E­MI­RA PRO­PER­TY FUND

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Genoteerde Eiendom -

Mark­ka­pi­ta­li­sa­sie: R6,9 mil­jard Waar­de van ba­tes: R13,3 mil­jard Fo­kus: Kan­toor, klein­han­del, ny­wer­heid en on­lang­se toe­tre­de tot re­si­den­si­eel Ge­o­gra­fie­se bloot­stel­ling: Suid-a­fri­ka, Aus­tra­lië Le­nings-tot-waar­de-ver­hou­ding: 37,8% S­kuld­ver­skan­sing: 84% (ge­mid­del­de ter­myn van 2,9 jaar) Di­vi­dend­op­brengs­koers: 9,35% Ont­le­ders­me­ning: Drie hou (saam­ge­stel deur IRESS) E­mi­ra, ’n mid­del­ka­pi­ta­li­sa­sie-ei­en­doms­be­leg­gings­trust, het sy bloot­stel­ling aan kan­toor­ei­en­dom ver­klein om vir ’n moei­li­ke mark ge­reed te maak, ver­al sy B-graad­kan­to­re, wat 11% van sy por­te­feul­je vol­gens waar­de ver­teen­woor­dig. E­mi­ra het twee ei­en­dom­me ver­koop en ver­bin­te­nis­se vir nog 19 ei­en­dom­me ter waar­de van R917,1 mil­joen aan­ge­gaan. On­voor­waar­de­li­ke ver­ko­pe vir R381,2 mil­joen van dié ei­en­dom­me is al af­ge­han­del. Ge­off Jen­nett, uit­voe­ren­de hoof, sê die uit­wer­king van ris­kan­te sta­tus sal sta­dig ge­skied en nie op kort ter­myn we­sen­lik wees nie om­dat 84% van E­mi­ra se skuld­boek vir ge­mid­deld 2,9 jaar ver­skans is.

Hy sê ook dat dit van­weë die groot­liks kon­trak­tu­e­le aard van die in­kom­ste­stro­me on­waar­skyn­lik is dat dit ’n we­sen­li­ke uit­wer­king sal hê op die po­si­tie­we groei in die uit­ke­ring wat vir aan­staan­de jaar voor­spel word. Die om­vang van die op­brengs sal eg­ter af­hang van die uit­wer­king wat die ris­kan­te sta­tus op die e­ko­no­mie het.

Die ei­en­doms­be­leg­gings­trust ver­groot sy la­elsm-klein­han­del­por­te­feul­je en ba­sis van plat­te­land­se klein­han­del­ba­tes en snoer krag­te saam met die klein­han­del­ei­en­dom­spe­si­a­lis­te Enyu­ka Pro­per­ty Fund.

Enyu­ka vaar goed, sê Jen­nett. Die maat­skap­py ver­wag nie dat hy sy lae-lsm-stra­te­gie op kort ter­myn sal ver­an­der nie.

Die re­si­den­si­ë­le por­te­feul­je wat die maat­skap­py on­langs in­ge­stel het, sal na ver­wag­ting stand­vas­tig wees. “Ons weet dat ons nu­we re­si­den­si­ë­le om­ska­ke­lings [in Ro­se­bank, Jo­han­nes­burg] in ’n moei­li­ker mark goed sal vaar, ver­al om­dat ons op LSM 7 en 8 kon­sen­treer en die goeie po­si­sies van ge­boue in ge­bie­de waar ons weet sterk vraag sal voor­kom.”

E­mi­ra het in sy half­jaar tot De­sem­ber ver­le­de jaar nog aan­de­le in Gro­wt­hpoint Pro­per­ties Aus­tra­lia (GOZ) ver­kry en be­sit nou 4,9% van GOZ se aan­de­le. Die in­kom­ste uit GOZ vir die tyd­perk het met 1,7% ge­styg. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.