Teg­nie­se stu­die: Beer is baas op JSE, in­sin­king ver­er­ger

Mark­spe­lers pleit by Nas­pers om aan­deel­hou­ers­waar­de te ont­sluit.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

die in­ter­ne in­sin­king wat die JSE tans be­leef, is be­sig om te ver­er­ger met net 28% van die top 100 aandele, soos ge­meet aan hul mark­ka­pi­ta­li­sa­sie, wat aan die einde van Ju­nie bo­kant hul 200-daag­se eks­po­nen­si­ë­le be­we­gen­de ge­mid­del­de (EBG) ge­lê het. Dit ver­ge­lyk met 38% vroeg ver­le­de maand en 50% die voor­af­gaan­de twee maan­de. Die ver­swak­ken­de ten­dens word be­ves­tig deur die 200-daag­se EBG’S van so­wel die­top 40-in­deks as die Al­ge­he­le In­deks wat af­waarts ge­swaai het.

Die wat wel bo lê, lyk maar flou aan­ge­sien Ca­pi­tec, die bes­te ver­to­ner, slegs 16% bo­kant sy EBG is, ge­volg deur C­licks (11%) en Bid­corp (10%). Ver­le­de maand se sterk­ste aan­deel, Nas­pers*, het heel­wat te­rug­ge­sak na­dat hy nu­we hoog­te­pun­te aan­ge­te­ken het. Daar word tans aan­sien­lik ge­fo­kus op die groep om waar­de te ont­sluit deur kor­po­ra­tie­we op­tre­de, ver­al wat sy waar­de­vol­le be­leg­ging in Ten­cent be­tref. Kom­men­ta­tors wil dat hy sy be­lang van by­kans 34% in die reu­se-suk­ses­vol­le C­hi­ne­se groep af­skei van sy an­der be­leg­gings. Nas­pers ver­han­del teen ’n la­er vlak as sy blo­te be­lang in Ten­cent. Al sy an­der be­lan­ge (hy is in 130 lan­de be­dry­wig) word dus ge­ïg­no­reer in sy beurs­prys.

Ten­cent is ’n be­lang­ri­ke maat­skap­py in C­hi­na en sou Nas­pers stappe doen om sy hui­di­ge ver­hou­ding, wat be­rus op ’n in­ge­wik­kel­de struk­tuur, te ver­an­der, kan die o­wer­heid dalk vrae stel. ’n Switserse fonds­be­stuur­der, Al­bert Sa­por­ta, sê in ’n ope brief aan Bob van Di­jk, uit­voe­ren­de hoof van Nas­pers, dat met die hui­di­ge si­tu­a­sie mil­joe­ne aan waar­de vir aan­deel­hou­ers ver­nie­tig word. Cy Ja­cobs van 36ONE As­set Ma­na­ge­ment stel voor dat waar­de ont­sluit word deur­dat Ten­cent Nas­pers se be­lang uit­koop. Hy noem ’n sy­fer van R3 400 per aan­deel, wat ’n ste­wi­ge pre­mie ver­teen­woor­dig teen­oor Nas­pers se mark­prys van R2 513 op 4 Ju­lie.

Nas­pers het tot dus­ver ont­ken dat hy kor­po­ra­tie­we stappe oor­weeg om waar­de te ont­sluit. Be­leg­gers het in elk ge­val oor die ja­re ’n fan­tas­tie­se op­brengs ge­niet – R100 000 wat in 2000 in Nas­pers­aan­de­le be­lê is, is tans R2,7 mil­joen werd, son­der in­ag­ne­ming van die di­vi­den­de. Dat die groep steeds groot in teg­no­lo­gie en e-me­dia be­lê, blyk uit ra­mings dat hy van­jaar so­wat $600 mil­joen (R7,9 mil­jard) sal be­stee. Uit al die ont­le­dings van die maat­skap­py word ge­meld dat daar nog ge­wel­di­ge po­ten­si­aal vir die groep op die ge­bie­de be­staan. Net in C­hi­na is daar 731 mil­joen in­ter­net ge­brui­kers. Geen ont­le­der sien Nas­pers tans as ’n ver­koop nie. Daar is wel ses­tien wat glo hy is ’n koop.

On­der die swak­ste aandele troon Si­ba­nye uit. Hy lê nie min­der nie as 52% on­der sy lang­ter­myn-ebg, hoe­wel daar­op ge­wys kan word dat daar tog be­leg­gers is wat goeie ver­wag­tin­ge van hom koes­ter ge­ge­we die oor­vol­te­ke­ning van sy groot reg­te-uit­gif­te om die aan­koop van die S­til­l­wa­ter-pla­ti­num­groep in A­me­ri­ka te help fi­nan­sier. Die aan­deel het se­dert sy hoog­te­punt van 7 248c in Au­gus­tus ver­le­de jaar met by­kans 80% ge­daal. Dit is op­merk­lik dat John Bic­card van In­ves­tec, een van die be­lang­ri­ke na­me on­der die be­stuur­ders van waar­de-ef­fek­te­trusts, groot by die aan­deel in die kwar­taal tot einde Maart aan­ge­koop het.

Soos te ver­wag­te is ty­dens ’n swak mark, is daar min wat ge­beur on­der die aandele wat deur­ge­breek het. Wat wel in­te­res­sant is, is dat by maat­skap­pye soos Sap­pi, Nam­pak, Bar­lo­wor­ld en AVI daar weer­stand is in die om­ge­wing van die 200-daag­se EBG. Die aandele word klaar­blyk­lik op die vlak ge­ak­ku­mu­leer deur sterk ko­pers. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Kom­men­ta­tors wil dat hy sy 3 4 % bel ang van by­kans in die reu­se-suk­ses­vol­le C­hi­ne­se groep af­skei van sy an­der be­leg­gings. Hy ver­han­del teen ’n la­er vlak as sy blo­te be­lang in Ten­cent.

Lucas de Lange is ’n voor­ma­li­ge re­dak­teur van fin­week en skry­wer van twee boe­ke oor be­leg­ging.

*fin­week is ’n Me­dia24-pu­bli­ka­sie wat in die Nas­pers­stal is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.