Self­doen: Maat­skap­pye wat geld maak uit te­rug­ke­ren­de kli­ën­te

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

Som­mi­ge aandele hou aan om geld te maak om­dat die kli­ën­te ge­reeld moet te­rug­kom om iets te koop wat nood­saak­lik is vir die ge­bruik van die pro­duk. Maat­skap­pye wat skeer­mes­se ver­vaar­dig, is ’n baie goeie voor­beeld hier­van, om­dat jy voort­du­rend lem­me­tjies moet gaan koop. Is daar dalk e­ni­ge plaas­li­ke voor­beel­de van sul­ke aandele?

ek het ’n paar dae ge­le­de ’n in­te­res­san­te uit­druk­king ge­hoor waar­van ek die be­te­ke­nis nie da­de­lik ver­staan het nie: die sa­ke­mo­del van die “te­rug­ke­ren­de skeermes”. Die i­dee is ’n be­sig­heid waar kli­ën­te ge­reeld moet te­rug­kom na­dat hul­le die pro­duk aan­vank­lik ge­koop het. Met skeer­mes­se ver­koop hul­le aan jou ’n vrees­lik ou­li­ke pro­duk met ’n paar lem­me­tjies teen ’n goed­koop prys, en dan vra hul­le die aar­de vir nu­we lem­me­tjies wat jy elke maand moet aan­koop. (Hier is ’n wenk om geld op skeer­mes­lem­me­tjies te spaar: Ek ge­bruik die af­ge­lo­pe paar jaar ’n vei­lig­heid­skeer­mes soos dié wat ons ou­pas ge­bruik het. Dit skeer net so goed (in­dien nie be­ter nie) as een van die nu­wes. ’n Goeie lem­me­tjie kos om­trent R1, en as jy dit ná elke ge­bruik droog maak, hou dit mak­lik lan­ger as ’n maand. Ek be­stee nou min­der as R10 per jaar aan lem­me­tjies.)

Dit is ’n goeie sa­ke­mo­del as jy die kli­ën­te dwing om ge­reeld te­rug te kom.

Die werk­li­ke ge­heim hier is dat die mees­te mans elke dag skeer, en as jy eers ge­woond is aan ’n se­ke­re skeermes sal jy waar­skyn­lik voort­gaan om dié se lem­me­tjies te ge­bruik. Boon­op is die ver­vaar­di­ging en ver­sprei­ding van die lem­me­tjies goed­koop en mak­lik. Dié maat­skap­pye word dus ge­reel­de voor­spel­ba­re verkope ge­waar­borg, teen fan­tas­tie­se mar­ges – die mo­del van die “te­rug­ke­ren­de skeermes”. Dit is ’n goeie be­sig­heid met in­druk­wek­ken­de wins­te.

Suid-a­fri­kaan­se voor­beel­de van die ‘te­rug­ke­ren­de skeermes’

Plaas­lik het ons geen skeer­mes­be­sig­he­de nie, maar dalk het ons ’n paar va­ri­an­te van die mo­del waar­in ons kan be­lê.

Die sel­foon­maat­skap­pye sluit jou in met hul diens­kon­trak­te wat ons on­der­te­ken om­dat ons die “gra­tis” sel­foon wil hê. Maar ons hoef nie da­ta te ge­bruik nie, of ons kan be­heer hoe­veel ons ge­bruik, en gra­tis Wi­fi kom­pli­seer die mo­del. Ons het ook die op­sie om die kon­trak aan die einde van die tyd­perk te kan­sel­leer en na ’n an­der diens­ver­skaf­fer oor te ska­kel.

Dit lyk asof Blue La­bel met sy da­ta- en e­lek­tri­si­teits­ver­koops­pun­te be­ter pas. Hier­die ver­koops­pun­te kos die maat­skap­py byna niks nie, en hy het ’n re­de­lik groot ge­van­ge mark. Maar die mar­ges is baie klein. En al het hy ’n ge­van­ge mark, sluit die be­sig­heid ook Cell C in, en nou ook toe­stel­ver­ko­pe, wat die si­tu­a­sie kom­pli­seer.

Nog ’n sek­tor waar­aan ek ge­dink het, was verkope van nu­we voer­tuie, maar die kli­ënt kom slegs te­rug vir die jaar­lik­se diens wat dik­wels deur ’n diens­plan ge­dek word. Die an­der te­rug­ke­ren­de kli­ënt koop on­der­de­le as iets b­reek, wat sel­de ge­beur en nie naas­ten­by so wins­ge­wend as die te­rug­ke­ren­de skeermes is nie.

Voer­tuig­volg­maat­skap­pye is dalk baie na­der aan die skeer­mes­be­sig­heid. Hul­le in­stal­leer ’n toe­stel en vra dan ’n maan­de­lik­se be­ta­ling om die voer­tuig te volg. Dit is min of meer soos e­ni­ge an­der maan­de­lik­se be­ta­ling, soos me­die­se fonds, ver­se­ke­ring en da­ta, soos hier­bo. Maar die maan­de­lik­se kos­te vir die ver­brui­ker is baie klein, en die on­der­houds­kos­te van die ge­ïn­stal­leer­de een­heid vir die maat­skap­py is nul. So­dra jy die volg­ap­pa­raat ver­koop het, is dit byna jou he­le wins­mar­ge, ten­sy ’n voer­tuig op­ge­spoor moet word.

Ban­ke is die­self­de met hul maan­de­lik­se re­ke­ning­gel­de, maar die kom­plek­si­teit van hul be­sig­heid be­te­ken dit word groot­liks ge­bruik vir ren­te, sleg­te skuld en dies meer.

An­der is die re­ke­naar-ip-maat­skap­pye soos ISA, EOH en A­dap­tit. Eers­ge­noem­de ver­koop re­ke­naar­se­ku­ri­teit­sag­te­wa­re, ter­wyl die an­der twee ver­skeie sag­te­wa­re­diens­te bied wat kli­ën­te vas­sluit om­dat dit duur en ris­kant is om die sag­te­wa­re of ver­skaf­fer te ver­an­der. Maar daar is kos­te ver­bon­de aan die be­stuur van hier­die diens­te, om­dat die maat­skap­py in­ge­ni­eurs en an­der kun­di­ges no­dig het.

Gim­na­si­um­lid­maat­skap is ook ’n moont­lik­heid, maar ons het geen ge­no­teer­de gim­na­si­ums nie se­dert Lei­su­re­net, wat He­alth and Ra­c­quet Club be­stuur het, in 2000 ban­krot ge­speel het.

Dit lyk of ver­se­ke­ring goed pas, maar hoe­wel die ver­se­ke­raar elke maand lek­ker groot pre­mies ont­vang, moet die maat­skap­pye soms uit­be­ta­lings doen. Ram­pe soos die on­lang­se bran­de en storms in die Wes-kaap sal ’n groot im­pak op hul net­to wins hê.

Dalk het ek se­ke­re ge­no­teer­de maat­skap­pye of sek­to­re op die JSE wat oor­een­stem met die mo­del van die te­rug­ke­ren­de skeermes mis­ge­kyk. Laat my weet as daar is. Maar in­tus­sen is dit dalk tyd om weer te kyk na die twee mo­tor­volg­diens­ver­skaf­fers op die JSE, MIX Te­le­ma­ti­cs and Car Track, en die drie It-aandele. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Voer­tuig­volg­maat­skap­pye is dalk baie na­der aan die skeer­mes­be­sig­heid. Hul­le in­stal­leer ’n toe­stel en vra dan ’n maan­de­lik­se be­ta­ling om die voer­tuig te volg.

Met MIX F­leet Ma­na­ger kan voer­tuie met be­hulp van ’n sel­foon­toe­pas­sing ge­volg word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.