“DIT IS IETS WAT WON­DER­LIK SOU WEES AS DIT BE­REIK KON WORD – EK SOU DIT GRAAG WOU SIEN.”

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Die Week -

− Janet Yel­len, voor­sit­ter van die A­me­ri­kaan­se Fe­de­ra­le Re­ser­we­raad, ant­woord op ’n vraag deur ’n Re­pu­bli­kein­se se­na­tor op 13 Ju­lie oor of pre­si­dent Do­nald Trump van A­me­ri­ka se mik­punt van 3%-groei vir die A­me­ri­kaan­se e­ko­no­mie oor die vol­gen­de vyf jaar moont­lik is. Sy het by­ge­voeg dat dit’ n be­won­de­rens­waar­di­ge maar moei­lik haal­ba­re pres­ta­sie sal­we e sen so­doen­de die Trump-ad­mi­nis­tra­sie se ver­moë om dié doel­wit met de­re­gu­le­ring, in­fra­struk­tuur be­ste­ding en be­las­ting her­vor­ming te be­reik, in twy­fel ge­trek, be­rig Bloom­berg. Yel­len se op­mer­kings kom ’n dag na­dat Mick Mul­va­ney, be­gro­tings di­rek­teur van die Wit­huis, in’ n me­nings­ar­ti­kel in die Wall S­treet Jour­nal weer ver­wys het na ’n mik­punt van vol­ge­houe 3%-groei, teen­oor die ge­mid­del­de groei van so­wat 2% ná die re­ses­sie.

Janet Yel­len Voor­sit­ter van die A­me­ri­kaan­se Fe­de­ra­le Re­ser­we­raad

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.