Pri­va­te op­lei­ers vir die 21ste eeu

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Tendens Die Week - Deur Lloyd Ge­dye

Cog­ni­ti­on.on­li­ne is ’n toe­pas­sing wat die aan­stel en be­ta­ling vir ’n pri­va­te op­lei­er vin­nig en doel­tref­fend maak. Pri­va­te op­lei­ers wat op die toe­pas­sing ge­re­gis­treer is, hoef ook nie deel van hul ver­dien­ste af te staan soos by ’n ge­wo­ne op­lei­er­maat­skap­py nie, en kan self be­paal hoe­veel ure hul­le werk.

jy weet dat jy ’n mark ont­wrig as jou me­de­din­gers jou pro­beer sluit. Dit is wat die 24-ja­ri­ge Ky­le Dodds reeds op ho­ër­skool ge­leer het. Om ek­stra sak­geld te ver­dien, het hy lek­ker­goed by die skool teen ’n la­er prys as die snoep­win­kel ver­koop. Maar die snoep­win­kel, met die mag van die skool ag­ter hom, het Dodds se klein lek­ker­goed­be­sig­heid gou be­ëin­dig.

Sy vol­gen­de geld­maak­ske­ma was pri­va­te klas­se in wis­kun­de en we­ten­skap. Die vraag was veel groter as wat hy ooit ver­wag het. Vin­nig moes hy vrien­de in­roep om ook pri­va­te op­lei­ding te gee.

“In een sta­di­um het ek ’n span van 10 op­lei­ers ge­had wat meer as 160 les­se per maand ge­gee het,” sê hy. Hy het dit vyf jaar lank ge­doen, ter­wyl hy si­vie­le in­ge­ni­eurs­we­se in P­re­to­ria ge­stu­deer het. Maar die ad­mi­nis­tra­sie­werk en om te sorg dat al­mal be­taal het, en be­taal word, was ’n nag­mer­rie.

“Daar was baie ad­min. Ek kon dit nie be­har­tig nie,” sê Dodds. “Ek het ge­dink daar moet ’n be­ter ma­nier wees.”

Hy het in 2015 af­ge­stu­deer en die sa­ke­plan be­gin saam­stel vir wat Cog­ni­ti­on.on­li­ne sou word, ’n toe­pas­sing wat al as “U­ber vir op­lei­ers” be­skryf is.

Die eer­ste kwo­ta­sie om die toe­pas­sing te ont­wik­kel, was on­ge­veer R2 mil­joen. Hy het toe pro­gram­meer­ders ge­soek wat vir e­kwi­teit sou werk en ’n deel van die pro­duk wou be­sit. Dodds en sy ven­no­te het die toe­pas­sing self ge­bou son­der e­ni­ge ek­ster­ne fi­nan­sie­ring, en die maat­skap­py het geen skuld nie.

In Au­gus­tus ver­le­de jaar het Dodds en sy me­de­stig­ters, Wi­han Horn, Corneil Cla­sen en Wal­do Bos­hoff, Cog­ni­ti­on.on­li­ne ge­loods.

“Ons het nog al­tyd groot ge­dink. Ons wou hê hier­die pro­duk moet e­ni­ge plek in die wê­reld kan werk en baie vin­nig groter kan word. Ons wou se­ker maak el­ke deel van die be­sig­heid is ou­to­ma­ties.”

Cog­ni­ti­on.on­li­ne is be­sig met sy eer­ste ron­de fi­nan­sie­ring, en hul­le hoop om ’n be­lang van 28% in die maat­skap­py vir R6 mil­joen te ver­koop, wat die to­ta­le waar­de van die maat­skap­py op meer as R21 mil­joen sal plaas.

“Ons wil nie ’n meer­der­heids­be­lang ver­koop nie,” ver­dui­de­lik Dodds. “’n Groot maat­skap­py kan nie be­gin­ner­maat­skap­pye be­stuur nie. As jy die me­to­des van ’n groot maat­skap­py op ’n be­gin­ner­maat­skap­py toe­pas, sal dit ’n mis­luk­king wees.”

Hoe werk dit?

Op­lei­ers re­gis­treer by Cog­ni­ti­on.on­li­ne. Die toe­pas­sing laat jou toe om al die les­se bin­ne ’n ra­di­us van 150 km te sien, en jy kan dus ’n aan­bod doen vir dié wat jy wil. As die les bin­ne 20 km is, ont­vang ’n ou­to­ma­tie­se ken­nis­ge­wing.

Leer­lin­ge wat ’n op­lei­er no­dig het, gee hul be­son­der­he­de van die vak, graad, tyds­duur, ta­rief en a­dres vir die les, en voor­ne­men­de op­lei­ers doen daar­voor aan­soek. Jy kies die op­lei­er waar­van jy hou, en dis al. “Ons is nie ’n op­lei­er­maat­skap­py nie, ons doen net die ad­mi­nis­tra­tie­we werk,” sê Dodds. “Ons ken­merk is doel­tref­fend­heid. Ou­ers wil hê hul kin­ders se les­se moet net ge­beur.”

Cog­ni­ti­on.on­li­ne, wat ge­mik is op leer­lin­ge tus­sen graad 4 en 12, doen al die ad­mi­nis­tra­sie. Dodds sê baie op­lei­er­maat­skap­pye kan nie groei nie weens die ad­mi­nis­tra­tie­we las.

Cog­ni­ti­on.on­li­ne se doel­wit is om 2 500 ge­reel­de s­tu­den­te teen die ein­de van vol­gen­de jaar op die plat­form te hê. Dit sal 10 000 les­se per maand be­hels.

Cog­ni­ti­on.on­li­ne het tans 400 op­lei­ers wat op die toe­pas­sing ge­re­gis­treer is en wat leer­lin­ge in P­re­to­ria, Jo­han­nes­burg en S­tel­len­bosch help. Dodds be­plan om Cog­ni­ti­on.on­li­ne se weer­ga­we 2.0 bin­ne ’n paar maan­de be­kend te stel, waar Pot­chef­stroom, Dur­ban en Kaap­stad toe­ge­voeg sal word en die diens­te uit­ge­brei sal word aan u­ni­ver­si­teit­stu­den­te wat op­lei­ers no­dig het. Cog­ni­ti­on.on­li­ne wil ook min­der be­voor­reg­te leer­lin­ge be­reik, met ses­sies waar op­lei­ers groe­pe leer­lin­ge help – en dit is iets wat kor­po­ra­tie­we be­lang­stel­ling ten op­sig­te van borg­skap ge­trek het.

Die groot ver­skil tus­sen Cog­ni­ti­on.on­li­ne en die tra­di­si­o­ne­le op­lei­er­pro­ses in Suida­fri­ka, vol­gens Dodds, is dat op­lei­ers nie aan die ge­na­de van die op­lei­er­maat­skap­py bloot­ge­stel is nie. Hul­le be­paal self hul eie ta­rie­we, wat­ter werk hul­le doen en wan­neer.

Op­lei­ers word deur vo­ri­ge leer­lin­ge be­oor­deel. Dit is ’n ma­nier van ge­reel­de ve­ri­fi­ka­sie. “Men­se sal be­taal vir ’n goeie op­lei­er,” sê hy.

Ter­wyl op­lei­er­maat­skap­pye ge­woon­lik kom­mis­sie van die les­geld af­trek, vra Cog­ni­ti­on.on­li­ne eer­der ’n be­spre­kings­be­ta­ling van die leer­lin­ge wan­neer ’n les ge­fi­na­li­seer word.

Die toe­koms

Een van Dodds se be­lang­rik­ste per­soon­li­ke aan­dry­wers is om werk te skep vir die jeug. “As jy ’n stu­dent is, het jy min op­sies om geld te ver­dien. Jy kan ’n kel­ner wees, pro­mo­sies doen of in ’n vi­de­o­win­kel werk,” ver­dui­de­lik hy. “Die an­der op­sie is om ’n op­lei­er te wees.”

So­dra Cog­ni­ti­on.on­li­ne se weer­ga­we 2.0 ten vol­le in Suid-a­fri­ka ge­loods is, sal die maat­skap­py na an­der A­fri­ka­lan­de soos Ni­ge­rië en Zam­bië kyk, maar hul­le doen nog na­vor­sing oor dié mark­te. Eu­ro­pa en A­me­ri­ka is ook op die a­gen­da.

Dodds sê hy het al na me­de­din­gen­de be­sig­he­de in die bui­te­land ge­kyk, maar die mees­te dra steeds die las van in­ge­wik­kel­de ad­mi­nis­tra­tie­we pro­ses­se. Nie­mand het die be­spre­kings­pro­ses so­veel as Cog­ni­ti­on.on­li­ne ver­een­vou­dig nie, voer hy aan. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

4 0 0 C og­ni­tio n.on­li­ne het tans op­lei­ers wat op die toe­pas­sing ge­re­gis­treer is, wat leer­lin­ge in P­re­to­ria, Jo­han­nes­burg en S­tel­len­bosch help.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.