DIE GOEIE

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Die Week -

Elke Vol­vo wat va­n­af 2019 ver­vaar­dig word, sal ’n e­lek­trie­se mo­tor hê, het die ver­vaar­di­ger op 5 Ju­lie ge­sê, wat dit die eer­ste tra­di­si­o­ne­le mo­tor­ver­vaar­di­ger maak om ’n einde aan af­hank­lik­heid van bin­ne­brand­en­jins aan te kon­dig, het ft.com be­rig. Va­n­af 2019 sal Vol­vo, wat in 2010 deur C­hi­na se Gee­ly ver­kry is, drie soor­te mo­tors maak: sui­wer e­lek­tries, in­prop-hi­brie­des, en “ma­ti­ge” hi­brie­des wat ’n klein brand­stof­en­jin saam met ’n groot bat­te­ry kom­bi­neer, het die mo­tor­ver­vaar­di­ger ge­sê. C­hi­na is die wê­reld se groot­ste mark vir e­lek­trie­se mo­tors met by­kans 265 000 sui­wer e­lek­trie­se mo­tors wat ver­le­de jaar daar ver­koop is, ver­ge­le­ke met 110 000 in Eu­ro­pa, vol­gens da­ta van Ev-vo­lu­mes.com.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.