DIE SLEG­TE

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Die Week -

By­na 73% van pro­fes­si­o­ne­le, mid­del­klas-suid­a­fri­ka­ners er­vaar fi­nan­si­ë­le stres, vol­gens van­jaar se San­lam Ben­ch­mark Sur­vey, ’n jaar­lik­se pen­si­oen­fond­s­on­der­soek. Die vyf be­lang­rik­ste bron­ne van fi­nan­si­ë­le stres is kort­ter­myn­skuld (mo­tor­be­ta­lings, kre­diet­kaar­te en per­soon­li­ke le­nings), on­ver­moë om vir die toe­koms te spaar, te min geld vir on­ver­wag­te nood­ge­val­le, uit­ge­brei­de fi­nan­si­ë­le ver­plig­tin­ge vir fa­mi­lie of ver­soe­ke vir fi­nan­si­ë­le steun en die be­ta­ling van skool- of u­ni­ver­si­teits­gel­de, be­rig Mo­ne­y­web. So­wat 17% van die 1 300 re­spon­den­te sê hul­le het geen voor­sie­ning vir af­tre­de ge­maak nie, ter­wyl meer as 60% ge­sê het hul­le sal ná af­tree­ou­der­dom aan­hou werk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.