Kan ’n pri­va­te be­leg­ger die fonds­be­stuur­ders ore aan­sit?

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Selfdoen - Deur Si­mon Bro­wn

nOn­lang­se stu­die deur Mor­ningstar van Suid-a­fri­kaan­se ef­fek­te­trusts toon dat lae gel­de die bes­te voor­spel­ler is van wat­ter fond­se hul maat­staf gaan klop. Dit maak sin. As jy, sê maar, 100 fonds­be­stuur­ders met die­self­de maat­staf het, kan s­legs 50 die maat­staf klop, ter­wyl 50 sal on­der­pres­teer. Maar so­dra ons gel­de in be­re­ke­ning bring, sien ons dat die ge­tal wat oor­pres­teer noe­mens­waar­dig daal.

S&P Glo­bal het sy jong­ste S&P In­di­ces Ver­sus Acti­ve-ver­slag (SPIVA) vir Suid-a­fri­ka vir die jaar tot ein­de 2016 be­kend ge­maak. Dit toon dat bit­ter min fond­se die S&P South A­fri­ca Do­mes­tic S­ha­re­hol­der Weig­h­ted-in­deks (DSW) wat hy as maat­staf ge­bruik, klop.

Oor een jaar (wat veels te kort is om be­dui­dend te wees) het net meer as 27,5% van die fond­se die maat­staf ge­klop. Oor drie jaar het min­der as 20% dit ge­doen en oor vyf jaar (die mi­ni­mum tyd­perk vir e­ni­ge be­leg­ger) het net-net meer as 23% die in­deks ge­klop. Ons kan dus in die al­ge­meen sê dat een uit die vier fond­se die maat­staf oor­tref. Die kuns is om te weet wat­ter fond­se dit sal doen.

As Mor­ningstar se na­vor­sing in be­re­ke­ning ge­bring word, is die e­nig­ste ma­nier om te kies op gel­de ge­grond. As die helf­te van e­ni­ge groep fonds­be­stuur­ders vóór gel­de on­der­pres­teer, dan maak dit sin dat hoe la­er die gel­de, hoe be­ter die kans om te oor­pres­teer.

Maar daar is meer op die spel en dit be­gin met ’n vraag wat ek dik­wels ge­vra word: “As fonds­be­stuur­ders suk­kel om die maatstawwe te klop, wat is die kans dat ’n pri­va­te be­leg­ger dit kan doen?”

Nie net groot fonds­be­stuur­ders klop hul maatstawwe nie. Si­mon Bro­wn be­spreek t­wee groot voor­de­le wat ’n pri­va­te be­leg­ger oor dié be­leg­gings­fir­mas het.

Meer keu­ses en meer buig­saam­heid

My sie­ning is dat ons et­li­ke voor­de­le het wat ons ’n voor­sprong bo fonds­be­stuur­ders gee so­ver dit pres­ta­sie be­tref.

Die eer­ste is dat ons por­te­feul­jes veel klei­ner is, dus het ons meer buig­saam­heid. Selfs ’n klei­ne­ri­ge fonds het waar­skyn­lik mil­joe­ne ran­de om te be­lê en dit be­te­ken dat hy min­der aan­de­le het wat hy kan koop weens mark­ka­pi­ta­li­sa­sie en li­ki­di­teit. ’n Groot mul­ti­mil­jard­fonds het selfs min­der aan­de­le waar­in hy kan be­lê. Dus, ter­wyl die in­di­vi­du­e­le be­leg­ger ’n poel van et­li­ke hon­der­de moont­li­ke aan­de­le het om in te be­lê, het die fonds­be­stuur­der mis­kien 50 tot 100. Dit gaan eg­ter nie so­veel oor die feit dat dié aan­de­le klei­ner en dus moont­li­ke aan­de­le is wat tien­vou­dig in waar­de kan toe­neem nie, wat wel deel van in­di­vi­du­e­le be­leg­gers se voor­deel is. Dit gaan meer oor die feit dat jy aan­de­le in klein maat­skap­pye van ge­hal­te kan koop wat op lang ter­myn be­son­der goed kan vaar. ’n Gro­ter keu­se gee ons ’n werk­li­ke voor­sprong, as dit wys ge­bruik word. Ons het nog ’n an­der be­lang­ri­ke voor­sprong. Om­dat pri­va­te be­leg­gers klei­ner por­te­feul­jes en dus veel klei­ner po­si­sie­groot­tes het, het ons die voor­deel van spoed om­dat ons ge­woon­lik in een tran­sak­sie ’n belegging kan aan­gaan en weer daar­aan kan ont­trek. Dink aan Al­lan Gray se po­si­sie in Net1 UEPS. Selfs al wil hy daar­van ont­slae raak, is sy be­lang só groot dat hy dit nie vin­nig kan ver­koop nie. Dit sal waar­skyn­lik maan­de of selfs ja­re duur om dit te ver­mag. Maar tog kan pri­va­te be­leg­gers dit met ’n paar klieks van hul muis doen. Dit gaan dus nie oor die feit dat fonds­be­stuur­ders ge­woon­lik swak­ker as hul maatstawwe pres­teer nie, maar dit is om­dat ons werk­lik ’n kans het om, om­dat ons klei­ner is, die maat­staf te klop. Dit be­te­ken ons hoef nie roe­ke­loos te wees om ons por­te­feul­jes te laat pro­beer groei nie. Ons kan, om­dat ons klei­ner is, ge­hal­te-aan­de­le koop wat por­te­feul­je­be­stuur­ders nie kan nie, en ons kan son­der stres op­brengs­te kry wat die mark klop. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Om­dat pri­va­te be­leg­gers klei­ner por­te­feul­jes en dus veel klei­ner po­si­sie­groot­tes het, het ons die voor­deel van spoed om­dat ons ge­woon­lik in een tran­sak­sie ’n belegging kan aan­gaan en weer daar­aan kan ont­trek.

Dink aan Al­lan Gray se Net1 po­si­sie in UEPS. Selfs al wil hy daar­van ont­slae raak, is sy be­lang só groot dat hy dit nie vin­nig kan ver­koop nie. Dit sal waar­skyn­lik maan­de of selfs ja­re duur om dit te ver­mag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.