Keu­se vir die­ge­ne met ’n kort tyd­ho­ri­son

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek - Deur Niel Jou­bert

Die fonds pro­beer ’n ho­ër op­brengs as ’n geld­mark­fonds le­wer deur die ho­ër op­brengs­te van ’n uit­ge­brei­de reeks skuld­in­stru­men­te, in­slui­tend kor­po­ra­tie­we o­bli­ga­sies, te be­nut.

Wat sê die fonds­be­stuur­der?

Die San­lam In­ves­t­ment Ma­na­ge­ment (SIM) Enhanced Yield Fund se pres­ta­sie word aan­ge­dryf deur be­we­gings in ren­te­koer­se en kre­diet­mark­te, sê Mel­vil­le du P­les­sis, die fonds­be­stuur­der.

Die fonds is in die al­ge­meen ge­mik op be­leg­gers wat ’n be­leg­gings­ho­ri­son van ses tot 12 maan­de het, maar is ook ’n waar­de­vol­le op­los­sing vir kli­ën­te wat los geld het.

Vol­gens Du P­les­sis word ho­ër op­brengs­te na­ge­streef deur ’n kom­bi­na­sie van ren­te­koers- so­wel as kre­diet­ge­leent­he­de.

Met be­trek­king tot ren­te­koers­ge­leent­he­de, is die fonds hoof­saak­lik bloot­ge­stel aan die be­we­gings van kor­ter­ter­myn-o­bli­ga­sies en die wer­king van die Suid-a­fri­kaan­se Re­ser­we­bank se mo­ne­tê­re­be­leids­ko­mi­tee, as­ook die toe­koms­ti­ge be­we­ging van die be­leids­koers.

Met be­trek­king tot kre­diet­ge­leent­he­de, pro­beer die fonds die waar­de wat van ban­ke, kor­po­ra­tie­we en an­der teen­par­tye kan re­a­li­seer, te mak­si­ma­li­seer.

Du P­les­sis sê die fonds word deur die vas­te­ren­te-span by SIM be­stuur en “maak dus ge­bruik van die vol­le­di­ge reeks vaar­dig­he­de van die he­le be­leg­ging­span, as­ook die uit­ge­brei­de kre­diet­ver­mo­ëns van die he­le San­lam-groep.

“Die fonds se pres­ta­sie­ge­skie­de­nis toon tot dus­ver dat dit moont­lik is om ge­du­ren­de da­len­de so­wel as sty­gen­de ren­te­koers­si­klus­se te oor­pres­teer, as­ook in guns­ti­ge én on­guns­ti­ge kre­diet­mark-om­ge­wings.”

Hy voeg by dat dit na­tuur­lik be­lang­rik is om deeg­lik na­vor­sing te doen en om ’n sterk, ge­loof­waar­di­ge be­leg­gings­pro­ses te hê om guns­ti­ge be­leg­gings­ge­leent­he­de te i­den­ti­fi­seer en daar­uit voor­deel te trek.

“Dit is eg­ter ewe be­lang­rik om nie on­no­di­ge fou­te te be­gaan nie. Hoe­wel dit on­moont­lik is om per­fek­te be­slui­te te neem ten op­sig­te van wat die toe­koms in­hou, is be­hoor­li­ke ri­si­ko­be­stuur en ver­my­ding van ui­ter­ma­ti­ge ri­si­ko­kon­sen­tra­sie van die bes­te ma­nie­re om on­der­pres­ta­sie te ver­my, wat ook tot oor­pres­ta­sie by­dra.

“Die fonds het on­der­pres­ta­sie ver­my en het dus oor­pres­teer deur óf be­perk­te óf geen bloot­stel­ling aan aan­de­le te hê wat in die ver­le­de on­der­pres­teer het nie.”

Meer as

van die maan­de se­dert die fonds se be­gin, was po­si­tief.

Hoe­kom dit sal oor­weeg om hom by te voeg

Die fonds het sy maat­staf van STEFI + 0,5% met 0,93% per jaar (na af­trek­king van gel­de) se­dert sy be­gin en oor die jong­ste een-, drie- en vyf­jaar­tyd­perk ge­klop.

Hy be­oog om vol­hou­ba­re oor­pres­ta­sie te le­wer ter­wyl hy die moont­lik­heid van ’n te­leur­stel­len­de maan­de­lik­se op­brengs mi­ni­ma­li­seer. Meer as 90% van die maan­de se­dert die fonds se be­gin was po­si­tief. Die paar ne­ga­tie­we maan­de het baie klein ont­trek­kings be­hels, en hy het gou her­stel. Daar is oor die af­ge­lo­pe jaar hard ge­werk om die pres­ta­sie van die fonds ver­der te ver­be­ter.

Dit het by van­jaar se Ra­ging Bull-toe­ken­nings ’n toe­ken­ning ont­vang as die bes­te Suid-a­fri­kaan­se ren­te­dra­en­de kort­ter­myn­fonds. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.