A­tha-a­fri­ca in twee­ge­veg met om­ge­wings­or­ga­ni­sa­sie

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Die Week In Die Nuus - Deur Da­vid Mckay

die Sen­trum vir Om­ge­wings­reg­te (CER), wat groe­pe soos Earth­li­fe A­fri­ca in­sluit, het on­langs ’n paar spreek­woor­de­li­ke knup­pels in die hoen­der­hok van die Suid-a­fri­kaan­se steen­kool­myn­sek­tor ge­gooi. In Maart het hy ’n be­lang­ri­ke saak in die hoog­ge­regs­hof ge­wen toe Exx­a­ro Re­sour­ces sy ter­mie­se­steen­kool­pro­jek by T­ha­ba­zim­bi moes staak tot­dat hy kon be­wys dat die uit­wer­king daar­van op kli­maats­ver­an­de­ring deeg­lik on­der­soek is.

Hy het ook die stryd aan­ge­knoop ná Ang­lo A­me­ri­can se be­sluit om sy plaas­li­ke ter­mie­se-steen­kool­my­ne, dié wat aan E­s­kom voor­sien, aan ’n pas­ge­stig­te kon­sor­ti­um in swart be­sit, Se­ri­ti Re­sour­ces, te ver­koop.

Die CER het die B­rits-ge­no­teer­de groep ver­soek om do­ku­men­te, in­slui­tend sy myn­re­ha­bi­li­ta­sie as­ook maat­skap­li­ke en ar­beids­plan­ne vir die my­ne wat hy wou ver­koop, rug­baar te maak so­dat hy Se­ri­ti Re­sour­ces ver­ant­woor­de­lik kan hou. Die vrees is dat ’n klei­ner maat­skap­py met min­der ka­pi­taal dit te duur sou vind om sy om­ge­wings­ver­plig­tin­ge na te kom.

Die jong­ste steen­kool­myn­maat­skap­py wat ’n elm­boog in die rib­bes ge­kry het, is A­tha-a­fri­ca Ven­tu­res, ’n maat­skap­py wat be­heer word deur die A­tha Group, ’n maat­skap­py in pri­va­te be­sit met sy hoof­kan­toor in Kol­ka­ta, In­dië.

In ’n weer­leg­ging van ’n ar­ti­kel ge­ti­teld A­tha-a­fri­ca op­ti­mis­ties ten spy­te van wet­li­ke uit­da­gings wat in die uit­ga­we van 6 A­pril van fin­week ge­pu­bli­seer is, het CER se woord­voer­der, An­net­te Gibbs, aan­ge­voer dat A­tha-a­fri­ca se voor­ge­no­me Y­zer­myn-steen­kool­myn nie die mag­ti­ging het om voort te gaan nie.

Y­zer­myn gaan in Ma­bo­la, ’n ge­bied na­by Wak­ker­stroom in Mpumalanga, op­ge­rig word. Die ge­bied is ’n be­skerm­de ge­bied ver­klaar om­dat dit is waar die Pon­go­la-, Vaal- en Tu­ge­la­ri­vier saam­vloei, dus is dit van stra­te­gie­se be­lang vir wa­ter­voor­sie­ning.

Gibbs voer aan dat om­dat A­tha-a­fri­ca se aan­vank­li­ke myn­per­mit in 2014 te­rug­ge­trek is en toe ’n jaar la­ter weer toe­ge­ken is, hy nie aan die re­gu­la­sies vol­doen nie aangesien Ma­bo­la in die tyd wat die per­mit te­rug­ge­trek en weer toe­ge­ken is, ’n be­skerm­de ge­bied ver­klaar is.

“’n On­be­skaam­de leu­en,” ant­woord Pra­veer­trip­ha­ti, se­ni­or vi­se­pre­si­dent van A­tha-a­fri­ca, in ’n e-pos aan

Die In­dië-ge­se­tel­de myn­maat­skap­py se voor­ge­no­me on­der­ne­ming, Y­zer­myn, is in ’n be­skerm­de ge­bied in Mpumalanga ge­leë. Die Sen­trum vir Om­ge­wings­reg­te het A­tha-a­fri­ca hof toe ge­sleep om die kon­struk­sie van die myn s­top te sit.

fin­week. “Die ap­pél teen die om­ge­wings­goed­keu­ring (OG) is ge­doen in­ge­vol­ge die 2010-ap­pél­re­gu­la­sies, wat die OG nie ou­to­ma­ties op­skort nie,” het hy ge­sê. T­rip­ha­ti het ook CER se be­we­ring dat hy sy aan­vank­li­ke myn­reg ver­loor het, ont­ken. “Die myn­reg, wat die aan­soek voor in A­pril 2013 er­ken is, is in Sep­tem­ber 2014 aan­vaar,” het T­rip­ha­ti ge­sê. “Die toe­ken­nings­brief is in A­pril 2015 deur die mi­nis­ter [van mi­ne­ra­le hulp­bron­ne] te­rug­ge­trek weens die in­breuk van se­ke­re voor­waar­des op an­der de­par­te­men­te en ’n toe­ken­nings­brief is in A­pril 2015 uit­ge­reik. “Dit was nie ’n nu­we toe­ken­ning nie,” het hy ge­sê. T­rip­ha­ti het by­ge­voeg ’n pro­spek­teer­reg, ’n wet­ti­ge reg wat ’n eks­klu­sie­we reg aan die hou­er bied om aan­soek om ’n myn­reg te doen, is deur die de­par­te­ment van mi­ne­raal­hulp­bron­ne by­kans ’n jaar vóór die ver­kla­ring van die Ma­bo­la Be­skerm­de Om­ge­wing aan­vaar. Dit sal in­te­res­sant wees om te sien hoe die saak af­loop, om­dat T­rip­ha­ti by­ge­voeg het dat die maat­skap­py be­oog om in Ju­nie met die pro­jek te be­gin en dat hy van­dees­maand kon­trak­te vir myn­kon­struk­sie toe­ken wat na ver­wag­ting ne­ge maan­de sal duur om te vol­tooi. Daar is eg­ter reg­stap­pe in die hoog­ge­regs­hof wat A­tha-a­fri­ca se plan­ne in die wie­le kan ry. Soos met sy on­der­skep­ping van Exx­a­ro se steen­kool­pro­jek in T­ha­ba­zim­bi, hoop die CER dat die hof Y­zer­myn sal te­rug­stuur na die te­ken­bord op grond van die feit dat hy die myn­reg ter­sy­de sal stel. A­tha-a­fri­ca, wat be­we­rings ont­ken dat hy aan die Gup­ta­fa­mi­lie ver­bind is, on­danks die teen­woor­dig­heid van pre­si­dent Ja­cob Zu­ma se broers­kind, Si­z­we, in sy be­mag­ti­ging­struk­tuur, is be­sig om ’n ver­kla­ring van ver­weer op te stel maar meen hy kan in­tus­sen met die pro­jek voort­gaan. Hy het ook die in­trek­king van ’n an­der per­mit wat no­dig is al­vo­rens ’n myn­pro­jek ge­bou kan word, laat op­hef – die ge­ïn­te­greer­de wa­ter­ge­bruiks­li­sen­sie (IWUL). “Die ou­to­ma­tie­se op­skor­ting is in Maart 2017 deur die mi­nis­ter van wa­ter en sa­ni­ta­sie, Nom­vu­la Mo­ko­ny­a­ne, op­ge­hef na aan­lei­ding van die sterk mo­ti­ve­ring wat sy van At­ha­afri­ca Ven­tu­res ont­vang het en in die uit­oe­fe­ning van haar mag­te vir dié maat­skap­py op ’n reg­ver­di­ge en bil­li­ke wy­se,” het T­rip­ha­ti ge­sê. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Die maat­skap­py be­oog om in Ju­nie met die pro­jek te be­gin en van­dees­maand kon­trak­te vir myn­kon­struk­sie toe te ken wat na ver­wag­ting ne­ge maan­de sal duur om te vol­tooi.

Die Wak­ker­stroom­se moe­ras­land in Mpumalanga

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.