I-Bull­dog iphun­yukwe yisic­oco se-WBF

Eyethu Baywatch - - SPORT • EZEMIDLALO - Larry Bent­ley

UMPETHA waseShowe, ophethe isic­oco se-World Box­ing Fed­er­a­tion In­ter­con­ti­nen­tal Su­per Wel­ter­weight, uNku­l­uleko ‘Bull­dog’ Mh­longo wehlulek­ile uku­vikela isic­oco sakhe ngoLwe­sih­lanu ebukusu, nge­sikhathi ehlulwa empini yakhe ebiseE­den­vale Com­mu­nity Cen­tre, eGoli. Uh­lulwe ngu-Em­many Kalombo, empini ebukeka in­gaqokwa njengempi yonyaka eSouth Africa.Bob­a­bili laba bashay­is­ib­hakeli be­behle­phu­lana kulempi yabo ebishu­bile.

UMh­longo os­em­dala, nodla nge­sip­iliy­oni, uk­wazile ukubamba isi­tayela ne­jubane likaKalombo, futhi nguyena obepham­bili ngama­phuzu, ngaphambi kokuba uKalombo ajik­i­jele udal­imede we­sib­hakela, es­ehle ngob­uso, ngomzuliswano we­sih­lanu.

Lesi sib­hakela sim­bambe emh­lathini uMh­longo, wa­fum­beka phansi, futhi bekun­gokokuqala ukuthi i ‘Bull­dog’, ishawe ngom­ngqimuzo wom­lalal­isa phansi.

The Bull­dog loses his WBF ti­tle

Larry Bent­ley

UNku­l­uleko ‘Bull­dog’ Mh­longo nge­sikhathi ezilungise­lela impi yakhe

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.