4 fond­se om jou in die bui­te­land te kry

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Buitelandse Belegging - Deur Niel Jou­bert

Deur in die bui­te­land te be­lê, kan Suid-a­fri­kaan­se be­leg­gers nie al­leen voor­deel trek deur ge­o­gra­fies en in an­der geld­een­he­de te di­ver­si­fi­seer nie, maar ook toe­gang ver­kry tot veel meer maat­skap­pye, ef­fek­te en an­der ba­te­klas­se. Hier is vier fond­se wat aan Suid-a­fri­ka­ners bloot­stel­ling aan sterk geld­een­he­de bied.

Wat die fonds­be­stuur­ders sê:

Die fonds se mik­punt is om lang­ter­myn­ka­pi­taal­groei te be­haal deur hoof­saak­lik in aan­de­le en le­nings­ef­fek­te van die re­ge­rings en maat­skap­pye van lid­lan­de van die Eu­ro­pe­se Mo­ne­tê­re U­nie te be­lê, met min­stens 75% van sy to­ta­le ba­tes in die aan­de­le van maat­skap­pye wat hul hoof­kan­toor in die EU het.

Tem­ple­ton se be­leg­ging­styl be­rus op ’n ge­dis­si­pli­neer­de maar aan­pas­ba­re lang­ter­myn­be­na­de­ring van waar­de­ge­rig­te belegging, soos ge­grond op die be­gin­sels wat deur die B­rit­se be­leg­ger, fonds­be­stuur­der en fi­lan­troop, sir John Tem­ple­ton, daar­ge­stel is. Por­te­feul­jes word vol­le­dig op grond van uit­ge­soek­te aan­de­le saam­ge­stel; ba­te­toe­wy­sings­be­slui­te is by die pro­ses in­ge­sluit.

Tem­ple­ton se pro­ses be­staan uit vyf stap­pe: i­den­ti­fi­se­ring van on­der­waar­deer­de aan­de­le, uit­voer van ’n diep­gaan­de fun­da­men­te­le ont­le­ding, ver­kry­ging van die span se goed­keu­ring vir aan­de­le-i­dee,s sa­me­stel­ling van por­te­feul­je uit “wins­ko­pie­lys”, deur­lo­pen­de mo­ni­te­ring en ri­si­ko­be­stuur.

Hoe­kom

die fonds sal oor­weeg:

■ Die fonds het ’n al­ge­he­le Mor­ningstar-gra­de­ring van vier ster­re en pres­teer se­dert sy ont­staan be­ter as sy maat­staf. Hy het van­jaar die Ra­ging Bull-toe­ken­ning vir Bes­te (Fsb-goedgekeurde) Bui­te­land­se Fonds vir Eu­ro­pe­se Al­ge­me­ne Aan­de­le ge­wen. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.