Eer­ste tran­sak­sie nie juis op­win­dend

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Simon Sê -

Die lang ver­wag­te eer­ste tran­sak­sie vir Long4li­fe is aan­ge­kon­dig, en in plaas van die ver­wag­te Sor­bet, bied hy aandele vir die ge­no­teer­de Hold­sport. Op ’n his­to­rie­se prystot-ver­dien­ste-ver­hou­ding (p/v) van on­ge­veer 12 en di­vi­dend­op­brengs van meer as 5% bied Hold­sport be­slis waar­de, maar dis nie op­win­dend nie. Ek ver­oor­deel nie die Hold­sport-be­stuur nie. Ek het bloot nooit op­ge­won­de ge­raak oor die aan­deel of daar­in be­lê nie; ek het al­tyd ge­voel dis te ge­spe­si­a­li­seerd. Be­lang­rik is dat, hoe­wel al­bei aandele ná die aan­kon­di­ging ge­styg het, ek al ge­maan het dat Long4li­fe se pad na wins hard en lank sal wees, net soos Bid­vest s’n was.

wat be­te­ken dat ’n der­de van die maat­skap­py se pro­duk­sie die ge­vaar loop van ’n ek­stra 1%-be­las­ting op in­kom­ste.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.