Slim s­kuif

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Simon Sê -

Vu­ki­le het die ver­kry­ging van ’n S­paan­se ei­en­doms­be­leg­gings­trust aan­ge­kon­dig. Dit ver­an­der Vu­ki­le se pro­fiel. Met die vo­ri­ge re­sul­ta­te (vir die jaar tot ein­de Maart) het hy 288 000 m2 se ei­en­dom ge­had. Dié S­paan­se ver­kry­ging voeg 118 000 m2 by. By­kans 30% van sy ei­en­dom is dus nou in Eu­ro­pa en ver­dien eu­ro's. Dis in­te­res­sant dat hy Wes-eu­ro­pa be­tree het, eer­der as Oos-eu­ro­pa, wat die jong­ste ten­dens is. Ek het ’n on­der­houd met die uit­voe­ren­de hoof ge­sien waar­in hy daar­op wys dat om­dat Suid-a­fri­ka ’n op­ko­men­de e­ko­no­mie is – soos Oos-eu­ro­pa – Vu­ki­le ’n ont­wik­kel­de e­ko­no­mie wou be­tree om die ri­si­ko van die op­ko­men­de e­ko­no­mie te ba­lan­seer. Ek hou van dié i­dee.

van sy ei­en­dom is dus nou in Eu­ro­pa en ver­dien eu­ro’s.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.