MOE­NIE UIT­STEL NIE – VER­KLAAR BUI­TE­LAND­SE BA­TES

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Buitelandse Belegging -

Fi­nan­si­ë­le be­plan­ners moe­dig Suid­a­fri­ka­ners aan om so spoe­dig moont­lik die spe­si­a­le pro­gram van vry­wil­li­ge be­kend­ma­king te be­nut om bui­te­land­se ba­tes wat nog nie ver­klaar is nie, aan die land se be­las­tin­go­wer­heid be­kend te maak voor­dat die pro­gram ein­de Au­gus­tus ver­val.

Die pro­gram se sper­tyd is uit­ge­stel tot 31 Au­gus­tus, ’n dag voor die in­stel­ling van die al­ge­me­ne ver­slag­doe­ning­stan­daard, ’n in­ter­na­si­o­na­le mo­del vir die ou­to­ma­tie­se uit­rui­ling van fi­nan­si­ë­le in­lig­ting om be­las­ting­ont­dui­king te be­stry.

Suid-a­fri­ka is een van 52 regs­ge­bie­de, waar­on­der be­las­ting­toe­vlugs­oor­de soos S­wit­ser­land en die Kaai­mans­ei­lan­de, wat in­ge­stem het om da­de­lik die al­ge­me­ne ver­slag­doe­ning­stan­daard in te stel met die rui­ling van da­ta vir die af­ge­lo­pe boek­jaar, wat op 28 Fe­bru­a­rie ge­ëin­dig het.

Om­dat die stan­daard op so­wel in­di­vi­due as regs­en­ti­tei­te soos trusts en bui­te­land­se maat­skap­pye van toe­pas­sing is, sal wê­reld­wye be­las­ting­ont­dui­king by­na on­moont­lik word, sê ont­le­ders. Die straw­we wat die spe­si­a­le pro­gram van vry­wil­li­ge be­kend­ma­king vir in­wo­ners van Suid-a­fri­ka in­hou, sal waar­skyn­lik veel lig­ter wees as dié wat daar­op sal volg.

Be­slui­te word vir el­ke in­di­vi­du­e­le ge­val ge­neem, maar tans kan die Suid-a­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) boe­tes van tot 100% van on­ge­o­pen­baar­de bui­te­land­se ba­tes se waar­de op­lê aan be­las­ting­be­ta­lers wat nie vol­doen nie.

Die tyd loop uit

Ke­zia Tal­bot, regs­ad­vi­seur by BDO We­alth Ad­vis­ors, waar­sku on­langs in ’n aan­te­ke­ning dat ’n “nog­al be­dui­den­de” hoe­veel­heid do­ku­men­ta­sie en be­wy­se vir ’n aan­soek in­ge­vol­ge die spe­si­a­le pro­gram van vry­wil­li­ge be­kend­ma­king ver­eis word.

“Aan­soe­kers word daar­om aan­ge­moe­dig om drin­gend kun­di­ges te raad­pleeg om met die pro­ses te be­gin om die ver­eis­te do­ku­men­ta­sie saam te stel en om nie tot op die laas­te oom­blik te wag wan­neer dit dalk vir hul­le on­moont­lik sal wees om ’n vol­le en be­hoor­li­ke ver­kla­ring te doen nie,” sê sy.

“Die tyd loop uit vir die oor­bly­wen­de be­las­ting­be­ta­lers wat ge­raak word om dié laas­te ge­leent­heid te be­nut, want die moont­lik­heid krimp be­slis om te ont­kom aan die net vir in­wo­nen­de be­las­ting­be­ta­lers wat in die loop van ou­to­ma­tie­se ver­slag­doe­ning en so meer bloot­ge­stel word.”

Pra­vin Gord­han, die voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, het in Fe­bru­a­rie in sy be­gro­tings­toe­spraak ge­sê die SAID het, in­ge­vol­ge die pro­gram, be­kend­ma­kings ter waar­de van R3,8 mil­jard se bui­te­land­se ba­tes ont­vang, wat na ver­wag­ting so­wat R600 mil­joen se be­las­ting­in­kom­ste sou op­le­wer.

So­ver is dit veel min­der as die ba­tes ter waar­de van R64 mil­jard wat in 2003 in­ge­vol­ge ’n am­nes­tie vir be­las­ting en bui­te­land­se va­lu­ta be­kend ge­maak is waar­in dui­sen­de be­las­ting­be­ta­lers na vo­re ge­kom het. Ken­ners sê eg­ter die be­sluit om die be­drag vir die in­kom­ste­be­las­ting­deel van die spe­si­a­le pro­gram wat by die aan­soe­ker se in­kom­ste in­ge­sluit sal word, van 50% tot 40% van die groot­ste waar­de van al die on­ver­mel­de bui­te­land­se ba­tes oor vyf jaar te ver­min­der, maak dit veel aan­trek­li­ker.

Dié be­drag is ba­sies die boe­te. Be­las­ting­be­ta­lers wat nou vol­doen, sal voort­aan die ge­wo­ne be­drag be­las­ting be­taal op die in­kom­ste wat die bui­te­land­se ba­te op­le­wer – wat be­te­ken dat hul­le plaas­lik op hul wê­reld­wye in­kom­ste be­las sal word. Die spe­si­a­le pro­gram van vry­wil­li­ge be­kend­ma­king het ook ’n bui­te­land­se­va­lu­ta-kom­po­nent met sy eie hef­fings.

“Men­se sal nie nog ’n ge­leent­heid kry om dit te doen nie. Dit sal voort­aan baie moei­lik wees om geld weg te steek,” sê Way­ne Sorour, hoof van Old Mu­tu­al In­ter­na­ti­o­nal in Suid-a­fri­ka. Hy ver­wag min­der aan­soe­kers as in 2003, maar dat die waar­de van die ba­tes wat be­kend ge­maak word, gro­ter sal wees. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Die Suid-a­fri­kaan­se In­kom­ste­diens 10 0 % (SAID) ka n boe­tes van tot van on­ge­o­pen­baar­de bui­te­land­se ba­tes se waar­de op­lê aan be­las­ting­be­ta­lers wat nie vol­doen nie.

Ke­zia Tal­bot Regs­ad­vi­seur by BDO We­alth Ad­vis­ors

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.