FONDSE *ARCMITTAL *HULAMIN *INSIMBI *KUMBA -0.1 -0.9 +6.2 +10.8 0.0 0.0 2.5 5.7 34 91 63 49697 38 94 63 50363 33 88 63 48653 0 -1 0 257 3174 368 10 150 05 GESONDHEID­SORG *1NVESTGLD *1NVESTPLD *1NVESTPLT *1NVESTRHO *AMIBIG50 *AMIESTATE *ASHGEQFOF *ASHGLOBND *ASHINFBND *ASHMIDCAP *ASHTOP40 *COREGDIV *COREGPROP *CORESAPII *CORESCIBM *CORESP500 *CORETOP50 *DCCUS2 *DCCUSD *DIVTRX *ETFGLOGB *ETFGREIT *ETFSAPROP *ETFSBOND *ETFSP500 *ETFSP5IT *ETFSWX40 *ETFTOP40 *ETFWORLD *KCC *MAPPS GRO *MAPPS PRO *NEWFEQMOM *NEWFNGOVI *NEWFNILBI *NEWFTRACI *NEWGOLD *NEWPALL *NEWPLAT *NFDEFEQ +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 2.0 2.3 1.4 2.2 0.8 3.0 1.1 3.2 0.0 0.0 4.8 0.5 3.7 2.0 0.0 0.0 0.0 1.7 2.1 0.0 0.0 1.5 0.8 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 31236 37213 14293 217179 1087 2468 5783 903 1927 548 5059 1473 3928 678 3703 5679 2166 173765 186690 1833 10125 1762 2186 7370 28293 1214 1027 5054 5418 3274700 2151 3783 3385 6861 6686 2744 29844 37222 14201 940 31500 37367 14505 222500 0 0 5949 914 1952 558 5096 1481 3926 680 0 5722 2195 171770 183710 1854 0 1774 2211 7403 28535 1229 0 4995 5400 0 2148 0 3404 6879 0 2751 30299 37000 14420 0 31170 36824 14051 211285 0 0 5714 894 1904 541 4990 1445 3885 673 0 5606 2122 171770 183710 1801 0 1728 2200 7391 28159 1201 0 4995 5400 0 2120 0 3404 6816 0 2737 29700 36187 14000 0 12 525 63 5187 0 0 113 15 -20 0 109 34 41 -7 45 153 35 3390 3500 13 168 1 -21 41 686 40 23 108 151 -1250 43 48 35 -11 8 0 -49 594 44 3 27 0 83 2 0 0 9 7 13 14 26 46 10 13 0 38 548 0 0 5 0 3 0 21 0 63 0 0 0 0 4 0 5 134 0 6 485 2 51 0 FARMASIE EN BIOTEGNOLO­GIE *ADCOCK *ASCENDIS *ASPEN +9.3 -1.2 +8.8 2.0 0.0 0.0 3902 71 11679 3914 83 11700 3811 71 11463 -6 -4 -17 211 2002 896 PLATINUM & EDELMETALE LEWENSVERS­EKERING *AMPLATS *EASTPLATS *IMPLATS *IMPL CB22 *NORTHAM *RBP CONV *RBPLAT *SIBANYE-S *WESIZWE +16.7 -11.8 +6.9 +0.0 +26.8 +0.0 +14.8 +15.3 +6.8 1.9 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 112865 513 14368 2984000 16894 1757500 6605 4727 40 116597 0 14687 0 17067 0 6850 4855 43 110975 0 13930 0 15801 0 6501 4650 40 -2447 0 25 0 239 0 -158 -38 -1 284 0 3399 0 993 0 594 13686 82 *CLIENTELE *DISCOVERY *LIB HOLD *MOMMET *OMUTUAL *SANLAM +9.1 +277.0 -13.7 +20.9 +4.7 +13.4 8.2 1.3 6.5 3.9 9.8 5.2 926 12601 5300 1515 979 5075 994 12735 5368 1529 995 5180 926 12212 5255 1470 951 5068 20 136 40 24 3 -30 3 2264 635 9648 15749 6034 GESONDHEID­SDIENSTE *AFRO-C *LIFEHC *MEDCLIN *NETCARE +6.8 11.0 +14.1 2.5 +11.0 0.8 +7.9 4.1 368 1638 5836 1239 384 1667 5970 1271 368 1600 5665 1238 0 6 237 -10 76 1682 562 4120 NIE BELEGGINGS­INSTRUMENT­E 06 VERBRUIKER­SDIENSTE *BRIMSTN-N- *BRIMSTON *HULISANI *MTNZFUTHI -7.7 -6.3 -7.1 +0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 550 450 420 1010 550 0 0 1017 550 0 0 1010 0 0 0 -7 0 0 0 5 STEENKOOL ALGEMENE KLEINHANDE­L *EXXARO *FIRESTONE *HWANGE *MC MINING *RESGEN *WESCOAL +4.6 -3.9 -0.2 -1.0 -9.6 -1.9 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12153 6 51 147 100 64 12363 0 0 147 0 66 11827 0 0 140 0 64 53 0 0 -3 0 2 613 0 0 8 0 10 *ADVTECH *AF & OVR *AF&OVR 6%PP *AF & OVR -N*CASHBIL *CMH *CURRO *HOMCHOICE *ITLTILE *KAAP AGRI *LEWIS *MASSMART *MOTUS *MR PRICE *NICTUS *PEPKORH *REX TRUE *REX TRUE -N*STADIO *STEIN NV *TFG *TRUWTHS *VIVO *WOOLIES +11.2 +92.4 +0.0 +71.9 +17.1 +4.5 +17.2 +8.0 +14.9 +5.0 +6.3 -4.5 +12.8 +11.9 +10.2 +12.5 +15.8 +22.3 +75.2 -0.1 +6.5 +7.4 +14.1 +28.6 0.0 0.0 0.9 0.0 4.6 4.3 0.9 2.5 2.1 3.4 8.9 0.0 4.8 1.9 3.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 7.3 2.2 2.0 933 2700 1000 2100 19600 1125 837 2500 1260 2095 1651 2936 3972 12582 70 1110 922 1296 141 77 7630 3032 1451 3430 938 0 0 0 20387 1151 859 0 1260 2096 1700 3109 4079 12863 0 1159 0 0 145 78 7848 3107 1451 3489 901 0 0 0 19158 1102 822 0 1124 2095 1632 2900 3750 12413 0 1075 0 0 138 73 7630 2992 1451 3378 4 0 0 0 50 -25 -23 0 80 10 1 -64 172 64 0 -31 0 0 -2 4 -90 -20 -27 4 667 0 0 0 71 46 180 0 1663 25 659 660 1042 1254 0 2640 0 0 24 845 1071 1822 2 3569 VERSEKERIN­G +0.0 8.3 62 0 0 0 0 *CONDUIT *SANTAM -0.2 +13.9 0.0 2.4 29 23399 30 24261 27 23379 0 -825 1506 80 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 9.5 5.8 8.2 0.0 6062 100000 126 8598 6225 0 0 0 6062 0 0 0 -163 0 0 0 30 0 0 1168 09 TEGNOLOGIE BANKE 03 NYWERHEDE *ABSAGROUP *CAPITEC *FINBOND *FIRSTRAND *INVLTD *INVPLC *NEDBANK *STANBANK +9.2 +17.0 +11.8 +12.7 +5.3 +5.2 +4.8 +7.3 5.9 0.6 0.0 6.0 5.8 5.9 6.0 4.2 8405 94500 120 3925 2903 2840 9232 10275 8500 94749 134 4030 2950 2888 9466 10505 8204 91089 120 3854 2853 2792 9176 10174 70 1726 -2 -2 -20 -12 -194 -71 3061 276 7 16668 1337 1372 2309 3753 PROGRAMMAT­UUR EN DIENSTE ALGEMENE NYWERHEDE 14 Afrika *ADAPTIT *ALTRON A *AYO *CAPPREC *COGNITION *DATATEC *EOH *JASCO *NASPERS-N*PBT GROUP *PROSUS *SEBATA +2.5 +12.7 +7.7 +8.8 +9.3 +25.1 -0.3 -1.0 +56.9 +8.3 +88.0 -2.7 0.0 1.8 10.4 4.2 14.5 0.0 0.0 0.0 0.1 3.2 0.0 0.0 117 2325 390 94 55 2181 443 18 304482 270 158183 290 122 2360 0 94 0 2181 455 0 307400 270 159140 0 110 2245 0 90 0 2088 420 0 288648 270 153704 0 -8 3 0 0 0 16 -2 0 14832 14 5718 0 300 241 0 10 0 70 708 0 1473 2566 631 0 *BARWORLD *BIDVEST *BOWCALF *ENXGROUP *KAP *M&R HLD *MPACT *NAMPAK *TRNPACO +6.4 +34.3 +7.1 +1.9 +16.5 -6.3 +7.1 -1.0 +7.1 4.1 3.5 7.4 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 5.0 5721 13515 765 481 240 508 825 61 1750 5749 13880 800 481 247 508 935 72 0 5480 13454 765 400 237 478 771 60 0 -36 -35 -35 31 -5 -3 -25 -7 0 2096 1737 2 1 2429 578 861 4246 0 *BEE-SASOL *YEBOYETHU +0.0 +0.0 0.0 5.1 8000 3050 0 3050 0 3000 0 0 0 1 BELEGGINGS­INSTRUMENT­E *ARCINVEST *ETHOSCAP *GAIA *RHBOPHELO *SABCAP *STELLAR *TREMATON +22.5 +10.3 +5.6 +5.7 -3.7 -20.0 +91.4 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 269 340 405 750 2850 63 193 273 357 0 0 2890 63 193 266 332 0 0 2850 63 193 -1 -2 0 0 -44 1 0 373 163 0 0 3 179 9 ELEKTRONIE­S EN ELEKTRIES *ARB *CAFCA *ELLIES +6.1 -1.1 -0.6 0.0 0.0 0.0 370 100 6 0 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 128 TEGNOLOGIE-APPARATUUR *ALVIVA +2.4 3.9 610 659 610 0 49

© PressReader. All rights reserved.