EN­TRE­PRE­NEUR: DIEWÊRELDHETJOUNODIG!

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Fynkam Emigrasie - Deur Lloyd Ge­dye

Ver­skeie in som­mi­ge te lok – en en­tre­pre­neurs om kry. in plek ge­stel dat jy ’n vi­sum vi­sum­ske­mas om te ver­se­ker be­leid en vol­doen­de lan­de het nou be­sig­heids­i­dee bril­jan­te ge­val­le is ’n

in 'n krim­pen­de wê­reld word en­tre­pre­neurs ge­sog­te ba­tes vir re­ge­rings, wat be­te­ken dat die wed­loop om die op­win­dend­ste ta­lent te be­hou en die be­lo­wend­ste be­gin­ner­maat­skap­pye te lok nou in al­le erns aan die gang is. Stu­dies dui aan dat im­mi­gran­te meer as 40% van die For­tu­ne 500-maat­skap­pye ge­stig het, iets wat hul be­lang­rik­heid in die groei van ’n e­ko­no­mie il­lus­treer. Google se me­de-stig­ter Ser­gey B­rin, ’n Rus­sie­se e­mi­grant, is een voor­beeld. S­te­ve C­hen by You­tu­be en Jer­ry Yang by Ya­hoo, so­wel as Mi­ke K­rie­ger by In­sta­gram is an­der; die eer­ste twee kom van Tai­wan en K­rie­ger is af­koms­tig van Bra­si­lië.

In die af­ge­lo­pe drie jaar het Frank­ryk, De­ne­mar­ke, I­ta­lië, Nieu-see­land, Ne­der­land en A­me­ri­ka nu­we vi­sums en nu­we be­leid be­kend­ge­stel om dit vir be­gin­maat­skap­pye en en­tre­pre­neurs mak­li­ker te maak om be­sig­he­de in hul lan­de te be­gin.

Dié lan­de volg die voor­beeld van ge­bie­de soos C­hi­li, die Ver­e­nig­de Ko­nink­ryk, Aus­tra­lië en Ka­na­da, wat on­der die eer­stes was om vi­sums vir en­tre­pre­neurs en die­ge­ne met plan­ne vir be­gin­maat­skap­pye be­kend te stel. Die mees­te van hier­die vi­sums het die af­ge­lo­pe se­we jaar ver­skyn en bied ver­skil­len­de voor­de­le.

Hier­die vi­sas moet nou­keu­rig met me­kaar ver­ge­lyk word. By­voor­beeld, ’n en­tre­pre­neur wat bur­ger­skap wil be­kom, on­ge­ag of sy be­sig­heid slaag of nie, moe­nie Ka­na­da oor­weeg nie, ter­wyl en­tre­pre­neurs wat nie geld het om te be­lê nie, C­hi­li, Frank­ryk, S­pan­je of Ne­der­land moet oor­weeg.

Re­ge­rings leer nog

Re­ge­rings be­stuur baie van hier­die pro­gram­me op ’n proef­grond­slag, en hul re­sul­ta­te word be­oor­deel om te ver­se­ker dat hul­le die ge­wens­te ef­fek op die land se e­ko­no­mie het.

Ly­al Whi­te, di­rek­teur van die sen­trum vir di­na­mie­se mark­te aan die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria se Gor­don In­s­ti­tuut vir Be­dryfswe­ten­skap (Gibs), sê die mees­te re­ge­rings het geen be­grip van hoe om ’n on­der­ne­ming te be­stuur nie en net ’n baie “ba­sie­se be­grip” van wat en­tre­pre­neurs is.

Hy sê som­mi­ge fak­to­re wat vir en­tre­pre­neurs baie be­lang­rik is, is nie vir die re­ge­ring be­lang­rik nie.

“En­tre­pre­neurs gaan na waar dit goed­koop en mak­lik is om sa­ke te doen,” sê hy. Kwes­sies soos ver­voer, e­ner­gie, kon­nek­ti­wi­teit, kan­toor­ruim­te en ge­skool­de wer­kers kan dik­wels net so be­lang­rik in ’n be­sluit wees as ver­min­der­de romp­slomp en be­las­ting­ver­la­gings, ver­dui­de­lik Whi­te.

Ten spy­te van hier­die on­kun­de sê hy dat re­ge­rings nie kan be­kos­tig om en­tre­pre­neurs en be­gin­maat­skap­pye te ig­no­reer nie, aan­ge­sien hul­le ’n groot rol in werk­skep­ping speel. “Die by­drae van be­gin­maat­skap­pye en en­tre­pre­neurs tot die ont­wik­ke­ling van lan­de sal die be­lang­rik­ste wees,” sê hy. “Jy moet as be­leid­ma­ker die re­ëls breek. Skep die moont­lik­heid vir ont­wrig­ting.”

“Die by­drae van be­gin­maat­skap­pye en en­tre­pre­neurs tot die ont­wik­ke­ling van lan­de sal die be­lang­rik­ste wees.”

‘S­tart-up C­hi­le’

Baie van die na­vor­sing toon dat vi­sum­ske­mas plaas­li­ke be­gin­maat­skap­pye kan on­der­steun en be­vor­der.

“S­tart-up C­hi­le”, ’n en­tre­pre­neurs- en be­gin­maat­skap­py­i­ni­si­a­tief wat in 2010 ge­loods is, is ’n voor­beeld van wat in­no­ve­ren­de be­leid kan be­reik. Die pro­gram

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.