In­te­res­san­te tran­sak­sie

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Simon Sê -

S­tor-age Pro­per­ty is be­sig met ’n in­te­res­san­te tran­sak­sie waar­vol­gens hy uit­ein­de­lik ’n nu­we ber­gings­kom­pleks in Bry­an­ston sal kry. Die maat­skap­py ver­koop grond aan ’n ver­wan­te maat­skap­py (S­tor-age Pro­per­ty Hol­dings Proprieta­ry), wat die grond sal ont­wik­kel en dié ont­wik­ke­ling dan aan S­tor-age Pro­per­ty sal te­rug­ver­koop teen ’n vas­te prys en met ’n ge­waar­borg­de huur­oor­een­koms vir drie jaar teen ’n huur van R160 per vier­kan­te me­ter. Dit is ’n goeie prys, want sy jong­ste re­sul­ta­te het ’n ge­mid­del­de huur­geld vir die groep van R86 per vier­kan­te me­ter aan­ge­gee.

Al­les in ag ge­no­me ver­min­der hier­die tran­sak­sie die ri­si­ko vir S­tor-age Pro­per­ty en waar­borg dit huur­in­kom­ste bo S­tor-age se ge­mid­del­de. Dit is ’n tran­sak­sie tus­sen ver­wan­te par­tye met die twee maat­skap­pye wat drie di­rek­teu­re deel, maar dit is ver­klaar, en be­leg­gers kan be­sluit of hul­le be­na­deel word. My ge­voel is dat dit bo ver­den­king is. Ber­ging is ’n groot seg­ment in ont­wik­kel­de markte, hoe­wel ek voor­heen ge­sê het ek is on­se­ker oor die kos­te van kli­ënt­ver­wer­wing aan­ge­sien die ge­mid­del­de huur­tyd­perk re­la­tief kort is. Die slim ge­bruik van aan­lyn be­mar­king kan eg­ter die kos­te­pro­bleem baas­raak, selfs met ’n hoë om­set in kli­ën­te.

30% By­kans

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.