Wag ’n reg­stel­ling op die JSE en an­der aan­de­le­mark­te?

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Belegging - Deur S­chalk Louw

Die JSE en an­der mark­te ver­han­del tans op vlak­ke wat tal­le waar­ne­mers meen baie duur is. Is ’n reg­stel­ling op han­de? En hoe moet be­leg­gers op dié moont­lik­heid re­a­geer?

is dit na­ïef om in spro­kies te wil glo? Nie­mand wil tog se­ker in die erg­ste moont­li­ke uit­koms­te glo nie. Die mens­dom neig om te glo als sal reg uit­werk, maar is dit ook op be­leg­gings van toe­pas­sing? Be­kyk mens ’n gra­fiek wat die laas­te 50 jaar se be­we­gings op die JSE se in­deks van al­le aan­de­le uit­beeld, is die ant­woord ja, ab­so­luut. Die al­ge­me­ne ten­dens is op­waarts en reg­stel­lings is ge­woon­lik taam­lik kort van duur.

Ek dink voor­dat ek ver­der gaan is dit no­dig om kort­liks te kyk wat ’n reg­stel­ling is. Of­skoon daar nie werk­lik ’n kon­kre­te om­skry­wing van ’n mark­reg­stel­ling be­staan nie, is die sie­ning on­der aan­de­le­ma­ke­laars dat dit is wan­neer ’n mark met 10% of meer van­af sy hoog­te­pun­te te­rug­sak. In van­dag se taal sal dit ’n reg­stel­ling wees as die aan­de­le­mark van­af sy hui­di­ge vlak van so­wat 54 000 (op 16 Mei) tot op ’n vlak van so­wat 48 150 en la­er te­rug­sak. Dit kan soos ’n on­denk­ba­re da­ling klink, maar die feit is dat die FTSE/JSE se in­deks van al­le aan­de­le se­dert Ja­nu­a­rie 2000 min­stens 11 reg­stel­lings van 10% of meer on­der­gaan het.

Dit klink mis­kien baie, maar is glad nie so ’n vreem­de ge­beur­te­nis nie. Al­mal ver­wys na die laas­te drie jaar se be­we­ging op die aan­de­le­mark as ’n sy­waart­se be­we­ging, maar baie men­se be­sef nie ons het slegs in die af­ge­lo­pe 24 maan­de al twee reg­stel­lings van 10% of meer ge­had nie. Ons het eg­ter op­ti­mis­ties ge­bly en gou ons kort­ter­myn­ver­lie­se uit­ge­ska­kel deur vin­nig na vo­ri­ge hoog­te­pun­te te­rug te keer.

So be­lang­rik soos dit is om nie deur pes­si­mis­me ge­dryf te word wan­neer ons in aan­de­le be­lê nie, moet be­leg­gers ook ver­sig­tig wees om nie oor­op­ti­mis­ties te wees nie. Ont­hou al­tyd die vol­gen­de twee be­lang­ri­ke fak­to­re wan­neer jy dit oor­weeg om in aan­de­le te be­lê:

Eer­stens moet jy al­tyd re­a­lis­tie­se ver­wag­tin­ge hê en t­wee­dens ont­hou dat die Suid-a­fri­kaan­se aan­de­le­mark maar ’n klein vis­sie in ’n e­nor­me see is. Ons kan dit il­lus­treer met Ap­ple, die groot­ste aan­de­le­maat­skap­py ter wê­reld. Soos baie an­der maat­skap­pye het Ap­ple met on­lang­se ver­han­de­lin­ge nu­we hoog­te­pun­te be­reik en is hy op sy hui­di­ge mark­ka­pi­ta­li­sa­sie van $777 mil­jard by­na 2,5 keer so groot soos Suid-a­fri­ka se jaar­lik­se BBP tans is.

Be­kyk ons die gro­te o­se­aan in sy ge­heel, dink ek dit is dui­de­lik dat op­ti­mis­me tans ’n ui­ters sterk dryf­krag in die mark is. In my ru­briek van 30 Maart 2017 (Die ge­vaar daar­van om bloot die trop te volg), het ek ver­dui­de­lik hoe te veel op­ti­mis­me daar­in ge­slaag het om die vo­la­ti­li­teits­in­deks (VIX) van die C­hi­ca­go Bo­ard Op­ti­ons Ex­chan­ge (CBOE) tot baie na­by aan die ge­vrees­de

Of­skoon daar nie werk­lik ’n kon­kre­te om­skry­wing van ’n mark­reg­stel­ling be­staan nie, is die sie­ning on­der aan­de­le­ma­ke­laars dat dit 10% is wan­neer ’n mark met of meer van­af sy hoog­te­pun­te te­rug­sak.

So be­lang­rik soos dit is om nie deur pes­si­mis­me ge­dryf te word wan­neer ons in aan­de­le be­lê nie, moet be­leg­gers ook ver­sig­tig wees om nie oor­op­ti­mis­ties te wees nie.

10%-vlak­ke te dwing. Ek het ook ge­noem dat dit as een van die bes­te koop­aan­wy­sers in die ge­skie­de­nis be­skou is wan­neer die aan­wy­ser tot on­der­kant 10% ge­daal het. Son­der dat baie men­se dit be­sef het, het dié per­sen­ta­sie van­dees­week ’n paar keer tot on­der 10% ge­daal, wat mens laat won­der waar­heen nou? Soos die Suid-a­fri­kaan­se mark wat bo­kant ’n prys-ver­dien­ste-ver­hou­ding (p/v) van 20 keer ver­han­del, ver­han­del die S&P 500 tans op ’n p/v van 25, teen­oor sy his­to­rie­se ge­mid­del­de van 16. Dit kan tog se­ker­lik nie ge­sond wees om aan te neem hul­le sal net aan­hou om nu­we hoog­te­pun­te te be­reik nie? Ek stem saam dit is niks nuuts dat ons nou op duur­der vlak­ke ver­han­del nie, maar wat my wel kwel, is dat 81% (lui­dens ’n on­lang­se pei­ling van Bank of A­me­ri­ca Mer­rill Lynch) van fonds­be­stuur­ders in A­me­ri­ka voel aan­de­le­mark­te ver­han­del tans teen vlak­ke wat te duur is.

Dit be­te­ken eg­ter nie ons na­der die ein­de nie. Jo­seph Fahmy, be­stu­ren­de di­rek­teur van Zor Ca­pi­tal, het on­langs ’n ver­slag uit­ge­reik waar­in hy die be­we­gings van die S&P 500 tus­sen die reg­stel­lings van 1987 en 2009 ver­ge­lyk. Of­skoon die re­des baie ver­skil, lyk die twee gra­fie­ke by­na pre­sies die­self­de. Sou die ge­skie­de­nis hom­self her­haal, is ’n vol­gen­de lo­pie op die aan­de­le­mark mis­kien ’n groot waar­skyn­lik­heid voor­dat ons die vol­gen­de reg­stel­ling sien.

Nie­mand weet of dit dié keer reg­tig an­ders gaan wees nie. John Tem­ple­ton het ge­sê die vier ge­vaar­lik­ste woor­de in die be­leg­gings­wê­reld is: “Dié keer is dit an­ders.” ■ te­rug­voer@fin­week.co.za S­chalk Louw is ’n por­te­feul­je­be­stuur­der by PSG We­alth.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.