Waar die slim­mes geld be­lê

Daar is ve­le re­des om op­ti­mis­ties te wees oor Eu­ro­pe­se aan­de­le.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Buitelandse Belegging -

daar is ver­skeie re­des om in die bui­te­land te be­lê en die hui­di­ge vlak van die rand bied ’n “fan­tas­tie­se ge­leent­heid” om geld land­uit te neem, sê Ry­an F­ried­man, hoof van In­ves­tec se mul­ti­be­stuur­der­on­der­ne­ming in Suid-a­fri­ka.

Sy re­des is drie­vou­dig: om in die bui­te­land te be­lê bied ver­skan­sing teen ’n ui­ters on­be­sten­di­ge ont­lui­ken­de­mark­geld­een­heid; dit stel be­leg­gers in staat om hul ba­tes in on­ge­kor­re­leer­de oor­se­se mark­te te di­ver­si­fi­seer; dit bied aan be­leg­gers ’n baie gro­ter keu­se van ba­tes om in te be­lê.

In­ves­tec se mul­ti­be­stuur­der­on­der­ne­ming, wat $1,6 mil­jard in in­ter­na­si­o­na­le mul­ti­be­stuur­der­fond­se het, is tans ve­ral op­ti­mis­ties oor Eu­ro­pa. Die e­ko­no­mie­se da­ta van­uit Eu­ro­pa be­gin baie be­ter lyk en die Bbp-groei van 1,7% in die eer­ste kwar­taal is be­ter as die 0,7% wat A­me­ri­ka be­haal het.

Daar­by het die bank­stel­sel ge­sta­bi­li­seer en is baie ge­son­der; waar­da­sies in Eu­ro­pa is so­wat 20% goed­ko­per as in A­me­ri­ka; en Eu­ro­pe­se maat­skap­pye het sterk ver­dien­ste­groei be­gin toon, sê F­ried­man. “Dit sal die stu­krag vir ’n sty­ging in aan­deel­pry­se ver­skaf en ho­pe­lik die ver­skil in A­me­ri­kaan­se en Eu­ro­pe­se maat­skap­pye se waar­da­sies uit­wis,” sê hy.

Ri­chard Car­do, hoof­be­stuur­der van die Suid-a­fri­kaan­se por­te­feul­je vir In­ves­tec se Glo­bal Le­a­ders-por­te­feul­je, wat in in­ter­na­si­o­na­le maat­skap­pye met no­te­rings in A­me­ri­ka, B­rit­tan­je en Eu­ro­pa be­lê, is ook po­si­tief oor die streek.

Die por­te­feul­je hou 36 aan­de­le, met so­wat 23% van die por­te­feul­je wat in teg­no­lo­gie-aan­de­le be­lê is, in­slui­tend Alp­ha­bet, A­ma­zon, Cis­co Sys­tems en Fa­ce­book. “Ons hou van die po­si­tie­we si­klie­se en se­ku­lê­re groei­nei­gings, ve­ral op nu­we groei­ter­rei­ne soos wolk­ver­wer­king, mo­bie­le da­ta, die In­ter­net van Din­ge, ont­wik­ke­ling van di­gi­ta­le be­ta­lings, kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie en­so­voorts,” sê Car­do. Hul­le hand­haaf ook bloot­stel­ling aan ver­brui­kers­groei in ont­lui­ken­de mark­te, met so­wat 23% van die por­te­feul­je wat in groe­pe soos Col­ga­te Pal­mo­li­ve, John­son & John­son, Di­a­geo, U­ni­le­ver en LVMH be­lê is. Die por­te­feul­je ver­groot sy bloot­stel­ling aan Eu­ro­pe­se aan­de­le, met on­lang­se be­leg­gings in die ny­wer­heids­groep At­las Cop­co en die ge­sond­heid­sorg- en land­bou­groep Bay­er. “On­der die de­fen­sie­we sek­to­re gee ons ve­ral voor­keur aan ge­sond­heid­sorg en far­ma­seu­ti­ka; dié maat­skap­pye is min­der ge­voe­lig vir ren­te­koers­ver­ho­gings, bied voor­tref­li­ke ver­dien­ste­groei en aan­trek­li­ker waar­da­sies, en voor­uit­gang op die ge­bied van in­no­va­sie be­te­ken lang­ter­myn-groei­ge­leent­he­de,” sê hy.

Met dié dat groei vir die eer­ste keer se­dert die fi­nan­si­ë­le kri­sis wê­reld­wyd be­gin oor­een­stem, meen F­ried­man si­klie­se sek­to­re van die mark is reg om goed te be­gin vaar. “Ma­te­ri­a­le bly re­de­lik goed­koop; e­ner­gie is on­langs ge­knou en lyk in­te­res­sant.” Die fi­nan­si­ë­le sek­tor, wat by­voor­beeld min­der si­klies as ma­te­ri­a­le is, is ook die moei­te werd om te oor­weeg, meen hy.

“Fi­nan­si­ë­le aan­de­le is ná die wê­reld­wye fi­nan­si­ë­le kri­sis erg af­ver­koop,” deels as ge­volg van die reu­se­boe­tes en stren­ger re­gu­le­ring. “Ons meen die re­gu­la­to­rie­se las gaan lig­ter word, boon­op kry jy dat net­to ren­te­mar­ges be­gin ver­be­ter, en par­ty van die ban­ke ver­han­del op ui­ters goed­koop veel­vou­de ver­ge­le­ke met an­der sek­to­re. In ’n om­ge­wing waar be­ter groei kan lei tot a ver­ho­ging in kre­diet­ver­le­ning, en waar op­brengs­koer­se styg, dink ons dit dit gaan voor­de­lig wees vir die ban­ke. Ons hou ve­ral van Eu­ro­pe­se ban­ke en ons meen dit is ’n in­te­res­san­te tran­sak­sie ná die on­lang­se af­ver­koop.” ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Die e­ko­no­mie­se da­ta van­uit E u­rop a b e­gin b aie be­ter lyk 1 , 7 % en die Bbp-groei van in die eer­ste kwar­taal is be­ter as die 0,7% wat A­me­ri­ka be­haal het.

Ry­an F­ried­man

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.