EN KOF­FIE. . . EN WI­FI . . .

Meer aan­pas­ba­re werks­le­we na te streef. Saam­wer­king (“co-wor­king”) is deel van dié ma­nier van le­we.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kolskoot Kleinsakeondernemings - Deur Ma­ri­am Isa

“Ons huur­kon­trak by ons ou per­seel het ver­stryk en ons kon nie ’n nu­we een aan­gaan nie. Ons het vir ’n maand hier­heen ge­kom en ’n jaar ge­bly, en be­plan nie om weg te gaan nie,” sê sy. “Die lek­ker ding is dat hul­le ons nie soos ’n een­dags­vlieg han­teer nie; die om­ge­wing is on­der­steu­nend en koes­te­rend.”

Der­man sê ’n be­gin­ner­maat­skap­py kan geld spaar deur van­uit ’n mo­tor­huis te werk, maar in ’n saam­werk­ruim­te is dit moont­lik om ’n pro­fes­si­o­ne­le “ge­sig” te hê met ’n span van drie of 23 – wat nie moont­lik is as die on­der­ne­ming uit ’n pri­va­te wo­ning be­dryf word nie.

“Jy kan ’n kan­toor hê met ’n ont­vangs­per­soon en raads­ka­mers wat jy nie sou kon be­kos­tig het nie. As jy op ’n be­kend­stel­lings­toer is, word jou te­le­foon be­ant­woord en jou op­roe­pe aan­ge­stuur; daar word na als om­ge­sien waar­oor en­tre­pre­neurs ge­woon­lik nie tyd het om hul­le te kwel nie,” sê sy voorts.

Soos tal­le an­der saam­werk­ruim­tes moe­dig die Bu­si­ness Ex­chan­ge huur­ders aan om met so­si­a­le ge­leent­he­de op die per­seel by­een te kom, hul­le bied werks­win­kels aan oor die uit­bou en be­kend­stel­ling van ’n sa­ke­on­der­ne­ming en re­ël ge­leent­he­de waar po­ten­si­ë­le kli­ën­te ont­moet kan word – als teen geen by­ko­men­de kos­te nie. “Hul­le pro­beer werk­lik om aan en­tre­pre­neurs bloot­stel­ling te gee, en ’n ge­leent­heid om na die vol­gen­de sta­di­um te vor­der,” sê Der­man. In­tel­li­cred se suk­ses spreek van­self; dit is ’n Suid-a­fri­kaan­se on­der­ne­ming uit eie bo­dem, wat ’n in­ter­na­si­o­na­le pro­duk ont­wik­kel het vir die be­sker­ming van han­dels­mer­ke en i­den­ti­teit in die ku­ber­ruim­te. Die mees­te van sy kli­ën­te is in A­me­ri­ka.

TOE­NA­ME IN VRY­SKUT­WER­KERS

Die suk­ses van saam­wer­king kan deels ge­kop­pel word aan die skerp toe­na­me in vry­skut­wer­kers o­ral ter wê­reld. In A­me­ri­ka het die vry­skut­werks­mag van 53 mil­joen men­se in 2014 tot 55 mil­joen in 2016 toe­ge­neem – 35% van die to­ta­le werks­mag. Lui­dens ’n 2016-pei­ling in op­drag van Up­work en die F­ree­lan­cers U­ni­on het dié groep die af­ge­lo­pe jaar ’n ge­raam­de $1 dui­send mil­jard ver­dien.

“Die vry­skut­werk­mag is die snel groei­end­ste deel van die e­ko­no­mie. Om te pro­beer be­paal waar­heen dit op pad is, is die be­lang­rik­ste vraag­stuk van ons di­gi­ta­le eeu,” sê Lou­is Hy­man, me­de­pro­fes­sor en di­rek­teur van die In­s­ti­tu­te for Work­pla­ce Stu­dies aan die Cor­nell-u­ni­ver­si­teit.

Die pei­ling toon dat men­se toe­ne­mend ver­kies om on­af­hank­lik te werk na­ma­te die ar­beids­mark ver­an­der – 63% het ge­sê hul­le werk uit eie keu­se vry­skut, teen­oor 53% in 2014. Die mees­te het ge­sê om van­dag ’n ge­di­ver­si­fi­seer­de por­te­feul­je van kli­ën­te te hê, bring groter se­ker­heid as om ’n en­ke­le werk­ge­wer te hê.

Meer as drie­kwart van die vry­skut­wer­kers het ge­sê hul­le meen vry­skut­werk is be­ter as om ’n tra­di­si­o­ne­le pos by een werk­ge­wer te be­klee, en 85% het hul­self be­skryf as “meer be­trok­ke” by hul werk. Die helf­te het ge­sê hul­le sal nie weer ’n tra­di­si­o­ne­le pos aan­vaar nie, al word hul­le ook hóé­veel geld aan­ge­bied.

AFWISSELING IN SAAM­WERK­RUIM­TES

’n Taam­li­ke ver­skei­den­heid van saam­werk­ruim­tes is be­skik­baar. Som­mi­ge is aan­trek­lik vir di­gi­ta­le in­no­veer­ders en an­der vir meer tra­di­si­o­ne­le vorms van skep­pen­de werk.

’n On­lang­se nu­we­ling in Jo­han­nes­burg is Bet­ter, ’n saam­werk­ruim­te in ’n huis met ’n tuin in Saxon­wold wat vir skry­wers en kuns­te­naars be­doel is. “Bet­ter is ge­mik op men­se wat skep­pen­de werk wil doen; ons mik nie na ’n kor­po­ra­tie­we voor­koms nie, maar ’n ge­sel­li­ge en huis­li­ke ge­voel,” sê Ju­dy Back­hou­se, me­de­stig­ter. Aan die an­der kant van die spek­trum is Fu­tu­re­spa­ce in Sand­ton, be­kend­ge­stel deur In­ves­tec Pro­per­ty en die werks­plek­spe­si­a­lis­te Gi­ant Le­ap. Lin­da T­rim, di­rek­teur, be­skryf die kan­to­re en oop werks­ruim­tes as ’n meng­sel van “’n vyf­ster-be­sig­heids­klas­sit­ka­mer en ge­deel­de-e­ko­no­mie­diens­te-op-aan­vraag”.

Die ge­bou het ’n gim­na­si­um waar­toe le­de teen ’n no­mi­na­le be­drag toe­gang kan kry, en sluit­kas­sies waar hul­le sel­fo­ne en re­ke­naars kan laai wan­neer hul­le die ge­bou ver­laat. Dit is 24/7 oop, so­dat men­se heel­te­mal soe­pel werks­u­re kan hand­haaf.

Soos in die mees­te saam­werk­ruim­tes is gra­tis tee en kof­fie be­skik­baar, en daar is boon­op ook ’n ka­fee en stor­te, kom­pleet met krag­pun­te vir haar­dro­ërs. “Toe ons met die pro­jek be­gin het, het ek die wê­reld vol ge­reis om ge­diens­te kan­toor­ruim­tes te be­soek en nie net te kyk nie, maar ook te pro­beer toets hoe ek daar­in sou voel en hoe funk­si­o­neel dit is,” sê T­rim. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

In A­me­ri­ka het die vry­skut­werks­mag van 55 53 mil­joen men­se in 2014 tot in 2016 toe­ge­neem.

Ma­ri­am Isa is ’n vry­skut­joer­na­lis wat in 2000 na Suid-a­fri­ka ge­kom het as die hoof- fi­nan­si­ë­le kor­re­spon­dent vir die Reu­ters-nuus­a­gent­skap na­dat sy in die Mid­de-oos­te, B­rit­tan­je en S­we­de ge­werk en on­der­wer­pe van oor­log tot o­lie, as­ook po­li­tiek en e­ko­no­mie ge­dek het. Sy het haar in 2007 as e­ko­no­mie-re­dak­teur by Bu­si­ness Day aan­ge­sluit en het in 2014 be­dank om oor ’n bre­ër reeks on­der­wer­pe vir ver­skeie pu­bli­ka­sies in Suid-a­fri­ka en B­rit­tan­je te skryf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.