An­tie Do­nie vier 100ste ver­jaar­dag

Die Burger - - 1 - – Jackie Kru­ger

’n Ge­troue le­ser van Die Bur­ger en in­wo­ner van die Na­za­reth Hou­se-sorg­sen­trum in V­re­de­hoek het gis­ter haar 100ste ver­jaar­dag ge­vier.

An­tie Do­nie A­rends is op 16 Ok­to­ber 1920 op Car­nar­von ge­bo­re. Sy is in 1948 met Ni­cho­las P. (Bar­ney) A­rends ge­troud.

“Dit was nog al­tyd my ou­ma se wens om in die koe­rant te wees,” ver­tel die oud­joer­na­lis Ni­co­let­te A­rends oor haar ou­ma se be­son­der­se myl­paal.

Weens Co­vid-19 is spe­si­a­le re­ë­lings met die sorg­sen­trum ge­tref so­dat die fa­mi­lie haar ou­ma met haar ver­jaar­dag kon ge­luk­wens.

An­tie Do­nie het ook blom­me ont­vang van die VGK in Ge­or­ge waar sy ja­re ge­le­de die de­bu­tan­te-ko­nin­gin was toe sy die mees­te geld in­ge­sa­mel het.

An­tie Do­nie sê haar ge­sond­heid is nog goed en haar ge­heue vlym­skerp. Sy ge­sels nog ge­mak­lik saam oor ak­tu­e­le sa­ke, is dol oor krie­ket en ont­hou die ver­jaar­dae en hu­we­liks­her­den­kings van ál die fa­mi­lie­le­de. Sy kyk el­ke aand op te­le­vi­sie die nuus in A­fri­kaans, luis­ter RSG en is ’n ge­troue le­ser van Die Bur­ger en Rap­port.

An­tie Do­nie is ook be­kend vir haar bak- en kook­ver­nuf.

Van 1960 tot 1986 het die eg­paar in Bell­vil­le-Suid ge­woon waar hul­le lo­sies ver­skaf het aan tal­le stu­den­te wat ver­bon­de was aan die U­ni­ver­si­teit van Wes-Kaap­land. Tot van­dag toe ont­hou hier­die stu­den­te en baie an­der an­tie Do­nie se "tjok­lit­koek", melk­tert (met die spe­si­a­le kors), kar­ring­melk­be­skuit en wor­tel­koek.

Vol­gens in­lig­ting was haar man 37 jaar lank werk­saam by die A­mat­ho­le-mu­seum in King Wil­li­am’s To­wn en die eer­ste bruin tak­si­der­mis in Suid-A­fri­ka. Hy was on­der meer ver­ant­woor­de­lik vir die af­slag en op­stop van die wê­reld­be­roem­de see­koei, Hu­ber­ta, wat in die laat 1920’s drie jaar lank langs die Na­tal­se en Oos-Kaap­se kus ge­swerf het. Hy het tal­le jageks­pe­di­sies in Sui­der- en Sen­traal-A­fri­ka on­der­neem. Baie hier­van het hy in sy boek, Trap­ping Sa­fa­ris, op­ge­te­ken.

An­tie Do­nie het twee kin­ders, vier klein­kin­ders en twee ag­ter­klein­kin­ders.

An­tie Do­nie A­rends gis­ter op haar 100ste ver­jaar­dag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.