Die Burger : 2020-09-24

3 : 3 : 3

3

Die Burger Aktueel 3 Donderdag 24 September 2020 tiles Begroet TM DIE 5 -00' 7! % ) *,#*, 5 -00' % ) )'#*' .)0' ! % ) *,#*, -/0' )' ((00' % ) -'#-' 0+0' (/00' ) % ) -'#()' -'#-' OOP 7 DAE PER WEEK Krediet/Debietkaar­te Word Aanvaar Baie Parkeerple­k Besikbaar & 5 Van 7:30vm weeksdae / 8:00vm Woen R o l s t o e l v r i e n d e l i k Ondersteun­ingde kragopwekk­er Aflewering­s kan gereel word 6 ,(2 2 2 .+',2 3 ')( ,(' ,,'' 6 6 & 6 """1 1 4 64&4 6 ! 6$ ! ! 1

© PressReader. All rights reserved.